piątek, 20 maj 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7207-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2014-2021.html
CEL OGÓLNY 3 - Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w [...]

Bez tytułu 6e93a
CEL OGÓLNY 3 - Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku

Potrzeba realizacji celu wynikła ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb dotyczących m.in. zbyt słabo rozwiniętej oferty kulturalnej, małego wsparcia na kultywowanie tradycji lokalnych, niskiego potencjału organizacyjno-finansowego większości organizacji społecznych z obszaru LSR.

W ramach celu ogólnego 3 realizowane jest:

  • Przedsięwzięcie 3.1 – Program rewitalizacji infrastruktury turystycznej wraz z rozbudową i modernizacją bazy rekreacyjnej i kulturalnej na terenie LGD
  • Przedsięwzięcie 3.2 – Budowa i przebudowa dróg lokalnych gwarantujących spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego

Czytaj więcej...

piątek, 20 maj 2022

Kolorowy skwer

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7206-kolorowy-skwer.html
Tradycją już jest, iż w miesiącu maju skwerek w centrum Chocenia tonie w kolorowych kwiatach. W [...] Tradycją już jest, iż w miesiącu maju skwerek w centrum Chocenia tonie w kolorowych kwiatach. W tym roku kwiaty zostały posadzone przez Panie z Ukrainy, które zostały zatrudnione w ramach robót publicznych. Prace jak zawsze nadzorowane były przez Panią Annę Nitecką. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Celem akcji jest upiększenie centrum naszej miejscowości gdzie można usiąść, porozmawiać i odpocząć.
czwartek, 19 maj 2022

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7204-budowa-przydomowych-oczyszczalni-sciekow.html
Zakończyła się, zaplanowana na ten rok budżetowy, budowa 8 szt., przydomowych oczyszczalni ście [...]

Zakończyła się, zaplanowana na ten rok budżetowy, budowa 8 szt., przydomowych oczyszczalni ścieków. Prace wykonywała firma Eko-bud Agnieszka Żołędowska Włocławek. Wartość umowy wynosi 80 tys. zł. Zadanie jest finansowane z budżetu gminy. Właściciel nieruchomości ponosi koszty budowy oczyszczalni przydomowej w wysokości 4 tys. zł.  

środa, 18 maj 2022

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Cyfryzacja w przedsiębiorstwie – szkolenia i doradztwo”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7202-lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-we-wloclawku-zaprasza-do-udzialu-w-webinarium-pt-cyfryzacja-w-przedsiebiorstwie-szkolenia-i-doradztwo.html
Spotkanie odbędzie się 25.05.2022 r., początek godzina 10:00. Przewidujemy, że potrwa do 11:30. [...]

Bez tytułu 8ffb9Spotkanie odbędzie się 25.05.2022 r., początek godzina 10:00. Przewidujemy, że potrwa do 11:30.

Gwałtowny rozwój technologii cyfrowych silnie oddziałuje na sferę gospodarczą. Wręcz mówi się o IV rewolucji przemysłowej. Współczesne firmy nawet zupełnie malutkie nie mogą się obejść bez cyfrowych narzędzi.

Fundusze Europejskie wspierają rozwój polskich przedsiębiorstw, również w obszarze cyfryzacji.  Ruszyła realizacja projektów szkoleniowych „Akademia Menadżera MŚP – kompetencje cyfrowe”. Zainteresowanie szkoleniami jest ogromne.

Na spotkaniu dowiesz się jak sięgnąć po dofinansowanie do potrzebnych przedsiębiorcom      i ich pracownikom szkoleń podnoszących umiejętności cyfrowe. Mogą to być zagadnienia dotyczące e-marketingu czy e-sprzedaży, po złożone zagadnienia cyfrowej fabryki. Dofinansowanie może maksymalnie wynosić 80% kosztów szkoleń.

Program webinarium dostępny jest tutaj

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie na nasz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgłoszenia wpisując w tytule WEB 25.05.2022 oraz w treści nazwę firmy/imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.  Każdy uzyska od nas  zwrotne potwierdzenie.

Dostęp do webinarium jest bardzo prosty. Wystarczy dysponować komputerem oraz dostępem do sieci i połączyć się z nami za pomocą przesłanego, najpóźniej w dniu spotkania, linku.

Zapisać się można również telefonicznie 54 235 67 12.

Nie przegap okazji! Serdecznie zapraszamy!

poniedziałek, 16 maj 2022

Trwają prace przy szlaku pieszym w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7197-trwaja-prace-przy-szlaku-pieszym-w-choceniu.html
Prace związane z utworzeniem szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po kolejce w kierunku [...]

Bez tytułu fefc3 5e345Prace związane z utworzeniem szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po kolejce w kierunku Ząbina) są zaawansowane. Ścieżka zmienia się z dnia na dzień. Jeszcze w maju planowane jest położenie asfaltu. Inwestycja obejmuje roboty drogowe związane z przygotowaniem szlaku o długości 0,863 km, nasadzenia krzewów, montaż ławek oraz oświetlenia solarno-hybrydowego. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to czerwiec 2022 r. Na realizację przedsięwzięcia, gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości do 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 16 maj 2022

Nabór wniosków o dofinansowanie do nawozów wydłużony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7196-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-do-nawozow-wydluzony.html
Do 31 maja 2022 r. został wydłużony termin naboru wniosków o dofinansowanie [...]

Do 31 maja 2022 r. został wydłużony termin naboru wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Więcej informacji nt. procedury składania wniosków na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/nawozy2022-pomoc-publiczna.

poniedziałek, 16 maj 2022

Remont ponad 7 km dróg gminnych z Programu Polski Ład rozpoczęty

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7195-remont-ponad-7-km-drog-gminnych-z-programu-polski-lad-rozpoczety.html
Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Remont dróg gminnych nr 190735C Szczytno-Ługowiska, [...]

Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Remont dróg gminnych nr 190735C Szczytno-Ługowiska, nr 190711C Śmiłowice-Nowa Wola, nr 190714C Śmiłowice-Borzymowice”. Zadanie jest realizowane przez Firmę Inżynieryjno – Drogową „Drogtom” sp. z o.o. z Włocławka w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość robót wynosi 4 450 732,31 zł. W ramach zadania planuje się remont nawierzchni na odcinkach o dł. 7,232 km, obejmujący profilowanie masą MMA pod geosiatkę, ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100 kN/mb, wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm, frezowanie połączeń z innymi drogami, oczyszczenie przepustów, wykonanie remontu 3 peronów oraz wymianę oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego. Zakończenie zadania planowane jest na 5 listopada 2022 rok. Dofinansowanie wynosi 78,24 % wartości zadania.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 16 maj 2022

Przebudowa drogi Czerniewice - Wilkowice

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7194-przebudowa-drogi-czerniewice-wilkowice-2.html
Trwają prace drogowe przy przebudowie drogi Czerniewice - Wilkowice (przy cmentarzu). Inwestycja je [...]

Trwają prace drogowe przy przebudowie drogi Czerniewice - Wilkowice (przy cmentarzu). Inwestycja jest realizowana zgodnie z podpisaną umową przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Kutna. Długość remontowanego odcinka wynosi 0,693 km. Główny zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie poboczy, nawierzchni, oznakowania, mijanek, krawężników, zjazdów, skrzyżowania i elementów odwodnienia. Wartość umowy to kwota 598 448,15 PLN. Zadanie jest przewidziane do wykonania w tym roku. Przebudowa będzie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Czytaj więcej...

piątek, 13 maj 2022

Przetarg na modernizację sieci wodociągowej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7192-przetarg-na-modernizacje-sieci-wodociagowej.html
Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gmin [...]

Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę rur azbestowo-cementowych. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 26 maja 2022 r. do godz. 10:00.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Śmiłowicach, Szatkach i Skibicach. Wykonane zostanie przejście wodociągiem przez działki osób prywatnych w celu wymiany i budowy przyłączy wodociągowych. Inwestycja obejmuje: roboty przygotowawcze i wykończeniowe, roboty ziemne, roboty montażowe oraz dostawę agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy 65 kW.

Zakończenie zadania planowane jest na styczeń 2023 r. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

piątek, 13 maj 2022

Konkurs na dyrektora w szkole w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7190-konkurs-na-dyrektora-w-szkole-w-wilkowicach.html
Pierwszego września br. upływa kadencja obecnego dyrektora szkoły w Wilkowicach Pana Marka Romana [...]

Pierwszego września br. upływa kadencja obecnego dyrektora szkoły w Wilkowicach Pana Marka Romana Zapieca.  W związku z tym konieczne było rozpisanie nowego konkursu na dyrektora szkoły. W dniu 10 maja br.  odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Wpłynęły trzy oferty – obecnego dyrektora oraz dwóch innych kandydatów p. Moniki Leśniewskiej i p. Eweliny Skucha - Pastucha. Konkurs pozostał nierozstrzygnięty. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów – minimum 6 głosów „za”, (komisja liczyła 11 osób),  a jednej kandydatury nie zakwalifikowała do drugiego etapu.

Procedura ustalona przez Ministerstwo Edukacji stanowi, iż w takiej sytuacji  dyrektora powołuje Wójt już bez postępowania konkursowego,  po uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty. Zgłosiła się do mnie delegacja około 20 osób z Wilkowic rodzice i nauczyciele, pracownicy szkoły. Ustaliliśmy iż, jeśli do 20 maja 2022 zaproponują kandydaturę na dyrektora, która będzie także satysfakcjonować samorząd, to gotów jestem rozważyć przedstawienie jej Kuratorowi.

Jednocześnie zastrzegłem, iż oczekuję nowej kandydatury. Pan Zapiec nabywa prawa emerytalne 2 września 2022 roku i chciałem mu podziękować za wielki wkład pracy – 21 lat dyrektorem w Wilkowicach. Pan Zapiec przeszedł przez wszystkie zmiany i reformy w oświacie, których było bardzo wiele, zawsze wykonując dobrą robotę. Panie Marku dziękujemy. Przechodząc na emeryturę może być Pan dumny ze swej pracy.