środa, 03 sierpień 2022

Próg zwalniający z przejściem dla pieszych przy żłobku gotowy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7323-prog-zwalniajacy-z-przejsciem-dla-pieszych-przy-zlobku-gotowy.html
Choceńska Spółdzielnia Budowlana zakończyła prace związane z przebudową przejścia dla pies [...]

Bez tytułu dd0a4 6b90b dc0eb

Choceńska Spółdzielnia Budowlana zakończyła prace związane z przebudową przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Sikorskiego w Choceniu km 0+862. Jest to inwestycja drogowa, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość robót wynosi 51 992,10 zł, z czego dofinansowanie to kwota 32 032 zł. W ramach inwestycji powstał próg płytowy U16 o wym. 550x600x10 cm z przejściem dla pieszych oraz oświetlenie solarno-hybrydowe. Zastosowane rozwiązanie stanowi połączenie progu zwalniającego z przejściem dla pieszych. Pozwoli to uspokoić ruch na drodze a poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych i jego kolorystykę (białe taśmy odblaskowe 3M, przejście w kolorze czerwonym i białym) poprawi znacząco bezpieczeństwo użytkowników. Projekt obejmuje także rozwiązania wspomagające, ułatwiające przekraczanie drogi w postaci dostosowania wysokościowego krawężników i nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych - obustronnie. Przewidziane są również prace poprawiające w obrębie przejścia warunki widoczności, polegające na usunięciu zieleni i wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i korygujących drzewa. Zastosowanie oświetlenia solarno-hybrydowego zwiększy widoczność w okresie nocnym.


DSCN2030 5cd7a

Czytaj więcej...

środa, 03 sierpień 2022

Działania Klubu Seniora

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7322-dzialania-klubu-seniora.html
Realizujemy projekt dla seniorów „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych”. Wspólnie z uczestni [...]

logo EFS 16452 dc219Realizujemy projekt dla seniorów „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych”. Wspólnie z uczestnikami Klubu Seniora, w ramach warsztatów ogrodniczych, udało nam się w ostatnim czasie zadbać o teren przy Urzędzie Gminy. Seniorzy biorą udział także w warsztatach plastycznych, florystycznych, wokalnych, kosmetycznych oraz folklorystycznych. Odbywają się również zajęcia z dietetykiem, który uczy seniorów zdrowych nawyków żywieniowych. Przed nami realizacja jeszcze warsztatów teatralnych, zajęć kulinarnych oraz fotograficznych.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 01 sierpień 2022

Informacja dotycząca budowy bloku w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7320-informacja-dotyczaca-budowy-bloku-w-choceniu.html
W związku z pojawiąjącymi się pytaniami dotyczącymi budowy bloku przy ul. Czerniewickiej w Choc [...]

W związku z pojawiąjącymi się pytaniami dotyczącymi budowy bloku przy ul. Czerniewickiej w Choceniu informujemy, że trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej tj. kosztorysu inwestorskiego. Przedmiotowy dokument jest podstawą do rozpisania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Termin rozpisania przetargu na budowę bloku wyznaczono na przełom sierpnia września br.

poniedziałek, 01 sierpień 2022

Sesja nadzwyczajna

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7319-sesja-nadzwyczajna-2.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Pan Józef Dąbrowski zwołał XL nadzwyczajną sesję Rady Gminy [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Pan Józef Dąbrowski zwołał XL nadzwyczajną sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;

2)    nadania statutów sołectw;

3)    przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie numeracji porządkowej wsi Zapust.

4.     Zakończenie Sesji Rady Gminy.

poniedziałek, 01 sierpień 2022

Uroczyste przekazanie samochodu dla OSP w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7318-uroczyste-przekazanie-samochodu-dla-osp-w-wilkowicach.html
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach otrzymają nowy wóz. Lekki samochód ratowni [...]

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach otrzymają nowy wóz. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczego ma wartość 450 tys. zł brutto, a gmina dofinansuje zakup w kwocie łącznie 225 tys. zł. Uroczyste przekazanie wozu odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2022 r., o godz. 17.00 przy remizie OSP w Wilkowicach. Zakup specjalistycznego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem, od Firmy PERFEKT Radosław Zasada, pozwoli na sprawniejsze podejmowanie akcji, szybszy dojazd OSP na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność podejmowanych czynności przez strażaków.

poniedziałek, 01 sierpień 2022

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych DZIAŁKI REKREACYJNE CHOCEŃ

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7317-harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-dzialki-rekreacyjne-chocen.html
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu, po uzgodnieniu z Urzędem Gminy w  Choceniu [...]

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu, po uzgodnieniu z Urzędem Gminy w  Choceniu, podaje informację właścicielom nieruchomości niezamieszkałych dotyczącą harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń od 1 sierpnia 2022 roku.

Odbiór odpadów zmieszanych, biodegradowalnych

   

2022

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

ODPADY ZMIESZANE ORAZ BIO

1/8/29

5/12/26

7/14/28

ODPADY SEGREGOWANE

22

19

21

 

Wykonawca zgromadzone odpady komunalne w dniu wywozu będzie odbierał sprzed posesji. W przypadku nieruchomości oddalonych od drogi gminnej,  odpady będą odbierane z pobocza drogi publicznej.

Pojemnik oraz worki należy ustawić w miejscu łatwo dostępnym dla pojazdu odbierającego nieczystości.

Odpady będą odbierane w godzinach: 7:00 – 20:00, przy czym pojemnik należy wystawić w dniu wywozu o 7:00

 

piątek, 29 lipiec 2022

Promesa już odebrana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7314-promesa-juz-odebrana.html
W dniu 28 lipca 2022 r., Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski odebrał promesę z Rządowego Fundusz [...]

W dniu 28 lipca 2022 r., Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski odebrał promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych dla gmin, w których funkcjonowały PGR. Gmina Choceń otrzyma 1 446 480 zł na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni dla budynków wielorodzinnych w miejscowościach Borzymie i Choceń w celu poprawy efektywności energetycznej budynków”.

Czytaj więcej...

czwartek, 28 lipiec 2022

Samochód dla OSP w Wilkowicach już w drodze

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7313-samochod-dla-osp-w-wilkowicach-juz-w-drodze.html
W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach w tym roku wielkie święto. Nowy, lekki sam [...]

W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach w tym roku wielkie święto. Nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości 450 tys. zł brutto, jest już w drodze do remizy. Gmina dofinansuje zakup w kwocie łącznie 225 tys. zł.

czwartek, 28 lipiec 2022

Boisko w Wilkowicach coraz bliżej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7312-boisko-w-wilkowicach-coraz-blizej.html
Trwają prace przy realizacji zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techn [...]

Trwają prace przy realizacji zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w Wilkowicach". Umowa z firmą ADA- LIGHT Sp. z.o.o z Gostynina opiewa na kwotę 446 723 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 września 2022 r. Zadanie współfinansowane jest w ramach programu Sportowa Polska.

Czytaj więcej...

czwartek, 28 lipiec 2022

Nowy pojazd asenizacyjny

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7311-nowy-pojazd-asenizacyjny.html
W dniu wczorajszym do Urzędu Gminy w Choceniu dostarczono fabrycznie nowy pojazd asenizacyjny. Poja [...]

W dniu wczorajszym do Urzędu Gminy w Choceniu dostarczono fabrycznie nowy pojazd asenizacyjny. Pojazd będzie służył do odbioru nieczystości płynnych oraz mycia przykanalików. Dostawcą jest Gabriela Stokłosa PHU „EFEKT” Imielin. Wartość pojazdu to 540 tys. zł brutto. Zadanie jest dofinansowane ze środków jakie gmina otrzymała na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Dodatkowa funkcja w jaką wyposażony jest pojazd polegająca na myciu i płukaniu przykanalików podniesie standard świadczonych usług oraz usprawni działanie urządzeń kanalizacyjnych. Od 1 sierpnia można zapisywać się w Urzędzie Gminy w Choceniu na opróżnianie szamb i oczyszczanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

środa, 27 lipiec 2022

Próg zwalniający z przejściem dla pieszych przy żłobku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7310-prog-zwalniajacy-z-przejsciem-dla-pieszych-przy-zlobku.html
Trwają prace związane z przebudową przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C-ulic [...]

Bez tytułu dd0a4 6b90b
Trwają prace związane z przebudową przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C-ulica Sikorskiego w Choceniu km 0+862. Jest to kolejna inwestycja drogowa, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość robót wynosi 51 992,10 zł, z czego dofinansowanie będzie w kwocie 32 032,00 zł. W ramach inwestycji powstanie próg płytowy U16 o wym. 550x600x10 cm z przejściem dla pieszych oraz oświetlenie solarno-hybrydowe. Zastosowane rozwiązanie stanowi połączenie progu zwalniającego z przejściem dla pieszych. Pozwoli to uspokoić ruch na drodze a poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych i jego kolorystykę (białe taśmy odblaskowe 3M, przejście w kolorze czerwonym i białym) poprawi znacząco bezpieczeństwo użytkowników. Projekt obejmuje także rozwiązania wspomagające, ułatwiające przekraczanie drogi w postaci dostosowania wysokościowego krawężników i nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych - obustronnie. Przewidziane są również prace poprawiające w obrębie przejścia warunki widoczności, polegające na usunięciu zieleni i wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i korygujących drzewa. Zastosowanie oświetlenia solarno-hybrydowego zwiększy widoczność w okresie nocnym. Termin wykonania inwestycji planowany jest na 31.07.2022 r.  

image000001 7c150

wtorek, 26 lipiec 2022

Od sierpnia zmiana firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7309-od-sierpnia-zmiana-firmy-odbierajacej-odpady-komunalne-z-terenu-gminy-chocen.html
Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu Sp z o.o. wygrał przetarg na odbiór i zagospodarowanie odp [...]

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu Sp z o.o. wygrał przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń i to on świadczył będzie usługi w tym zakresie od sierpnia przez najbliższe 18 miesięcy. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp z o.o. z Baruchowa obsługiwał nas od 1 lipca 2013 r. Jego oferta za odbiór 1 tony odpadów wynosiła 862 zł, jednakże to firma z Chodcza przedstawiła korzystniejszą ofertę cenową na odbiór i zagospodarowanie odpadów za 849 zł za tonę.

Ogólne zasady odbioru odpadów nie ulegają zmianie. Odpady segregowane, zmieszane, biodegradowalne oraz popiół będą odbierane zgodnie z zamieszczonym harmonogramem. Odpady budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe dostarczamy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Niemojewie w ilościach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń.

Kontakt do  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu Sp z o.o. w sprawie reklamacji nieodebranych odpadów- tel. 54 2848036