wtorek, 29 listopad 2022

Informacja z sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7495-informacja-z-sesji-rady-gminy-chocen-3.html
Na XLV sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbyła się w dniu 29 listopada 2022 r. [...]

Na XLV sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbyła się w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu, radni gminy przyjęli sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz rozpatrzyli projekty uchwał w następujących sprawach:

 1. zmiany budżetu gminy na rok 2022 - aktualizacja;
 2. wprowadzenia ulg w podatku rolnym – podatek rolny został ustalony w trzech stawkach – 99,97 zł/ha dla gospodarstw gdzie jest prowadzona konserwacja urządzeń wodno – melioracyjnych; 116,63 zł/ha dla gospodarstw gdzie nie jest prowadzona konserwacja urządzeń wodno – melioracyjnych oraz maksymalnej 185 zł/ha dla gospodarstw pow. 300 ha. Dwie pierwsze stawki wzrosły o ok. 6 % w stosunku do roku bieżącego.
 3. określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości – przyjęto propozycję wzrostu podatku od nieruchomości w wysokości ok. 5 % w stosunku do roku bieżącego;
 4. określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu – w celu dokonywania rozliczeń kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeśli jest on realizowany przez rodziców dziecka niepełnosprawnego, ustalono w wysokości 0,8358 zł;
 5. ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku „Pomponik” w Choceniu – od 1 stycznia 2023 r., opłata za całodzienne wyżywienie w przedszkolu będzie wynosiła 12 zł; a za pobyt dziecka ulegnie podwyższeniu do 500 zł miesięcznie;
 6. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – poprawiono zapisy zakwestionowane przez Prokuratora Rejonowego we Włocławku, które zostały uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, nie przewidziano zmiany stawek;
 7. przejęcia przez Gminę Choceń części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Miasta i Gminy Lubraniec – korzystanie z przystanku na terenie gminy Lubraniec w miejscowości Świątniki przez Organizatora przewozu, czyli gminę Choceń wymaga zawarcia porozumienia, na co radni wyrazili zgodę;
 8. zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic – w związku z tym, iż część działek jest położona geodezyjnie w miejscowości Ługowiska i Szczytno, dokonano korekty uchwały;
 9. dopłaty do wszystkich grup taryfowych w zakresie zbiorowego dostarczania wody 
  dla odbiorców usług z terenu Gminy Choceń w całym okresie obowiązywania nowej taryfy – przyjęto dopłatę w wysokości 0,88 zł netto plus VAT, co spowoduje, że cena wody dla gospodarstw domowych w 2023 roku będzie wynosiła 2,82 zł/m3(wzrost o 0,25 zł brutto/m3);
 10. dopłaty do grupy taryfowych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Choceń w okresie obowiązywania nowej taryfy - przyjęto dopłatę w wysokości 2,21 zł netto plus VAT, co spowoduje, że cena za odprowadzanie ścieków w 2023 roku będzie wynosiła 6,33 zł/m3(wzrost o 0,58 zł brutto/m3);
 11. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choceń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – uaktualniono i ujednolicono nazwy przystanków;
 12. przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2023 – program został uchwalony w celu realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W ramach programu wspomagane są zajęcia organizowanie przez instytucje i stowarzyszenia w celu zagospodarowania czasu wolnego różnych grup (od przedszkolaków po seniorów);
 13. wyrażenia zgody na zawarcie umowy przeprowadzenia kompletnej procedury uzyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów – jest to związane z przedsięwzięciem na modernizację 2 budynków przedszkoli w Czerniewicach i Śmiłowicach. Uzyskane przez gminę świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. „białe certyfikaty”, mogą zostać odsprzedane na Towarowej Giełdzie Energii dla firm, które emitują dwutlenek węgla do atmosfery zanieczyszczając środowisko, i by nie płacić kar z tytułu zanieczyszczania mogą kupować „białe certyfikaty, które w jakimś stopniu niwelują ich niepożądane działania.

Podjęte uchwały zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Podczas sesji radni gminy wyrazili zgodę na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zaprzyjaźnionego miasta Chmielnicki na Ukrainie. 

Ponadto przedstawiono radnym informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie i przekazane do Urzędu Skarbowego.

poniedziałek, 28 listopad 2022

Już wkrótce PUP rusza z kolejnymi naborami wniosków

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7498-juz-wkrotce-pup-rusza-z-kolejnymi-naborami-wnioskow.html
Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż od 05 do 09 grudnia 2022r. będzie prowad [...]

Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż od 05 do 09 grudnia 2022r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności i na doposażenie lub wyposażenia stanowiska pracy.

Kwota dofinansowania wynosi 27 tysięcy złotych. O dotację może ubiegać się osoba bezrobotna zarejestrowana w bazie włocławskiego urzędu pracy. Ponadto zainteresowany dofinansowaniem,  musi przedstawić ciekawy pomysł na własną działalność, który będzie poparty doświadczeniem zawodowym bądź udokumentowanymi kwalifikacjami osoby wnioskującej o dotację.

W tym samym terminie PUP we Włocławku będzie prowadził nabór wniosków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. W tym wypadku wsparcie finansowe to również 27 tysięcy złotych. Warunkiem przyznania funduszy przez PUP, jest pisemna deklaracja przedsiębiorcy, o utworzeniu i utrzymaniu stanowiska pracy, a co za tym idzie zatrudnienie osoby bezrobotnej na okres 24 miesięcy od momentu przyznania środków z urzędu pracy.

poniedziałek, 28 listopad 2022

Zespoły : "Śmiłowiónki" i "Ziemia Kujawska" na szkoleniowym - edukacyjnym wyjeździe do Centrum Folkloru Polskiego "Karolin" w Otrębusach, Żelazowej Woli i Warszawy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7497-zespoly-smilowionki-i-ziemia-kujawska-na-szkoleniowym-edukacyjnym-wyjezdzie-do-centrum-folkloru-polskiego-karolin-w-otrebusach-zelazowej-woli-i-warszawy.html
W dniach 19 i 20 listopada 2022r. członkowie Zespołu  Folklorystycznego "Śmiłowiónki" wraz [...]

W dniach 19 i 20 listopada 2022r. członkowie Zespołu  Folklorystycznego "Śmiłowiónki" wraz z najstarszą grupą członków Zespołu "Ziemia Kujawska" wyjechali  do Warszawy i  Otrębusów, aby między innymi podszlifować swój warsztat wokalny i taneczny. Ale nie tylko!  Zwiększyliśmy również swoją wiedzę, odwiedzając Żelazową Wolę oraz Muzeum Powstania Warszawskiego i Stare Miasto w Warszawie.

Pierwszy dzień pobytu obfitował wrażeniami, o których nie da się zapomnieć. Na początek odwiedziliśmy  dom urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli. To ważne miejsce na mapie naszego kraju, które jest celem wycieczek miłośników twórczości Chopina z całego świata. W wyremontowanej, zabytkowej oficynie utworzono  muzeum, które  zostało otwarte w roku 1949, w 100 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. Podczas  zwiedzania dworku, przewodnik opowiedział nam  o rodzinie Skarbków - właścicielach majątku  we wsi Żelazowa Wola w pierwszych latach XIX wieku i zamieszkującej  wraz z nimi  rodzinie, którym byli Justyna i Mikołaj Chopinowie.  Jedno z pomieszczeń w tejże oficynie ( w nim przyszedł na świat mały Fryderyk ) to swoiste sanktuarium, w którym muzyka,  wizerunek Chopina  zwieńczony laurem, fortepian i kwiaty  -  upamiętniają osobę i dzieło wielkiego kompozytora. Wizytę zakończyliśmy spacerem po pięknym parku.

Czytaj więcej...

sobota, 26 listopad 2022

UWAGA!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7491-uwaga-11.html
Przerwa w dostawie wody w Choceniu i okolicach dziś od 23:00 do 5:00 rano z powodu modernizacji sie [...] Przerwa w dostawie wody w Choceniu i okolicach dziś od 23:00 do 5:00 rano z powodu modernizacji sieci. Przepraszamy za utrudnienia.
piątek, 25 listopad 2022

Zamrożenie cen prądu w 2023r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7490-zamrozenie-cen-pradu-w-2023r.html
Aby uchronić odbiorców elektrycznych, rząd zaproponował rozwiązanie nazwane Tarczą Solidarnoś [...]

Aby uchronić odbiorców elektrycznych, rząd zaproponował rozwiązanie nazwane Tarczą Solidarnościową. Zakłada ona, że ceny energii w 2023r. będą zamrożone na poziomie              z 2022r.dla poniższych limitów:

- 2 MWh dla gospodarstw domowych

- 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnością

- 3 MWh w przypadku rodzin z kartą Dużej Rodziny oraz rolników

- 250 KWh dla działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.

Klienci, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych limitów muszą złożyć dodatkowe oświadczenie wraz z załącznikami do sprzedawcy energii elektrycznej w terminie do 30 czerwca 2023r.

Wymagane załączniki :

- w przypadku niepełnosprawności ( orzeczenie o stopniu niepełnosprawności )

- w przypadku Dużej Rodziny ( kopia wydanej Karty Dużej Rodziny )

- w przypadku rolnika ( kopia decyzji o wymiarze za 2022 rok podatku rolnego ).

Stosownego oświadczenia nie muszą składać gospodarstwa domowe, których limit wynosi 2MWh rocznie.

Oświadczenia dostępne są na stronach internetowych sprzedawcy energii elektrycznej.

W załączeniu przykładowe oświadczenia. - pobierz

piątek, 25 listopad 2022

Cymerman z brązowym medalem Mistrzostw Europy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7488-cymerman-z-brazowym-medalem-mistrzostw-europy.html
W terminie od 11-20 listopada w Turcji( Antalaya) rozegrane zostały Mistrzostwa Europy Seniorów w [...] W terminie od 11-20 listopada w Turcji( Antalaya) rozegrane zostały Mistrzostwa Europy Seniorów w Kickboxingu, w mistrzostwach brało udział 70 reprezentantów Polski. Wśród kadrowiczów znalazła się Amelia Cymerman ( Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek) ,która walczyła w formule Low Kick –(60kg).Low Kick jest mocną formułą ringową ,gdzie dopuszczalne są nokauty , a rywalizacja toczy się na dystansie trzech rund po dwie minuty.
W walce ćwierćfinałowej Amelia skrzyżowała rękawice z Zivkovic Doris( Bośnia i Hercegowina), walka od samego początku przebiegała pod dyktando Amelii. Z rundy na rundę powiększała swoją przewagę ostatecznie wygrywając 3:0.
W walce półfinałowej spotkała się z zawodniczką z Turcji, po trzech rundach niestety musiała uznać wyższość turczynki- późniejszej triumfatorce tej kategorii . tym samym Amelia zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy.

Czytaj więcej...

środa, 23 listopad 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7485-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2014-2023.html
CEL OGÓLNY 1 Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie są realizow [...]

Bez tytułu 8fe13CEL OGÓLNY 1

Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie są realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, którą Stowarzyszenie obecnie realizuje.

W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020

Cel ogólny 1 i cele szczegółowe 1.1, 1.2

Czytaj więcej...

poniedziałek, 21 listopad 2022

Certyfikaty jakościowe paliw stałych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7482-certyfikaty-jakosciowe-paliw-stalych.html
Gmina Choceń przekazuje do wglądu certyfikaty jakościowe paliw stałych dostępnych w składach n [...]

Gmina Choceń przekazuje do wglądu certyfikaty jakościowe paliw stałych dostępnych w składach na terenie Gminy Choceń.

Link nr 1
Link nr 2
Link nr 3
Link nr 4
Link nr 5
Link nr 6

piątek, 18 listopad 2022

Pierwsza dostawa węgla dotarła do Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7480-pierwsza-dostawa-wegla-dotarla-do-gminy-chocen.html
W ramach zawartej 14 listopada 2022 roku umowy z PGE  Paliwa sp. z o.o dotyczącej sprzedaży w [...]

W ramach zawartej 14 listopada 2022 roku umowy z PGE  Paliwa sp. z o.o dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych informujemy, że w dniu 18 listopada dostarczona została pierwsza dostawa węgla. Przywieziono 25 ton węgla kamiennego oraz 25 ton ekogroszku do jednego z  trzech punków dystrybucji na terenie Gminy Choceń. W poniedziałek węgiel będzie dostarczony do dwóch pozostałych składów. Jednocześnie informujemy, że od 21 listopada 2022 r., rozpocznie się telefoniczny proces powiadamiania mieszkańców o przebiegu procedury zakupowej.

Czytaj więcej...

piątek, 18 listopad 2022

Narodowe Święto Niepodległości za nami

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7479-narodowe-swieto-niepodleglosci-za-nami.html
Przygotowaliśmy dla Was specjalny materiał video upamiętniający 104 rocznicę odzyskania przez P [...] Przygotowaliśmy dla Was specjalny materiał video upamiętniający 104 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości Zachęcamy do obejrzenia relacji z obchodów w Choceniu.