czwartek, 10 czerwiec 2021

Nowy blok mieszkalny wielorodzinny w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6627-nowy-blok-mieszkalny-wielorodzinny-w-choceniu.html
Gmina Choceń jest członkiem Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp.z.o.o z siedzibą [...]

Gmina Choceń jest członkiem Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp.z.o.o z siedzibą w Rypinie już od sześciu lat. Ta współpraca zaowocowała wybudowaniem bloku   w Choceniu przy ul. Czerniewickiej, w którym jest 21 mieszkań w systemie docelowej własności. Przed nami ciąg dalszy współpracy. W dniu 16 kwietnia 2020r. w siedzibie spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które wyraziło zgodę na budowę kolejnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Blok powstanie na działce 190/7, obok istniejącego bloku RTBS.

Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp.z.o.o posiada niezbędną dokumentację i uzyskało wymagane pozwolenie na budowę.

Blok w kształcie litery L posiada 4 kondygnacje na których łącznie będzie 40 mieszkań o powierzchniach zabudowy od 28 m2 do 70 m2 z przestronnymi balkonami. W piwnicy znajdowały się będą miejsca parkingowe.

Do każdego mieszkania przynależna będzie komórka lokatorska i miejsce parkingowe.

Mieszkania będą budowane do stanu deweloperskiego.

Warunki finansowe pozostają bez zmian jeśli chodzi o przykład z pierwszego bloku tj: 30% wartości należy wnieść w wyznaczonym terminie po podpisaniu umowy, pozostała wartość 70% płatna w czynszu przez okres 30 lat. Po zapłaceniu ostatniej raty najemca zostaje właścicielem mieszkania. Można szybciej spłacić i zostać właścicielem mieszkania już po 5 latach.

W trzecim kwartale br. zostanie ogłoszony przetarg na realizacje zadania.

Planuje się rozpoczęcie budowy jesienią br. a zakończenie jesienią 2023r.

Gmina Choceń prowadzi zapisy na mieszkania. Wszystkich chętnych nabyciem mieszkania zapraszamy do zapisów.

czwartek, 10 czerwiec 2021

Dofinansowanie dla OSP Nakonowo Stare

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6626-dofinansowanie-dla-osp-nakonowo-stare.html
Gratulujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym pozyskania dofinansowania w wysokości [...]

Gratulujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym pozyskania dofinansowania w wysokości 600 tys. zł do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego. Jednostka została ujęta w wykazie planowanych zakupów samochodów na rok 2021. Na zakup dla OSP Nakonowo Stare średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego zostało zaplanowane dofinansowanie z następujących źródeł:

- środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW – 261.000 zł

- dotacja budżetowa ze środków KSRG – 246.000 zł

- środki finansowe przekazywane przez zakłady ubezpieczeń – 93.000 zł

Stosowną informację w tym zakresie podpisali: Pan Maciej Wąsik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska oraz nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Jednostka zamierza w najbliższym czasie ogłosić przetarg na zakup samochodu pożarniczego.

czwartek, 10 czerwiec 2021

Umowa na finansowanie inwestycji w Czerniewicach podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6625-umowa-na-finansowanie-inwestycji-w-czerniewicach-podpisana.html
W dniu 8 czerwca odbyło się uroczyste podpisanie umów na finansowanie inwestycji w ramach Fundusz [...]

W dniu 8 czerwca odbyło się uroczyste podpisanie umów na finansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wśród zadań dofinansowanych w ramach funduszu jest projekt pn. Przebudowa drogi gminnej nr 190786C  i nr 190785C w miejscowości Czerniewice. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 55 % wartości zadania, które zrealizuje Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi za kwotę 598 219,41 zł. Termin wykonania inwestycji planowany jest na 30.10.2021 r. Inwestycja obejmuje położenie na ul. Lipowej i ul. Nowej, nawierzchni bitumicznej na długości 519 m. Pobocza o szer. 0,75 m na całej długości zostaną obustronnie ulepszone na szerokości 50 cm warstwą kamienia, pozostała szerokość to cześć gruntowa. Wykonane zostaną chodniki o łącznej długości 680,00 m. Powstaną przejścia dla pieszych ze znakiem aktywnym D6. Zastosowane zostanie lokalne ograniczenie prędkości znakami B-33 oraz zamontowany zostanie wolnostojący punkt świetlny - jednoramienna lampa solarno-hybrydowa, poprawiająca bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Aby zabezpieczyć drogę przed degradacją spowodowaną wodami opadowymi planowane jest wykonanie 2 wpustów ulicznych i studni rewizyjnych oraz odmulenie rowów 328,00. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości.
Bez tytułu 7fed5 3949e

Czytaj więcej...

czwartek, 10 czerwiec 2021

Walne Zebranie Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6624-walne-zebranie-stowarzyszenia-lgd-dorzecza-zglowiaczki.html
W dniu 24 czerwca 2021 roku  o godz. 13-tej w Zajeździe Piłsudskiego, Dąbie Kujawskie 23, &n [...]

W dniu 24 czerwca 2021 roku  o godz. 13-tej w Zajeździe Piłsudskiego, Dąbie Kujawskie 23,  odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Jest to zebranie sprawozdawcze, którego proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020.
 6. Sprawozdanie finansowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2020.
 11. Dyskusja.
 12. Przedstawienie planu działania  Zarządu na rok 2021.
 13. Wolne wnioski.
 14.  Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Po Walnym Zebraniu Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki planowane jest także spotkanie informacyjno-konsultacyjne pt. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 – w jakim miejscu jesteśmy?”.

czwartek, 10 czerwiec 2021

40 lecie Stowarzyszenia Twórców Ludowych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6623-40-lecie-stowarzyszenia-tworcow-ludowych.html
W tym roku Oddział Włocławski Stowarzyszenia Twórców Ludowych obchodzi jubileusz 40 -lecia pows [...]

W tym roku Oddział Włocławski Stowarzyszenia Twórców Ludowych obchodzi jubileusz 40 -lecia powstania. Uroczyste obchody jubileuszu odbędą się w dniu 21 czerwca 2021 r., o godz. 11.00 w Kujawsko – Dobrzyńskim Parku Etonograficznym w Kłóbce. Warto dodać, że Prezesem Oddziału Włocławskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych jest mieszkanka naszej gminy Pani Aleksandra Zawacka. Twórczyni, która od pierwszych chwil spotkania potrafi przekazać rozmówcy wspaniały humor i wiele ciekawych opowieści, a wykonane przez Panią Olę kwiaty i bukiety z bibuły i papieru są jak żywe. Serdecznie gratulujemy poświęcenia się pasji twórczego kultywowania tradycji kultury ludowej, folkloru i literatury ludowej.

czwartek, 10 czerwiec 2021

Spotkanie informacyjne NSP2021 w najbliższy piątek 11 czerwca o godzinie 11

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6622-spotkanie-informacyjne-nsp2021-w-najblizszy-piatek-11-czerwca-o-godzinie-11.html
Link do spotkania:https://nsp2021.webex.com/nsp2021/j.php?MTID=mc542ce63c6deac3730f67b838a896e58&nbs [...] Link do spotkania:
https://nsp2021.webex.com/nsp2021/j.php?MTID=mc542ce63c6deac3730f67b838a896e58 
środa, 09 czerwiec 2021

Prace remontowe oraz wymiana pomp na Stacjach Uzdatniania Wody

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6621-prace-remontowe-oraz-wymiana-pomp-na-stacjach-uzdatniania-wody.html
W związku z pracami remontowymi oraz wymianą pomp w Ujęciach Wody na terenie gminy Choceń  [...] W związku z pracami remontowymi oraz wymianą pomp w Ujęciach Wody na terenie gminy Choceń  informujemy, że w dniu dzisiejszym mogą wystąpić wieczorem okresowe spadki ciśnienia wody. Od dnia 10.06.2021 r. nastąpi stabilizacja w dostawie wody na terenie Gminy Choceń.
piątek, 04 czerwiec 2021

GAZ-SYSTEM kolejny raz pomaga uczniom podczas pandemii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6617-gaz-system-kolejny-raz-pomaga-uczniom-podczas-pandemii-2.html
Rusza druga edycja akcji „GAZ-SYSTEM dla edukacji”. Wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł z [...] Rusza druga edycja akcji „GAZ-SYSTEM dla edukacji”. Wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł zostanie przekazane 17 gminom z sześciu województw. Gminy przeznaczą otrzymane środki dla szkół na zakup wyposażenia i sprzętu do nauki zdalnej oraz pomoc psychologiczną dzieciom, odczuwającym skutki pandemii. Celem akcji jest pomoc dzieciom narażonym na konsekwencje nauki w systemie zdalnym lub hybrydowym, związane z izolacją domową, odosobnieniem społecznym czy problemami z samodzielną nauką. Fundusze muszą zostać przeznaczone na pomoc materialną dla placówek oświatowych i uczniów w zakupie sprzętu komputerowego oraz wsparcie psychologiczne dla tych, którzy nie radzą sobie w pandemicznej rzeczywistości.
image000000 8483b

Czytaj więcej...

czwartek, 03 czerwiec 2021

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6616-informacja-76.html
W dniu 04.06.2021r. (Piątek) Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny do godziny 12:00Kasa do godziny [...]
W dniu 04.06.2021r. (Piątek) Urząd Gminy w Choceniu
będzie czynny do godziny 12:00
Kasa do godziny 11:00
środa, 02 czerwiec 2021

Krwiobus w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6615-krwiobus-w-choceniu-5.html
W sobotę (05.06.2021 r.) Harcerski Klub Honorowych Dawców Krwi „Sangre” działający przy Hufc [...]

W sobotę (05.06.2021 r.) Harcerski Klub Honorowych Dawców Krwi „Sangre” działający przy Hufcu ZHP Powiatu Włocławskiego wraz z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Choceniu organizuje akcję oddawania krwi. Krwiobus będzie stacjonował w Choceniu przy stadionie (ul. Sikorskiego 12) w godz. od 10.00 do 15.00. Oczywiście cała akcja zorganizowana jest z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przypominamy, iż krew mogą oddawać osoby zdrowe, pełnoletnie, które nie przekroczyły 65 roku życia, ważące nie mniej niż 50 kg. W czasie pandemii nie zmniejszyło się zapotrzebowanie na krew - wręcz przeciwnie. W obecnej sytuacji, zarówno krew jak i jej składniki, są pilnie potrzebne, z uwagi na braki magazynowe. Wydarzenie będzie jednym z elementów obchodów Dnia Dziecka więc zachęcamy szczególnie rodziców o przybycie ze swoimi pociechami, na które czeka wiele atrakcji.

wtorek, 01 czerwiec 2021

GAZ-SYSTEM kolejny raz pomaga uczniom podczas pandemii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6614-gaz-system-kolejny-raz-pomaga-uczniom-podczas-pandemii.html
Rusza druga edycja akcji „GAZ-SYSTEM dla edukacji”. Wsparcie finansowe w wysokości 30  [...]
logo gaz system 51dba
Rusza druga edycja akcji „GAZ-SYSTEM dla edukacji”. Wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł zostanie przekazane 17 gminom z sześciu województw. Gminy przeznaczą otrzymane środki dla szkół na zakup wyposażenia i sprzętu do nauki zdalnej oraz pomoc psychologiczną dzieciom, odczuwającym skutki pandemii.

Celem akcji jest pomoc dzieciom narażonym na konsekwencje nauki w systemie zdalnym lub hybrydowym, związane z izolacją domową, odosobnieniem społecznym czy problemami z samodzielną nauką. Fundusze muszą zostać przeznaczone na pomoc materialną dla placówek oświatowych i uczniów w zakupie sprzętu komputerowego oraz  wsparcie psychologiczne dla tych, którzy nie radzą sobie w pandemicznej rzeczywistości.

Podczas obecnej edycji programu, podobnie jak w ubiegłym roku, środki finansowe są najczęściej wykorzystywane na zakup sprzętu komputerowego do indywidualnej nauki oraz na wyposażenie klasowych pracowni w tablice interaktywne, projektory, głośniki i interaktywne monitory. Dodatkowo w tym roku część środków w programie zostanie przeznaczona na dofinansowanie wsparcia psychologicznego.

– Po sukcesie ubiegłorocznej akcji w ramach której do gmin trafiło łącznie 750 tys. zł na zakup komputerów do prowadzenia nauki zdalnej uczniów, zdecydowaliśmy się na kontynuację programu. Nowym elementem tegorocznej edycji „GAZ-SYSTEM dla edukacji”  obok zakupu wyposażenia dla placówek oświatowych jest możliwość przeznaczenia środków na pomoc psychologiczną uczniom,  którzy po powrocie do fizycznego nauczania w szkołach takiego wsparcia potrzebują – powiedziała Iwona Dominiak, rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM.

Program „GAZ-SYSTEM dla edukacji” został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Wybór gmin uczestniczących w programie jest nieprzypadkowy. Znajdują się one na trasach budowy gazociągów Gustorzyn – Wronów, Kolnik – Gdańsk, Pogórska Wola – Tworzeń, w Karnicach, gdzie powstaje Terminal Odbiorczy w ramach Baltic Pipe i PMG Damasławek. Wsparcie GAZ-SYSTEM dotrze do gmin: Żnin, Pszczółki, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pruszcz Gdański, Mogielnica, Stara Błotnica, Rawa Mazowiecka, Brześć Kujawski, Choceń, Zduny, Skrzyszów, Dąbrowa Tarnowska, Sieciechów, Karnice, Kozienice i Janowiec Wielkopolski.

„GAZ-SYSTEM dla edukacji” to program skierowany do szkół podstawowych i zespołów szkół z województw, w których spółka posiada sieci przesyłowe lub realizuje inwestycje. W ubiegłorocznej edycji do 57 szkół z 25 gmin trafiło ponad 300 sztuk sprzętu, m.in. laptopów, tabletów, słuchawek oraz routerów z mobilnym internetem.

poniedziałek, 31 maj 2021

Zapraszamy do składania ofert cenowych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6613-zapraszamy-do-kladania-ofert-cenowych.html
Ogłosiliśmy zapytania ofertowe na realizację zadań dotyczących zakupu mebli i zabawek wraz z wy [...] Ogłosiliśmy zapytania ofertowe na realizację zadań dotyczących zakupu mebli i zabawek wraz z wyposażeniem do Żłobka Pomponik w Choceniu:

Zapytania realizowane są w ramach projektów:
logo EFS poprawne dd0e6
1.Godzimy życie zawodowe i rodzinne – utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku „Pomponik” w Choceniu. Projekt realizowany jest w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego, Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. – ZP.271.4.2021.ZO
Termin składania ofert upływa 08 czerwca 2021 r. do godziny 10:00.
MALUCH plus 941c6
2.Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch +” 2021 – ZP.271.3.2021.ZO
Termin składania ofert upływa 08 czerwca 2021 r. do godziny 10:00.

Wszystkich zainteresowanych wykonawców zapraszamy do składania ofert.

Więcej informacji o treści zapytań ofertowego można znaleźć na stronie www.bip.chocen.pl w zakładce zapytania ofertowe (link: http://bip.chocen.pl/index.php?cid=218 )