wtorek, 15 czerwiec 2021

DRODZY RODZICE!!!!!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6631-drodzy-rodzice-6.html
Miło nam poinformować, iż zakończyliśmy rekrutację dzieci do Żłobka „Pomponik” w Choceni [...]

Miło nam poinformować, iż zakończyliśmy rekrutację dzieci do Żłobka „Pomponik” w Choceniu na rok 2021/2022

Poniżej lista dzieci zakwalifikowanych od 1 września 2021 roku.

LP.

Imię i nazwisko

1

Borys Muśkiewicz

2

Jakub Łukasz Olejniczak

3

Jan Podlaski

4

Joanna Lewandowicz

5

Antonina Błoch

6

Filip Chrzanowski

7

Tymoteusz Nawrocki - Grabowski

8

Kornelia Dobrowolska

9

Aleksandra Kruczyńska

10

Michał Piekutowski

11

Hanna Kwiatkowska

12

Mikołaj Kędzierski

13

Franciszek Marek Sieradzki

14

Maria Woźniak

15

Ada Mokrzyńska

16

Alan Paweł Radowski

17

Nikola Anastazja Konwerska

18

Michał Robert Konwerski

19

Wiktoria Delewska

20

Bartłomiej Krzysztof Ciesielski

21

Hanna Jakubowska

22

Laura Antonina Mejza

23

Natan Konrad Szałczyński

24

Mikołaj Stanisław Szałczyński

25

Szymon Proszkiewicz

Lista rezerwowa

Lp.

Imię i nazwisko

1

Zuzanna Matusiak

2

Oliwia Szaradowska

 

Dyrektor Żłobka „Pomponik” w Choceniu

Katarzyna Dąbrowska

piątek, 11 czerwiec 2021

Rządowe wsparcie na salę w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6629-rzadowe-wsparcie-na-sale-w-smilowicach.html
Mamy bardzo dobre informacje dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowica [...]

Mamy bardzo dobre informacje dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach. Wśród wniosków pozytywnie rozpatrzonych w ramach wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR jest budowa sali gimnastycznej w Śmiłowicach z zapleczem socjalnym i przyłączami. Rekomendowana kwota wsparcia to 900 tys. zł. Inwestycja posiada pozwolenie na budowę i jest gotowa do realizacji. Dziękujemy i przystępujemy do procedury przetargowej.

piątek, 11 czerwiec 2021

Projekt z dotacjami na uruchomienie działalności gospodarczej dla osób pracujących w wieku 30+

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6628-projekt-z-dotacjami-na-uruchomienie-dzialalnosci-gospodarczej-dla-osob-pracujacych-w-wieku-30.html
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy prowadzi nabór zainteresowanych dotacjami na [...]

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy prowadzi nabór zainteresowanych dotacjami na uruchomienie działalności gospodarczej dla osób pracujących w wieku 30+ na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego.

 • numer naboru: 29
 • dla kogo (grupa docelowa): osoby pracujące powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do poniższych grup:
 1. osoby ubogie pracujące,
 2. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki (z wszystkich źródeł) nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 • dla kogo (obszar): województwo kujawsko-pomorskie (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)
 • kiedy: 01.07.2021-14.07.2021
 • liczba miejsc: 7

UWAGA: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru pod niniejszym komunikatem pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny, a następnie po jego przesłaniu przez generator wydrukować, zaparafować, podpisać i dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób dopuszczalny regulaminem, tj. 

 1. osobiście w punkcie rekrutacyjnym: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
 2. pocztą/kurierem na adres biura projektu ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura projektu, a nie data wysyłki/stempla pocztowego
 3. mailem w formie wydrukowanego podpisanego i zaparafowanego zeskanowanego dokumentu wraz z zeskanowanymi załącznikami na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (beneficjent nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na w/w adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź kontaktu telefonicznego) – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza na w/w mail, a nie data wysyłki
 4. telefonicznie pod numerem (52) 322 90 62, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). Formuła telefoniczna polega na zanotowaniu przez pracownika biura danych podanych przez kandydata i w taki sposób uzupełniony formularz zostaje kandydatowi dostarczony osobiście bądź pocztowo do podpisu. Brak możliwości uzyskania podpisu kandydata powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia

UWAGA: w ramach kryteriów oceny formalnej weryfikowane jest czy kandydat złożył formularz w odpowiedzi na właściwy nabór (tj. przeznaczony dla danej grupy docelowej oraz dla danego obszaru) – aby zapewnić zgodność w tym zakresie należy dopilnować, by użyć linku do generatora dostępnego bezpośrednio pod ogłoszeniem o wybranym przez kandydata naborze

Więcej informacji: https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wsparcie-w-starcie-dotacje-na-samozatrudnienie-dla-mieszkancow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/o-projekcie/

czwartek, 10 czerwiec 2021

Nowy blok mieszkalny wielorodzinny w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6627-nowy-blok-mieszkalny-wielorodzinny-w-choceniu.html
Gmina Choceń jest członkiem Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp.z.o.o z siedzibą [...]

Gmina Choceń jest członkiem Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp.z.o.o z siedzibą w Rypinie już od sześciu lat. Ta współpraca zaowocowała wybudowaniem bloku   w Choceniu przy ul. Czerniewickiej, w którym jest 21 mieszkań w systemie docelowej własności. Przed nami ciąg dalszy współpracy. W dniu 16 kwietnia 2020r. w siedzibie spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które wyraziło zgodę na budowę kolejnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Blok powstanie na działce 190/7, obok istniejącego bloku RTBS.

Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp.z.o.o posiada niezbędną dokumentację i uzyskało wymagane pozwolenie na budowę.

Blok w kształcie litery L posiada 4 kondygnacje na których łącznie będzie 40 mieszkań o powierzchniach zabudowy od 28 m2 do 70 m2 z przestronnymi balkonami. W piwnicy znajdowały się będą miejsca parkingowe.

Do każdego mieszkania przynależna będzie komórka lokatorska i miejsce parkingowe.

Mieszkania będą budowane do stanu deweloperskiego.

Warunki finansowe pozostają bez zmian jeśli chodzi o przykład z pierwszego bloku tj: 30% wartości należy wnieść w wyznaczonym terminie po podpisaniu umowy, pozostała wartość 70% płatna w czynszu przez okres 30 lat. Po zapłaceniu ostatniej raty najemca zostaje właścicielem mieszkania. Można szybciej spłacić i zostać właścicielem mieszkania już po 5 latach.

W trzecim kwartale br. zostanie ogłoszony przetarg na realizacje zadania.

Planuje się rozpoczęcie budowy jesienią br. a zakończenie jesienią 2023r.

Gmina Choceń prowadzi zapisy na mieszkania. Wszystkich chętnych nabyciem mieszkania zapraszamy do zapisów.

czwartek, 10 czerwiec 2021

Dofinansowanie dla OSP Nakonowo Stare

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6626-dofinansowanie-dla-osp-nakonowo-stare.html
Gratulujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym pozyskania dofinansowania w wysokości [...]

Gratulujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym pozyskania dofinansowania w wysokości 600 tys. zł do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego. Jednostka została ujęta w wykazie planowanych zakupów samochodów na rok 2021. Na zakup dla OSP Nakonowo Stare średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego zostało zaplanowane dofinansowanie z następujących źródeł:

- środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW – 261.000 zł

- dotacja budżetowa ze środków KSRG – 246.000 zł

- środki finansowe przekazywane przez zakłady ubezpieczeń – 93.000 zł

Stosowną informację w tym zakresie podpisali: Pan Maciej Wąsik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska oraz nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Jednostka zamierza w najbliższym czasie ogłosić przetarg na zakup samochodu pożarniczego.

czwartek, 10 czerwiec 2021

Umowa na finansowanie inwestycji w Czerniewicach podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6625-umowa-na-finansowanie-inwestycji-w-czerniewicach-podpisana.html
W dniu 8 czerwca odbyło się uroczyste podpisanie umów na finansowanie inwestycji w ramach Fundusz [...]

W dniu 8 czerwca odbyło się uroczyste podpisanie umów na finansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wśród zadań dofinansowanych w ramach funduszu jest projekt pn. Przebudowa drogi gminnej nr 190786C  i nr 190785C w miejscowości Czerniewice. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 55 % wartości zadania, które zrealizuje Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi za kwotę 598 219,41 zł. Termin wykonania inwestycji planowany jest na 30.10.2021 r. Inwestycja obejmuje położenie na ul. Lipowej i ul. Nowej, nawierzchni bitumicznej na długości 519 m. Pobocza o szer. 0,75 m na całej długości zostaną obustronnie ulepszone na szerokości 50 cm warstwą kamienia, pozostała szerokość to cześć gruntowa. Wykonane zostaną chodniki o łącznej długości 680,00 m. Powstaną przejścia dla pieszych ze znakiem aktywnym D6. Zastosowane zostanie lokalne ograniczenie prędkości znakami B-33 oraz zamontowany zostanie wolnostojący punkt świetlny - jednoramienna lampa solarno-hybrydowa, poprawiająca bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Aby zabezpieczyć drogę przed degradacją spowodowaną wodami opadowymi planowane jest wykonanie 2 wpustów ulicznych i studni rewizyjnych oraz odmulenie rowów 328,00. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości.
Bez tytułu 7fed5 3949e

Czytaj więcej...

czwartek, 10 czerwiec 2021

Walne Zebranie Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6624-walne-zebranie-stowarzyszenia-lgd-dorzecza-zglowiaczki.html
W dniu 24 czerwca 2021 roku  o godz. 13-tej w Zajeździe Piłsudskiego, Dąbie Kujawskie 23, &n [...]

W dniu 24 czerwca 2021 roku  o godz. 13-tej w Zajeździe Piłsudskiego, Dąbie Kujawskie 23,  odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Jest to zebranie sprawozdawcze, którego proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020.
 6. Sprawozdanie finansowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2020.
 11. Dyskusja.
 12. Przedstawienie planu działania  Zarządu na rok 2021.
 13. Wolne wnioski.
 14.  Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Po Walnym Zebraniu Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki planowane jest także spotkanie informacyjno-konsultacyjne pt. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 – w jakim miejscu jesteśmy?”.

czwartek, 10 czerwiec 2021

40 lecie Stowarzyszenia Twórców Ludowych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6623-40-lecie-stowarzyszenia-tworcow-ludowych.html
W tym roku Oddział Włocławski Stowarzyszenia Twórców Ludowych obchodzi jubileusz 40 -lecia pows [...]

W tym roku Oddział Włocławski Stowarzyszenia Twórców Ludowych obchodzi jubileusz 40 -lecia powstania. Uroczyste obchody jubileuszu odbędą się w dniu 21 czerwca 2021 r., o godz. 11.00 w Kujawsko – Dobrzyńskim Parku Etonograficznym w Kłóbce. Warto dodać, że Prezesem Oddziału Włocławskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych jest mieszkanka naszej gminy Pani Aleksandra Zawacka. Twórczyni, która od pierwszych chwil spotkania potrafi przekazać rozmówcy wspaniały humor i wiele ciekawych opowieści, a wykonane przez Panią Olę kwiaty i bukiety z bibuły i papieru są jak żywe. Serdecznie gratulujemy poświęcenia się pasji twórczego kultywowania tradycji kultury ludowej, folkloru i literatury ludowej.

czwartek, 10 czerwiec 2021

Spotkanie informacyjne NSP2021 w najbliższy piątek 11 czerwca o godzinie 11

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6622-spotkanie-informacyjne-nsp2021-w-najblizszy-piatek-11-czerwca-o-godzinie-11.html
Link do spotkania:https://nsp2021.webex.com/nsp2021/j.php?MTID=mc542ce63c6deac3730f67b838a896e58&nbs [...] Link do spotkania:
https://nsp2021.webex.com/nsp2021/j.php?MTID=mc542ce63c6deac3730f67b838a896e58 
środa, 09 czerwiec 2021

Prace remontowe oraz wymiana pomp na Stacjach Uzdatniania Wody

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6621-prace-remontowe-oraz-wymiana-pomp-na-stacjach-uzdatniania-wody.html
W związku z pracami remontowymi oraz wymianą pomp w Ujęciach Wody na terenie gminy Choceń  [...] W związku z pracami remontowymi oraz wymianą pomp w Ujęciach Wody na terenie gminy Choceń  informujemy, że w dniu dzisiejszym mogą wystąpić wieczorem okresowe spadki ciśnienia wody. Od dnia 10.06.2021 r. nastąpi stabilizacja w dostawie wody na terenie Gminy Choceń.
piątek, 04 czerwiec 2021

GAZ-SYSTEM kolejny raz pomaga uczniom podczas pandemii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6617-gaz-system-kolejny-raz-pomaga-uczniom-podczas-pandemii-2.html
Rusza druga edycja akcji „GAZ-SYSTEM dla edukacji”. Wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł z [...] Rusza druga edycja akcji „GAZ-SYSTEM dla edukacji”. Wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł zostanie przekazane 17 gminom z sześciu województw. Gminy przeznaczą otrzymane środki dla szkół na zakup wyposażenia i sprzętu do nauki zdalnej oraz pomoc psychologiczną dzieciom, odczuwającym skutki pandemii. Celem akcji jest pomoc dzieciom narażonym na konsekwencje nauki w systemie zdalnym lub hybrydowym, związane z izolacją domową, odosobnieniem społecznym czy problemami z samodzielną nauką. Fundusze muszą zostać przeznaczone na pomoc materialną dla placówek oświatowych i uczniów w zakupie sprzętu komputerowego oraz wsparcie psychologiczne dla tych, którzy nie radzą sobie w pandemicznej rzeczywistości.
image000000 8483b

Czytaj więcej...

czwartek, 03 czerwiec 2021

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6616-informacja-76.html
W dniu 04.06.2021r. (Piątek) Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny do godziny 12:00Kasa do godziny [...]
W dniu 04.06.2021r. (Piątek) Urząd Gminy w Choceniu
będzie czynny do godziny 12:00
Kasa do godziny 11:00