poniedziałek, 25 kwiecień 2022

Rozpoczęły się prace przy budowie szlaku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7165-rozpoczely-sie-prace-przy-budowie-szlaku.html
Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi przystąpiło do realizacji [...]

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi przystąpiło do realizacji zadania pn. Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po kolejce w kierunku Ząbina). Inwestycja obejmuje roboty drogowe związane z przygotowaniem szlaku o długości 0,863 km, nasadzenia krzewów, montaż ławek oraz oświetlenia solarno-hybrydowego. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to czerwiec 2022 r. Na realizację przedsięwzięcia, gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości do 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

poniedziałek, 25 kwiecień 2022

Przebudowa drogi Czerniewice - Wilkowice

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7164-przebudowa-drogi-czerniewice-wilkowice.html
Rozpoczęły się pierwsze prace drogowe na terenie gminy. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z [...]

Rozpoczęły się pierwsze prace drogowe na terenie gminy. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Kutna zgodnie z podpisaną umową realizuje prace przy przebudowie drogi Czerniewice - Wilkowice (przy cmentarzu). Długość remontowanego odcinka wynosi 0,693 km. Główny zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie poboczy, nawierzchni, oznakowania, mijanek, krawężników, zjazdów, skrzyżowania i elementów odwodnienia.

Kontrakt opiewa na kwotę 598 448,15 PLN. Zadanie jest przewidziane do wykonania w tym roku. Przebudowa będzie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Czytaj więcej...

poniedziałek, 25 kwiecień 2022

Usuwanie drzew i prace pielęgnacyjne w parku w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7162-usuwanie-drzew-i-prace-pielegnacyjne-w-parku-w-smilowicach.html
W dniu 4 maja br. w parku w Śmiłowicach zaplanowane zostały prace polegające na wycince drzew, k [...]

W dniu 4 maja br. w parku w Śmiłowicach zaplanowane zostały prace polegające na wycince drzew, które zagrażają bezpieczeństwu korzystających z jego uroków oraz podróżujących droga powiatową Choceń- Śmiłowice. Drzewa, które ujęto w wykazie są drzewami wiekowymi, o zachwianej statyce, często puste w środku przez co stwarzają realne zagrożenie dla życia i mienia. Gmina posiada stosowną decyzję na ich usunięcie, które wydał Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków z/s we Włocławku. Prace wykonana profesjonalna firma, która uprzątnie teren po wycince poprzez zabranie drzewa i utylizację gałęzi. Termin wykonania zaplanowanego zakresu to około 10 dni.

środa, 20 kwiecień 2022

10 lecie Zespołu Śmiłowiónki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7161-10-lecie-zespolu-smilowionki.html
Od ponad dziesięciu lat Zespół Śmiłowiónki aktywnie tworzy i uczestniczy w życiu kulturalnym [...]

Od ponad dziesięciu lat Zespół Śmiłowiónki aktywnie tworzy i uczestniczy w życiu kulturalnym naszej gminy. Uroczyste obchody 10-lecia powstania odbędą się w dniu 6 maja 2022 r. o godz. 18.00 w remizie OSP Śmiłowicach. Zespół tworzą uzdolnieni wokalnie mieszkańcy Śmiłowic i okolic. Inicjatorką powstania i kierownikiem jest Pani Danuta Kaczmarek. Nad oprawą muzyczną czuwa Pan Miłosz Kierzkowski. Zespół po raz pierwszy zaprezentował swoją autorską twórczość oraz tradycyjne ludowe i biesiadne pieśni podczas choceńskiego pikniku rodzinnego zorganizowanego na otwarcie sezonu letniego. Po kilku latach zespół rozwinął swój repertuar o tańce i obrzędy ludowe – pod okiem znanej choreograf Julii Skowrońskiej. Członkowie zespołu mają więcej siły i zapału niż nie jeden młody człowiek. Przez okres 10 lat uzbierało się w dorobku bogate doświadczenie. Zespół występował na Ukrainie - we Lwowie i Dobrotworze. Byli we Włoszech - w Rzymie, Watykanie i Monte Cassino oraz Sztokholmie w Szwecji. Zespół godnie reprezentował naszą gminę na przeglądach w Tarnogrodzie, Włocławskich Inspiracjach Artystycznych, w Parku Zdrojowym w Ciechocinku, na Wojewódzkich Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego w Osięcinach. Pamiętamy piękne obrzędy w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Śmiłowiónki” pt. „Oczepiny na Kujawach”, „Darcie pierza” oraz niesamowite widowisko, nagradzane na wielu przeglądach m.in. w Ciechocinku, eliminacjach wojewódzkich w Kaczorach, aż po Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie „Kozy na Kujawach”.
Gratulujemy dokonań i wyrażamy podziw za wytrwałość i promowanie gminy Choceń.

środa, 20 kwiecień 2022

Wandale w parku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7160-wandale-w-parku.html
To już kolejny akt wandalizmu. Tym razem zdewastowane zostały kosze na odpady w parku w Choceniu. [...]

To już kolejny akt wandalizmu. Tym razem zdewastowane zostały kosze na odpady w parku w Choceniu. Zdarzenie miało miejsce z 15 na 16 kwietnia br. około godziny 22:00. Sprawcy to nieletni mieszkańcy Chocenia, którzy zostali ujęci na gorącym uczynku przez patrol miejscowej policji. Po nieudanej próbie ucieczki zostali schwytani przez sierżanta sztabowego Dariusza Laskowskiego i sierżanta sztabowego Jakuba Nawrockiego. Dziękujemy za szybką i skuteczną interwencję. Podziękowania kierujemy także do naocznego świadka, który potwierdził niechlubny wyczyn nastolatków. Straty, które spowodowali młodociani przekraczają 10.000 zł. Skierowany został już wniosek o ich ukaranie. O „nocnej zabawie” poinformowani zostali także rodzice nieletnich.

środa, 20 kwiecień 2022

Promesa na zakup pojazdu pożarniczego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7157-promesa-na-zakup-pojazdu-pozarniczego.html
W dniu 14 kwietnia 2022 r., w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się ur [...]

W dniu 14 kwietnia 2022 r., w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste przekazanie promes na zakup pojazdów pożarniczych. Promesę otrzymała nasza jednostka OSP w Wilkowicach. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczych typu lekkiego zostanie zakupiony jeszcze w roku 2022. Przewidywany koszt zakupu samochodu to około 400 tysięcy, otrzymane dofinansowanie to kwota 225 tys. zł.

środa, 20 kwiecień 2022

XVI edycja Międzyszkolnego Konkurs Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7156-xvi-edycja-miedzyszkolnego-konkurs-poetyckiego-im-leona-stankiewicza-w-smilowicach.html
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach ma zaszczyt zaprosić na XVI edycję [...]

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach ma zaszczyt zaprosić na XVI edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza. Konkurs od 15 lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem młodych poetów. Systematycznie bierze w nim udział ponad stu uczestników z całej Polski. Konkurs daje szansę rzetelnej oceny nadesłanych utworów oraz możliwość spotkania ze znanymi w regionie poetami. Organizatorom ze swej strony szczególnie zależy na uczestnictwie najmłodszych, debiutujących „poetów” oraz starszej, piszącej do szuflady” młodzieży.

Dyrektor SP Śmiłowice Wioletta Krysztoforska

ORGANIZATOR KONKURSU
Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
PATRONAT HONOROWY
Wójt Gminy Choceń
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Zgłowiączki”
Kujawsko - Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne
PATRONAT MEDIALNY
„Wiadomości Choceńskie”

Regulamin konkursu - pobierz tutaj

Leon 0f442

wtorek, 19 kwiecień 2022

Zagłosuj na Żłobek Pomponik w Choceniu.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7155-zaglosuj-na-zlobek-pomponik-w-choceniu.html
Prosimy o oddawanie głosów na nasz Żłobek "Pomponik". Wystarczy wejść na stronę https://kiddy [...]

Prosimy o oddawanie głosów na nasz Żłobek "Pomponik". Wystarczy wejść na stronę https://kiddymoon.pl/pl/info/konkurs-120.html Głosowanie trwa do 8 maja br.

piątek, 15 kwiecień 2022

Umowa na boisko podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7154-umowa-na-boisko-podpisana.html
W dniu dzisiejszym tj. 15.04.2022 r. Wójt Gminy Pan Roman Nowakowski z Panią Skarbnik Iloną Walcz [...]

W dniu dzisiejszym tj. 15.04.2022 r. Wójt Gminy Pan Roman Nowakowski z Panią Skarbnik Iloną Walczak podpisali umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy szkole Podstawowej Wilkowicach. Głównym wykonawcą prac jest firma ADA-LIGHT Sp. z o.o. z Gostynina, która zaproponowała najkorzystniejsza ofertę w wysokości 446 723,00 zł brutto. Termin wykonania zadania ustalony został na 15.09.2022 r.

Zadanie współfinansowane jest w ramach programu „Sportowa Polska”

Czytaj więcej...

czwartek, 14 kwiecień 2022

Spotkanie ósmoklasistów z policją w ramach profilaktyki uzależnień w Szkole Podstawowej w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7153-spotkanie-osmoklasistow-z-policja-w-ramach-profilaktyki-uzaleznien-w-szkole-podstawowej-w-wilkowicach.html
W ramach realizacji działań zawartych w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły w dniu 11 kw [...]

W ramach realizacji działań zawartych w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły w dniu 11 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielkami Komendy Miejskiej Policji we Włocławku st. asp. Eweliną Reszczyńską i panią Edytą Olszewską, w asyście sierżanta Mateusza Kepke policjanta Posterunku Policji w Choceniu. W trakcie prelekcji zostały poruszone zagadnienia dotyczące współczesnych zagrożeń młodzieży, tj. problem nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii i dopalaczy. Omówiono również zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełniane czyny karalne oraz czyny świadczące o demoralizacji w kontekście zażywania środków odurzających oraz dopalaczy. Przedstawiono motywy sięgania po substancje zabronione oraz możliwe skutki ich stosowania.Dla lepszego zrozumienia i zobrazowania tematyki zaprezentowano narkogogle i alkogogle. Zniekształcenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, problemy z oceną odległości i kierunków – to tylko niektóre z efektów obecności alkoholu i narkotyków w organizmie. O tym, jak zmienia się świat osoby nietrzeźwej i pod wpływem środków odurzających miała okazję przekonać się młodzież zakładając te specyficzne okulary. Miejmy nadzieję, że przeprowadzona pogadanka w zakresie szeroko rozumianejprofilaktyki uzależnień będzie stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodegoczłowieka. Wierzymy, że przeprowadzone działanie pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką.

Czytaj więcej...

środa, 13 kwiecień 2022

Raport o stanie gminy za 2021 rok

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7152-raport-o-stanie-gminy-za-2021-rok.html
Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2021”. Jest to dokument opracowany [...] Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2021”. Jest to dokument opracowany na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym. Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Sesja absolutoryjna w gminie Choceń jest planowana w czerwcu br. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W tej debacie oprócz radnych, głos mogą także zabierać mieszkańcy gminy. W takim przypadku mieszkaniec, który chce zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Raport o stanie gminy za 2021 rok - pobierz