piątek, 11 marzec 2022

Informacje dot. postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi z Ukrainy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7098-informacje-dot-postepowania-ze-zwierzetami-towarzyszacymi-z-ukrainy.html
Ulotka Polska - pobierzУкраїнський флаєр - скачати Ulotka Polska - pobierz
Український флаєр - скачати
piątek, 11 marzec 2022

Dzień sołtysa.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7097-dzien-soltysa.html
Proszę przyjąć drodzy sołtysi najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności , zdrowia i satysfakcj [...]

Proszę przyjąć drodzy sołtysi najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności , zdrowia i satysfakcji ze swej społecznej pracy, Dla samorządu jest bardzo ważna funkcja , zapewnia bezpośredni kontakt ze społeczeństwem. O znaczeniu Waszej pracy najlepiej świadczy fakt, iż przez setki lat funkcja ta występowała w polskim społeczeństwie i zawsze cieszyła się szacunkiem mieszkańców. Tak jest do dzisiaj.

O przekazanie życzeń dla Państwa prosił też Wojewoda Kujawsko – Pomorski p. Mikołaj Bogdanowicz

Roman Nowakowski – Wójt Gminy

piątek, 11 marzec 2022

Ochotnicza Straż Pożarna w Choceniu otrzymała pomoc finansową od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7100-ochotnicza-straz-pozarna-w-choceniu-otrzymala-pomoc-finansowa-od-operatora-gazociagow-przesylowych-gaz-system-s-a.html
Firma odpowiadając na wniosek strażaków z Chocenia, przekazała w formie umowy darowizny kwotę 1 [...]

Firma odpowiadając na wniosek strażaków z Chocenia, przekazała w formie umowy darowizny kwotę 16 100 zł. na realizację projektu: „Dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej, w postaci ubrań specjalnych i wyposażenia osobistego dla celów działań ratowniczych podejmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Choceniu jako wyposażenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu".

Dzięki udzielonej darowiźnie i środkom własnym jednostka zakupiła 3 komplety ubrań specjalnych, 3 hełmy i 3 pary butów specjalnych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Choceniu składa serdeczne podziękowanie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. za przekazane środki finansowe, które pozwolą w znaczny sposób podnieść gotowość bojową jednostki i zapewnić bezpieczeństwo ratowników podczas zdarzeń.

Wartość projektu : 17 100 zł

Darowizna Gaz-System S.A.: 16 100 zł

Środki własne OSP Choceń: 1 000 zł.

W imieniu Zarządu OSP w Choceniu serdecznie dziękuję.
Prezes Marian Górka

czwartek, 10 marzec 2022

Kolejny przykład bezmyślnego zachowania

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7096-kolejny-przyklad-bezmyslnego-zachowania-wyrzucania-smieci.html
Na prośbę mieszkańców Siewierska zamieszczamy post opublikowany na portalu spólecznościowym [...]

Na prośbę mieszkańców Siewierska zamieszczamy post opublikowany na portalu spólecznościowym „Facebook”.

„Witam, Pana który wczoraj o godzinie 15 z minutami jadącego busem o numerach rejestracyjnych********* (mam te numery nie ujawniam ich bo jestem lepiej wychowana niż osoba o której piszę) w Siewiersku na przystanku zostawił ŚMIECI zapraszamy po odbiór torby wielokrotnego użytku. Może jeszcze się przyda oby nie do podrzucania śmieci na przystanki.” – pisowania oryginalna.

Śmieci podrzucane w takie miejsca są rozciągane po okolicy przez zwierzęta, albo zalegają do czasu aż nie zostaną odebrane przez służby gminne. Odbiór śmieci z przystanków nie jest realizowany codziennie, bo generowałoby to gigantyczne koszty. Zaznaczamy, że środki na sprzątanie przystanków pochodzą z budżetu gminu składającego się z podatków i danin odprowadzanych przez wszystkich mieszkańców gminy.Przypominamy, że każde gospodarstwo domowe obligatoryjne zobowiązane jest do uiszczania opłąt za wywóz odpadów, w związku z tym w sposób legalny mogą oddać swoje nagromadzone odpady.

zdjęcie smieci eae5c
środa, 09 marzec 2022

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7095-dodatkowe-zajecia-specjalistyczne-z-zakresu-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej.html
Gminie Choceń przyznano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., z tyt [...]

Gminie Choceń przyznano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 22 504 zł.

Wsparcie może obejmować zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Otrzymane przez szkoły środki można przeznaczyć także na wsparcie dla dzieci przybywających do Polski z Ukrainy.

środa, 09 marzec 2022

#RosyjskieKobietyZatrzymajcieWojnę

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7094-rosyjskiekobietyzatrzymajciewojne.html
W dniu 8 marca br., Panie zatrudnione w Urzędzie Gminy w Choceniu oraz w Stowarzyszeniu Lokalna Gru [...]

W dniu 8 marca br., Panie zatrudnione w Urzędzie Gminy w Choceniu oraz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki wzięły udział w akcji Małżonki Prezydenta RP Agaty Dudy z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet skierowanej do kobiet w Rosji. Akcja polega na opublikowaniu zdjęcia z kartką, na której widnieje napis: #RosyjskieKobietyZatrzymajcieWojnę

275271289 328062872697562 1280037913666148519 n f2990

wtorek, 08 marzec 2022

Dzień Kobiet na Chłodno

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7093-dzien-kobiet-na-chlodno-2.html
Pod hasłem "Dzień Kobiet na Chłodno" odbędą się w niedzielę 13 marca 2022 r., od godz. 10.00 [...]

Pod hasłem "Dzień Kobiet na Chłodno" odbędą się w niedzielę 13 marca 2022 r., od godz. 10.00 nad jeziorem Borzymowskim (Plaża Choceń) morsowe obchody Dnia Kobiet. Organizatorem obchodów są Morsy Choceń i Morsy Lubraniec.

wtorek, 08 marzec 2022

Dzień Kobiet i Mężczyzn

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7092-dzien-kobiet-i-mezczyzn-3.html
W dniu 17 marca 2022 r., o godzinie 11:00, w Choceńskim Centrum Kultury - Biblioteka odbędzie się [...]

W dniu 17 marca 2022 r., o godzinie 11:00, w Choceńskim Centrum Kultury - Biblioteka odbędzie się uroczystość z okazji „Dnia Kobiet i Mężczyzn”. Święto jest organizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 7 w Choceniu. W programie m.in. powitanie gości, przemówienia i część artystyczna.

wtorek, 08 marzec 2022

Dzień Kobiet

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7090-dzien-kobiet.html
Prezentacja1 bf0da
wtorek, 08 marzec 2022

Żłobek POMPONIK posiada wolne miejsca

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7089-zlobek-pomponik-posiada-wolne-miejsca.html
Serdecznie zapraszamy dzieci do żłobka POMPONIK. Dzieci objęte są wykwalifikowaną opieką w god [...]

Serdecznie zapraszamy dzieci do żłobka POMPONIK. Dzieci objęte są wykwalifikowaną opieką w godzinach 6:30 do 16:30. W związku z wejściem Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego od dnia 01.04.2022 rodzicom dziecka pierwszego lub jedynego w rodzinie w wieku 12 – 36 miesięcy przysługuje dofinansowanie do pobytu w żłobku w kwocie 400 zł co pokrywa w całości czesne w naszym żłobku. Jedynym kosztem dla rodzica będzie koszt wyżywienia dziecka w kwocie 10 zł za dzień obecności dziecka w żłobu. Wniosek o przyznanie dofinansowania rodzic będzie musiał złożyć do ZUS, natomiast dofinansowanie będzie przekazywane bezpośrednio na konto podmiotu prowadzącego żłobek. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wszelkich informacji udzielamy w Żłobku Pomponik przy ulicy Sikorskiego 4 w Choceniu lub kontakt pod nr tel. 605 518 625 lub w Urzędzie Gminy pokój nr 6 tel. 603 509 495

wtorek, 08 marzec 2022

Ogłoszony przetarg na budowę boiska w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7088-ogloszony-przetarg-na-budowe-boiska-w-wilkowicach.html
Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastru [...]

Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy szkole Podstawowej w Wilkowicach. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 23 marca 2022 r. do godz. 10:00. W ramach zadania planuje się:
- demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- budowę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej),
- wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej,
- wykonanie połączenie nawierzchni istniejącej asfaltowej z utwardzeniem z kostki betonowej,
- montaż ławek,
- wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego.
Realizacja zadania planowana jest do końca września 2022 roku. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Programu „Sportowa Polska”.