wtorek, 22 czerwiec 2021

40 lecie Stowarzyszenia Twórców Ludowych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6649-40-lecie-stowarzyszenia-tworcow-ludowych-2.html
Wiele ciepłych słów skierowano do władz i twórców ludowych Oddziału Włocławskiego Stowarzys [...]

Wiele ciepłych słów skierowano do władz i twórców ludowych Oddziału Włocławskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych z okazji jubileuszu 40 -lecia powstania. Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się w dniu 21 czerwca 2021 r., o godz. 11.00 w Kujawsko – Dobrzyńskim Parku Etonograficznym w Kłóbce. Warto dodać, że Prezesem Oddziału Włocławskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych jest mieszkanka naszej gminy Pani Aleksandra Zawacka. Twórczyni, która od pierwszych chwil spotkania potrafi przekazać rozmówcy wspaniały humor i wiele ciekawych opowieści, a wykonane przez Panią Olę kwiaty i bukiety z bibuły i papieru są jak żywe. Serdecznie gratulujemy poświęcenia się pasji twórczego kultywowania tradycji kultury ludowej, folkloru i literatury ludowej.

wtorek, 22 czerwiec 2021

Promesa na salę gimnastyczną w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6648-promesa-na-sale-gimnastyczna-w-smilowicach.html
Dziś odebrana została z rąk Wicewojewody Józefa Ramlaua przez Wójta Gminy Romana Nowakowskiego [...]

Dziś odebrana została z rąk Wicewojewody Józefa Ramlaua przez Wójta Gminy Romana Nowakowskiego promesa na wyczekiwaną inwestycję budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach. Wśród wniosków pozytywnie rozpatrzonych w ramach wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR jest budowa sali gimnastycznej w Śmiłowicach z zapleczem socjalnym i przyłączami. Kwota wsparcia to 900 tys. zł. Inwestycja posiada pozwolenie na budowę i jest gotowa do realizacji. Wsparcie pozwala na rozpoczęcie procedury przetargowej.

wtorek, 22 czerwiec 2021

Zakup mieszkania na potrzeby żłobka

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6647-zakup-mieszkania-na-potrzeby-zlobka.html
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 17 czerwca 2021 roku Gmina Choceń wykupiła loka [...]

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 17 czerwca 2021 roku Gmina Choceń wykupiła lokal mieszkalny znajdujący się na parterze w budynku żłobka, który będzie dodatkową salą dla maluszków. Lokal ten jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówki na potrzeby dzieci, które będą przyjęte do żłobka od września 2021 r.  Zakupione pomieszczenia mają powierzchnię 68 m². Środki na zakup lokalu pochodzą z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, Gmina Choceń otrzymała środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na utworzenie 15 nowych miejsc w Żłobku ”Pomponik” w Choceniu. Dofinansowanie wynosi ponad 142 tys. zł

poniedziałek, 21 czerwiec 2021

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2021/EFS/PG

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6645-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2021-efs-pg.html
Numer naboru LGD: 2/2021/EFS/PG Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organ [...]

Bez tytułu 9dfd3Numer naboru LGD: 2/2021/EFS/PG

Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności   lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,

b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.   

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: Usługi wzajemnościowe, samopomocowe; lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Przedsięwzięcie: 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych

Cel ogólny: 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na  obszarze LGD

Cel szczegółowy: 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

http://kujawiaki.pl/konkursy/2576-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2021-efs-pg.html

poniedziałek, 21 czerwiec 2021

Barszcz Sosnowskiego co należy o nim wiedzieć?

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6644-barszcz-sosnowskiego-co-nalezy-o-nim-wiedziec.html
Barszcz Sosnowskiego i pokrewne mu rośliny takie jak barszcz olbrzymi to jedne z najbardziej niebez [...]

Barszcz Sosnowskiego i pokrewne mu rośliny takie jak barszcz olbrzymi to jedne z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie żyją w Polsce. Właśnie w tych dniach, kiedy jest gorąco a czasami też wilgotno, staje się tak niebezpieczny, że nawet przejście koło niego może wywołać poważne rany. W tym tekście skupiamy się na barszczu Sosnowskiego, ale – jak mówi dr hab. Marcin Zych z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego – w Polsce występuje co najmniej kilka spokrewnionych gatunków mających podobne właściwości. Co więcej podejrzewa się, że krzyżują się one ze sobą, więc hasło „barszcz Sosnowskiego” należy traktować nieco umownie. - pobierz

poniedziałek, 21 czerwiec 2021

Obowiązek zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6643-obowiazek-zgloszenia-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow.html
CEEB to nowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoj [...]

CEEB to nowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchów.

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja:

- imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy, adres zamieszkania lub siedziby

- adres nieruchomości w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw

- informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanym w nich paliwach

-numer telefonu właściciela lub zarządcy ( opcjonalnie)

- adres e-mail ( opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja

Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1MW.

Czytaj więcej...

czwartek, 17 czerwiec 2021

Jak przetrwać upały?

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6642-jak-przetrwac-upaly.html
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że temperatura w najbliższych dniach przekroczy [...]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni. Tak wysokie temperatury stają się niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia.

Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.

Niewątpliwie, upał wpływa również na układ nerwowy człowieka. Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu.

Lekarze zalecają, aby wtedy osoby starsze i dzieci nie wychodziły z domu. Powinniśmy pamiętać o ochronie głowy i pić nawet 3 litry wody dziennie.

Czytaj więcej...

czwartek, 17 czerwiec 2021

Egzekucja długów za wodę i ścieki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6641-egzekucja-dlugow-za-wode-i-scieki-4.html
Po okresie przerwy spowodowanej epidemią koronawirusa, Urząd Gminy w Choceniu wznawia egzekucję o [...]

Po okresie przerwy spowodowanej epidemią koronawirusa, Urząd Gminy w Choceniu wznawia egzekucję opłat za gospodarowanie odpadami, opłat za wodę i ścieki. Przeprowadzamy weryfikację i dokonujemy oceny wielkości zadłużenia u poszczególnych mieszkańców. Z dotychczasowej praktyki wiemy, że egzekucja skarbowa lub sądowa nie przynosi żadnych efektów ponieważ osoby, te nie mają stałego źródła utrzymania, a ich dochody z GOPS nie podlegają egzekucji. Dlatego też ostatnim wyjściem jest odłączenie przyłącza wodociągowego i wskazanie najbliższego punktu czerpalnego dla zaopatrzenia w wodę. Takich wezwań do zapłaty wraz z informacją o odłączeniu wody wysłano w ostatnim czasie kilka. Prosimy o uregulowanie wszystkich zaległości wobec gminy, gdyż będziemy w dochodzeniu swoich należności konsekwentni.

Agnieszka Świątkowska

Sekretarz gminy

środa, 16 czerwiec 2021

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Europejskie wsparcie na założenie firmy ”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6637-lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-we-wloclawku-zaprasza-do-udzialu-w-webinarium-pt-europejskie-wsparcie-na-zalozenie-firmy.html
Bezpłatne webinarium odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:30. To już [...]

Bezpłatne webinarium odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:30.

To już kolejne spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia dla osób, które chcą założyć własną firmę. Na obszarze naszego województwa trwa nabór do projektu realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Co ważne, dofinansowanie mogą uzyskać również osoby które są zatrudnione, gdy ich wynagrodzenie nie przekracza minimalnego. Na spotkaniu szczegółowo omówione zostaną zasady przystąpienia do projektu, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe na zakup maszyn i wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług czy rozpoczęcia produkcji.  W projekcie przewidziane jest też wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących stałych kosztów prowadzenia firmy przez pierwsze 6 miesięcy, dopóki firma „nie stanie na nogi”.

Czytaj więcej...

środa, 16 czerwiec 2021

„Profilaktyka 40 PLUS”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6636-profilaktyka-40-plus.html
Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu [...]

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Minister Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie dotyczące programu „Profilaktyka 40 PLUS”, które przeszło proces konsultacji publicznych. Program będzie realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. Aby zwiększyć dostępność do lekarzy specjalistów, także od 1 lipca do końca 2021 r. zostaną zniesione limity przyjęć. Dzięki temu pacjenci będą mogli szybciej dostać się do specjalisty lub na specjalistyczne badania diagnostyczne.

Aby skorzystać z pakietu badań, należy wypełnić ankietę umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), która pozwoli na ocenę czynników ryzyka. Dzięki temu zostanie wygenerowane zlecenie pakietu badań odpowiedniego dla płci. Dla osób, które nie skorzystają z formularza umieszczonego w IKP, przewidziane jest wsparcie przez konsultanta w ramach infolinii Domowej Opieki Medycznej. Każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

Czytaj więcej...

środa, 16 czerwiec 2021

Rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6634-rekrutacja-do-wojsk-obrony-terytorialnej.html
8. Kujawsko – Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej prowadzi rekrutację do służby w Wojskach Ob [...]

8. Kujawsko – Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej prowadzi rekrutację do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to piąty, obok Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaj Sił Zbrojnych RP (SZ RP). Filarem WOT są żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową (TSW), którzy na co dzień uczą się, pracują, lub poszukują swojej drogi zawodowej. Pełnią oni służbę w rejonie miejsca swojego zamieszkania. Obok Terytorialsów w WOT służą także żołnierze zawodowi.

Czytaj więcej...

środa, 16 czerwiec 2021

Przetarg na przebudowę drogi w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6633-przetarg-na-przebudowe-drogi-w-czerniewicach-2.html
Rozstrzygnęliśmy przetarg na Przebudowę ul. Polnej w Czerniewicach (z wyłączeniem torowiska). W [...]

Rozstrzygnęliśmy przetarg na Przebudowę ul. Polnej w Czerniewicach (z wyłączeniem torowiska). W przedmiotowym postepowaniu złożona została jedna oferta. W dniu 15 czerwca 2021 r została podpisana umowa z Wykonawcą FIRMĄ INŻYNIERYJNO-DROGOWĄ DROGTOM Sp. z o. o. z Włocławka na kwotę 189 087,63 zł. Inwestycja dotyczy odcinka drogi nr 190 788C ul. Polna w miejscowości Czerniewice od km 0+000 do km 0+255 i od km 0+341 do km 0+535. Zamówienie będzie wykonane do listopada bieżącego roku.