środa, 02 czerwiec 2021

Krwiobus w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6615-krwiobus-w-choceniu-5.html
W sobotę (05.06.2021 r.) Harcerski Klub Honorowych Dawców Krwi „Sangre” działający przy Hufc [...]

W sobotę (05.06.2021 r.) Harcerski Klub Honorowych Dawców Krwi „Sangre” działający przy Hufcu ZHP Powiatu Włocławskiego wraz z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Choceniu organizuje akcję oddawania krwi. Krwiobus będzie stacjonował w Choceniu przy stadionie (ul. Sikorskiego 12) w godz. od 10.00 do 15.00. Oczywiście cała akcja zorganizowana jest z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przypominamy, iż krew mogą oddawać osoby zdrowe, pełnoletnie, które nie przekroczyły 65 roku życia, ważące nie mniej niż 50 kg. W czasie pandemii nie zmniejszyło się zapotrzebowanie na krew - wręcz przeciwnie. W obecnej sytuacji, zarówno krew jak i jej składniki, są pilnie potrzebne, z uwagi na braki magazynowe. Wydarzenie będzie jednym z elementów obchodów Dnia Dziecka więc zachęcamy szczególnie rodziców o przybycie ze swoimi pociechami, na które czeka wiele atrakcji.

wtorek, 01 czerwiec 2021

GAZ-SYSTEM kolejny raz pomaga uczniom podczas pandemii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6614-gaz-system-kolejny-raz-pomaga-uczniom-podczas-pandemii.html
Rusza druga edycja akcji „GAZ-SYSTEM dla edukacji”. Wsparcie finansowe w wysokości 30  [...]
logo gaz system 51dba
Rusza druga edycja akcji „GAZ-SYSTEM dla edukacji”. Wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł zostanie przekazane 17 gminom z sześciu województw. Gminy przeznaczą otrzymane środki dla szkół na zakup wyposażenia i sprzętu do nauki zdalnej oraz pomoc psychologiczną dzieciom, odczuwającym skutki pandemii.

Celem akcji jest pomoc dzieciom narażonym na konsekwencje nauki w systemie zdalnym lub hybrydowym, związane z izolacją domową, odosobnieniem społecznym czy problemami z samodzielną nauką. Fundusze muszą zostać przeznaczone na pomoc materialną dla placówek oświatowych i uczniów w zakupie sprzętu komputerowego oraz  wsparcie psychologiczne dla tych, którzy nie radzą sobie w pandemicznej rzeczywistości.

Podczas obecnej edycji programu, podobnie jak w ubiegłym roku, środki finansowe są najczęściej wykorzystywane na zakup sprzętu komputerowego do indywidualnej nauki oraz na wyposażenie klasowych pracowni w tablice interaktywne, projektory, głośniki i interaktywne monitory. Dodatkowo w tym roku część środków w programie zostanie przeznaczona na dofinansowanie wsparcia psychologicznego.

– Po sukcesie ubiegłorocznej akcji w ramach której do gmin trafiło łącznie 750 tys. zł na zakup komputerów do prowadzenia nauki zdalnej uczniów, zdecydowaliśmy się na kontynuację programu. Nowym elementem tegorocznej edycji „GAZ-SYSTEM dla edukacji”  obok zakupu wyposażenia dla placówek oświatowych jest możliwość przeznaczenia środków na pomoc psychologiczną uczniom,  którzy po powrocie do fizycznego nauczania w szkołach takiego wsparcia potrzebują – powiedziała Iwona Dominiak, rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM.

Program „GAZ-SYSTEM dla edukacji” został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Wybór gmin uczestniczących w programie jest nieprzypadkowy. Znajdują się one na trasach budowy gazociągów Gustorzyn – Wronów, Kolnik – Gdańsk, Pogórska Wola – Tworzeń, w Karnicach, gdzie powstaje Terminal Odbiorczy w ramach Baltic Pipe i PMG Damasławek. Wsparcie GAZ-SYSTEM dotrze do gmin: Żnin, Pszczółki, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pruszcz Gdański, Mogielnica, Stara Błotnica, Rawa Mazowiecka, Brześć Kujawski, Choceń, Zduny, Skrzyszów, Dąbrowa Tarnowska, Sieciechów, Karnice, Kozienice i Janowiec Wielkopolski.

„GAZ-SYSTEM dla edukacji” to program skierowany do szkół podstawowych i zespołów szkół z województw, w których spółka posiada sieci przesyłowe lub realizuje inwestycje. W ubiegłorocznej edycji do 57 szkół z 25 gmin trafiło ponad 300 sztuk sprzętu, m.in. laptopów, tabletów, słuchawek oraz routerów z mobilnym internetem.

poniedziałek, 31 maj 2021

Zapraszamy do składania ofert cenowych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6613-zapraszamy-do-kladania-ofert-cenowych.html
Ogłosiliśmy zapytania ofertowe na realizację zadań dotyczących zakupu mebli i zabawek wraz z wy [...] Ogłosiliśmy zapytania ofertowe na realizację zadań dotyczących zakupu mebli i zabawek wraz z wyposażeniem do Żłobka Pomponik w Choceniu:

Zapytania realizowane są w ramach projektów:
logo EFS poprawne dd0e6
1.Godzimy życie zawodowe i rodzinne – utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku „Pomponik” w Choceniu. Projekt realizowany jest w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego, Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. – ZP.271.4.2021.ZO
Termin składania ofert upływa 08 czerwca 2021 r. do godziny 10:00.
MALUCH plus 941c6
2.Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch +” 2021 – ZP.271.3.2021.ZO
Termin składania ofert upływa 08 czerwca 2021 r. do godziny 10:00.

Wszystkich zainteresowanych wykonawców zapraszamy do składania ofert.

Więcej informacji o treści zapytań ofertowego można znaleźć na stronie www.bip.chocen.pl w zakładce zapytania ofertowe (link: http://bip.chocen.pl/index.php?cid=218 )

poniedziałek, 31 maj 2021

Ogłosiliśmy przetarg na odbiór odpadów komunalnych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6612-oglosilismy-przetarg-na-odbior-odpadow-komunalnych.html
Obecna umowa na odbiór odpadów kończy się z dniem 30 czerwca br., w związku z powyższym ogłos [...]

Obecna umowa na odbiór odpadów kończy się z dniem 30 czerwca br., w związku z powyższym ogłosiliśmy przetarg na zamówienie dotyczące odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń. Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się na Platformie eZamawiający https://chocen.ezamawiajacy.pl która jest podstawowym narzędziem, umożliwiającym składanie ofert drogą elektroniczną. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Termin składnia ofert wyznaczono na dzień 7 czerwca 2021 r., o godz. 10.00.

poniedziałek, 31 maj 2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6611-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2014-2020.html
Głównym działaniem Stowarzyszenia jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.&n [...]

Bez tytułu 5b541Głównym działaniem Stowarzyszenia jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.     W tym celu LGD przeprowadza m. in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020 – cele ogólne i szczegółowe

Cel ogólny 1 – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.

  • Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD.
  • Cel szczegółowy 1.2 Wzmocnienie szans na rynku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Cel ogólny 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

  • Cel szczegółowy 2.1 Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR.
  • Cel szczegółowy 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR.

Cel ogólny 3 – Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.

  • Cel szczegółowy 3.1 Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej na obszarze działania LSR.
  • Cel szczegółowy 3.2 Poprawa dostępności niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej.
  • Cel szczegółowy 3.3 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie LGD.

Cel ogólny 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

Cel ma przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie społeczności lokalnej i jej animację czego efektem będzie ożywienie społeczne na obszarach lokalnych. Dodatkowym efektem będzie rewitalizacja miejscowości wiejskich, która będzie uzupełnieniem dla podejmowanych działań aktywizacyjnych.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 31 maj 2021

Spis Ludności - podsumowanie 2 miesięcy spisu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6610-spis-ludnosci-podsumowanie-2-miesiecy-spisu.html
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa do końca września. Początkowo polegał [...]

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa do końca września. Początkowo polegał na samospisie internetowym. Od 17 maja br., pracę rozpoczęli rachmistrze spisowi. Na terenie naszej gminy jest troje rachmistrzów spisowych - Pani Agnieszka Ryniec, Pani Agnieszka Kolasińska oraz Pani Monika Cybulska. Po dwóch miesiącach trwania spisu spisało się 1606 osób z 7910 do spisania, co stanowi 20,30 %. Z przygotowanego w Urzędzie Gminy w Choceniu stanowiska skorzystały 33 osoby, które  łącznie spisały 79 osób. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy i nie można odmówić udzielenia odpowiedzi. Osoby, które spiszą się same i zarejestrują otrzymany kod, będą mogły wziąć udział w planowanej loterii. Do wylosowania są atrakcyjne nagrody.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 31 maj 2021

Dzień dziecka

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6609-dzien-dziecka.html
Zapraszamy wszystkich, którzy mają fantazję i lubią się bawić: grupy przyjaciół, rodziny, re [...] Zapraszamy wszystkich, którzy mają fantazję i lubią się bawić: grupy przyjaciół, rodziny, reprezentacje szkół i przedszkoli – wszystkich! do udziału w „Bajkowej Paradzie”, która odbędzie się w sobotę 5 czerwca o godzinie 11.00 i przemaszeruje uroczyście przez nasze miasteczko.

Przy Hala Sportowa w Choceniu GOSiR czekać będą m.in. takie atrakcje jak: animacje, zdjęcia z maskotkami, fotobudka, dmuchańce, wata cukrowa i wiele innych.

Razem z:
Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski
Starosta Włocławski - Roman Gołębiewski
Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka
OSP Choceń
Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki
Harcerski Klub Ratowniczy ECHO
czwartek, 27 maj 2021

Fałszywy alarm bombowy w Szkole Podstawowej w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6605-falszywy-alarm-bombowy-w-szkole-podstawowej-w-wilkowicach.html
W dniu dzisiejszym Szkoła Podstawowa w Wilkowicach odebrała e-mail z informacją o podł [...]
W dniu dzisiejszym Szkoła Podstawowa w Wilkowicach odebrała e-mail z informacją o podłożeniu niebezpiecznego ładunku. Na miejscu pracuje Policja oraz OSP Choceń i OSP Czerniewice.
czwartek, 27 maj 2021

NSP

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6604-nsp.html
odmowa przekazania danych 9525c
środa, 26 maj 2021

Działki w Czerniewicach na sprzedaż

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6602-dzialki-w-czerniewicach-na-sprzedaz.html
Urząd Gminy w Choceniu informuje, że przygotowuje działki na sprzedaż. W siedzibie Urzędu Gminy [...]

Urząd Gminy w Choceniu informuje, że przygotowuje działki na sprzedaż. W siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.bip.chocen.pl  /nieruchomości / wykazy na zbycie ukazał się wykaz działek budowlanych przeznaczonych na sprzedaż położonych w Czerniewicach. Działki mają powierzchnię:

Dz. nr 214/6 - 0,1004 ha,

Dz. nr 214/21 -  0,1817 ha,

Dz. nr 214/22 -  0,1015 ha,

Dz. nr 214/23 - 0,1015 ha,

Dz. nr 214/24 -  0,1016 ha,

Dz. nr 214/25 -  0,1016 ha,

Dz. nr 214/26 - 0,1017 ha,

Dz. nr 214/27 -  0,1016 ha,

Dz. nr 214/28 -  0,1018 ha,

Dz. nr 214/29 - 0,1017 ha.

Ceny wywoławcze działek, ogłoszenie przetargu oraz jego termin podane zostaną  po 17.06.2021 roku.

Dokładnych informacji udziela Sylwia Krajewska pod nr tel: 54 284-66-17,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wtorek, 25 maj 2021

Walczymy o 1 mln zł dla gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6600-walczymy-o-1-mln-zl-dla-gminy.html
Jeden mln zł może otrzymać gmina na dowolny cel (na terenie każdego z 49 byłych województw), k [...]

Jeden mln zł może otrzymać gmina na dowolny cel (na terenie każdego z 49 byłych województw), która osiągnie najwyższy wskaźnik zaszczepienia swoich mieszkańców. Sto tys. zł, na dowolny cel, otrzyma pierwszych 500 gmin, które osiągną wskaźnik 75 proc. zaszczepienia swoich mieszkańców. Będzie też ogólnopolska loteria. Szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. szczepień, na wtorkowej konferencji prasowej, przedstawił plan działań, które mają zachęcić Polaków do szczepienia przeciw Covid-19. Kolejne rozwiązanie, to bezpośredni kontakt z seniorami powyżej 70 roku życia. W tą akcję mają być zaangażowane samorządy. O szczegółach będziemy informować. Wszystko w naszych rękach. Zachęcamy do szczepień.