wtorek, 25 maj 2021

Wsparcie do budowy bloku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6596-wsparcie-do-budowy-bloku.html
Pozytywnie został zweryfikowany wniosek Wójta Gminy Choceń kierowany do Ministra Rozwoju, Pracy i [...] Pozytywnie został zweryfikowany wniosek Wójta Gminy Choceń kierowany do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Wniosek dotyczy sfinansowania działania polegającego na objęciu przez Gminę Choceń udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Rypińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o. o. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym na konto Gminy Choceń wpłynęła wnioskowana kwota w wysokości 823 060 zł. Przedsięwzięcie, którego dotyczy wsparcie jest związane z realizacją budowy budynku mieszkalnego na wynajem pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 190/7 w obrębie ew. Choceń, gm. Choceń”.
poniedziałek, 24 maj 2021

Uwaga! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6597-uwaga-okreslono-ostateczny-termin-na-uzupelnienie-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-zlozonych-w-ramach-prow-2014-2020-i-pozostawionych-bez-rozpatrzenia-w-zwiazku-z-covid-19.html
W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie [...]

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r.
o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904).

Nastąpiła zmiana przepisów, dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 24 maj 2021

Nocy pożar w Wilkowicach! W akcji sześć zastępów straży pożarnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6606-nocy-pozar-w-wilkowicach-w-akcji-szesc-zastepow-strazy-pozarnej.html
Wilkowiczki. Pożar samochodów i stodoły. Siły i środki na miejscu zdarzenia:GBA OSP KSRG Czerni [...] Wilkowiczki. Pożar samochodów i stodoły. Siły i środki na miejscu zdarzenia:GBA OSP KSRG Czerniewice,GBARt OSP Choceń, GCBA OSP KSRG Śmiłowice,GBA OSP Szczutkowo, GBA OSP Kowal,GBA OSP Grabkowo, GCBA JRG Włocławek.

Więcej zdjęć na: https://www.facebook.com/ospsmilowice/posts/2956629724613348
poniedziałek, 24 maj 2021

Ogłoszenie konkursu 1/2021/EFS/PG

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6595-ogloszenie-konkursu-1-2021-efs-pg.html
Numer naboru LGD: 1/2021/EFS/PG Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub [...]

Bez tytułu 2a68cNumer naboru LGD: 1/2021/EFS/PG

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),

b) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Przedsięwzięcie: 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych , kulturalnych i edukacyjnych

Cel ogólny: 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym  na obszarze LGD

Cel szczegółowy: 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Czytaj więcej
poniedziałek, 24 maj 2021

Umowa o finansowanie oczyszczalni w Choceniu podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6594-umowa-o-finansowanie-oczyszczalni-w-choceniu-podpisana.html
Informujemy, że w dniu 21 maja br., w Urzędzie Gminy w Choceniu odbyło się uroczyste podpisani [...]
logo 649e5 1 8bfec
Informujemy, że w dniu 21 maja br., w Urzędzie Gminy w Choceniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na finansowanie zadania pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń. Jest to zadanie o wartości blisko 4 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO i Budżetu Państwa wynosiło będzie 95 % kosztów kwalifikowanych netto. Na umowie w obecności radnych gminy i pracowników podpisy złożyli Pani Aneta Jędrzejewska Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pan Roman Nowakowski Wójt gminy Choceń wraz z Panią Beatą Piłatowską - Skarbnik Gminy Choceń. Zadanie będzie realizowane w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
image000000 2 86f75
czwartek, 20 maj 2021

Dodatkowe postoje pociągów PKP INTERCITY na stacji Czerniewice

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6593-dodatkowe-postoje-pociagow-pkp-intercity-na-stacji-czerniewice.html
Otrzymaliśmy informację, że w związku z ograniczoną ofertą przewozową pociągów regionalnych [...] Otrzymaliśmy informację, że w związku z ograniczoną ofertą przewozową pociągów regionalnych na trasie Włocławek - Kutno - Włocławek, Minister Infrastruktury przychylił się do wniosku mieszkańca naszej gminy i interpelacji poselskiej, co sprawiło, że od dnia 13 czerwca 2021 r., na stacji Czerniewice wyznaczone zostaną dodatkowe postoje pociągów PKP Intercity. Będą to dwa pociągi w kierunku Kutna (po godzinie 6.00 i 9.00) oraz jeden pociąg w kierunku Włocławka (po godzinie 17.00).
Pociągi spółki PKP Intercity S.A. będą jedynymi pociągami, które zatrzymają się na stacji Czerniewice w soboty i niedziele. Dodatkowo warto podkreślić, że pociągi będą jeździły do Bydgoszczy i do Warszawy co również może przyczynić się do atrakcyjności ich funkcjonowania. Postoje mają mieć charakter tymczasowy jednakże wszystko zależy od liczby pasażerów. 
PKP IC Czerniewice 1 6b872

Czytaj więcej...

czwartek, 20 maj 2021

Opinia PSSE we Włocławku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6592-opinia-psse-we-wloclawku.html
Wilkowice a5771
środa, 19 maj 2021

Ćwiczenia strażaków OSP

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6591-cwiczenia-strazakow-osp.html
W dniu 16 maja 2021 roku druhowie OSP Choceń przeprowadzili nad Jeziorem Borzymowskim ćwiczenia dl [...] W dniu 16 maja 2021 roku druhowie OSP Choceń przeprowadzili nad Jeziorem Borzymowskim ćwiczenia dla ratowników oraz sterników motorowodnych. Obecnie jednostka posiada przeszkolonych sześciu sterników motorowodnych. Celem kilkugodzinnego ćwiczenia, było poszerzenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego, a także rozpatrywanie różnych wariantów działań nad naszym akwenem.
187395545 2568096170165049 7326531164494993258 n f313b 187367551 2568096216831711 5622863469266083828 n 28093

Czytaj więcej...

środa, 19 maj 2021

DZIEŃ PATRONA W ZSP CHOCEŃ

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6590-dzien-patrona-w-zsp-chocen.html
14 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka z okazji 16 rocznicy nadania szkole imieni [...]

14 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka z okazji 16 rocznicy nadania szkole imienia świętowano Dzień Patrona. Podjęto różnorodne działania, między innymi konkursy związane z postacią i twórczością Janusza Korczaka. Oto efekty pracy uczniów szkoły, która nosi imię wielkiego pedagoga, lekarza i przyjaciela dzieci ( zdjęcia ).

Anna Pawłowska- Dyrektor ZSP w Choceniu

Więcej zdjęć na stronie Szkoły Podstawowej w Choceniu: https://spchocen.edupage.org/news/#news-1859

Czytaj więcej...

środa, 19 maj 2021

Kolejny sukces Amelki z SP Choceń!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6589-kolejny-sukces-amelki-z-sp-chocen.html
Amelka Karska – uczennica klasy IVa Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu, kolejny r [...]

Amelka Karska – uczennica klasy IVa Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu, kolejny raz zaprezentowała swój talent – tym razem recytatorski – biorąc udział w Ogólnopolskim Konkursie pt. „Ślady nadziei” organizowanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczennica w pięknej scenografii (przygotowanej w warunkach domowych), recytując fragment utworu Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera”, zajęła I miejsce! Wielkie gratulacje!

Występ Amelii można obejrzeć pod linkiem:

https://youtu.be/qWLgvJYvFK0amelka b6eea

wtorek, 18 maj 2021

„GAZ-SYSTEM” DLA SZKÓŁ

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6588-gaz-system-dla-szkol.html
Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski 17 maja 2021 r. podpisał umowę darowizny na kwotę 30 tys. z [...]

Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski 17 maja 2021 r. podpisał umowę darowizny na kwotę 30 tys. zł z Darczyńcą - Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Firma GAZ-SYSTEM przekaże Gminie Choceń darowiznę na doposażenie klasopracowni, zakup sprzętu IT do nauki zdalnej oraz wsparcie psychologiczno - pedagogiczne uczniów ze szkół podstawowych w Choceniu, Śmiłowicach i Wilkowicach. Szkoły otrzymają, zgodnie z zapotrzebowaniem m.in.: interaktywne monitory lub pomoce do zajęć logopedycznych, sensorycznych, zajęć z robotyki, keyboard, tablet.

Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. bardzo serdecznie dziękujemy.

poniedziałek, 17 maj 2021

Komunikat

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6586-komunikat-6.html
Wójt Gminy Choceń informuje mieszkańców oraz osoby przebywające na terenie gminy, że w dniach [...]

Wójt Gminy Choceń informuje mieszkańców oraz osoby przebywające na terenie gminy, że w dniach 17-21 maja br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE-SAREX - 21. W związku z tym zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowania i ostrzegania. W trakcie prowadzonego ćwiczenia włączone zostaną syreny alarmowe: ogłoszenie alarmu (dźwięk modulowany przez okres trzech minut).      

ALARM BĘDZIE MIAŁ TYLKO I WYŁĄCZNIE CHARAKTER ĆWICZEBNY!


Zwracam się z prośbą do mieszkańców gminy oraz osób przebywających na naszym terenie o nietraktowanie emitowanych sygnałów w dniach 17-21 maja br. jako faktycznego zagrożenia.