piątek, 03 czerwiec 2022

Uchylenie zakazu podlewania

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7231-uchylenie-zakazu-podlewania.html
 Zarządzenie - pobierz  Zarządzenie - pobierz
czwartek, 02 czerwiec 2022

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7230-ogloszenie-36.html
  Food Park Kowal sp. z o.o., firma która jest także właścicielem remontowanego obecnie za [...]  

Food Park Kowal sp. z o.o., firma która jest także właścicielem remontowanego obecnie zakładu w Czerniewicach, poszukuje chętnych do pracy przy pakowaniu towarów (mięsa) do swojego zakładu w Dziardonicach.

Zatrudniamy na umowę o pracę lub na umowę zlecenie.

Nie wymagamy doświadczenia – wystarczą chęci do pracy i zaangażowanie.

Zapewniamy posiłki regeneracyjne, ubezpieczenie na życie, finansowanie prywatnej opieki medycznej i możliwość przystąpienia do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu pod numerem – 781-350-021

czwartek, 02 czerwiec 2022

Boisko w Wilkowicach w budowie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7229-boisko-w-wilkowicach-w-budowie.html
Trwają prace przy realizacji zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techni [...]

Trwają prace przy realizacji zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w Wilkowicach". Kontrakt z firmą ADA- LIGHT Sp. z.o.o z Gostynina opiewa na kwotę 446 723,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 września 2022 r. Zadanie współfinansowane jest w ramach programu Sportowa Polska.

  
czwartek, 02 czerwiec 2022

Finał Grantu PPGR

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7227-final-grantu-ppgr.html
W lutym 2022 r. ogłoszona została lista gmin wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantow [...]

Bez tytułu 5c8e2
W lutym 2022 r. ogłoszona została lista gmin wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wniosek złożony przez Gminę Choceń został zaakceptowany i przyznano nam grant w wysokości 58.500,00 zł. Cała kwota została przeznaczona na zakup nowego sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR.

W/w projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W dniu 31.05.2022 r. odbyło się uroczyste przekazanie komputerów dzieciom z rodzin pegeerowskich. Uczniowie otrzymali 3 komputery stacjonarne, 20 laptopów i 1 tablet. Cieszymy się, że dzieci dostały komputery na dzień dziecka. Mamy nadzieję, że prezent sprawił im frajdę i będą się nim cieszyć przez długi czas nie zapominając, że ma on służyć przede wszystkim do nauki.

Czytaj więcej...

czwartek, 02 czerwiec 2022

Przetarg na odbiór odpadów ogłoszony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7226-przetarg-na-odbior-odpadow-ogloszony.html
Ogłoszony został przetarg na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cho [...]

Ogłoszony został przetarg na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 10:00. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i  nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Choceń w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Usługa będzie realizowana przez okres 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

środa, 01 czerwiec 2022

Prace modernizacyjne nad jeziorem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7225-prace-modernizacyjne-nad-jeziorem.html
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń złożyło w dniu 19.05.2022r. wniosek do Lokalnej Grupy [...]

www.chocen.pl

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń złożyło w dniu 19.05.2022r. wniosek do Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki
o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadania pn.: „Modernizacja pomostu oraz infrastruktury towarzyszącej na kąpielisku nad jeziorem Borzymowskim w miejscowości Choceń gm. Choceń”. W ramach powyższego zaplanowano: modernizację pomostu drewnianego poprzez częściową wymianę legarów drewnianych wraz z poszyciem z desek, odnowienie metalowych barierek poprzez ich malowanie, wyznaczenie brodzika z bojek kapieliskowych, dowóz piasku na plażę oraz nasadzenie drzewek. Koszt przedsięwzięcia to 140.106,00 zł. Stowarzyszenie otrzyma na ten cel 100% dotacji. Prace zrealizowano przed sezonem kąpielowym.
Wykonawcą zakresu prac była Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana z Chocenia.
wtorek, 31 maj 2022

OSP Wilkowice chce kupić nowy wóz strażacki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7224-osp-wilkowice-chce-kupic-nowy-woz-strazacki.html
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach otrzymali dofinansowanie na zakup nowego  [...]

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach otrzymali dofinansowanie na zakup nowego  lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W związku z tym,  pracownicy naszej Gminy pomagają jednostce z Wilkowic w przeprowadzeniu procedury przetargowej na zakup samochodu. Przetarg ogłoszony jest na platformie https://chocen.ezamawiajacy.pl . Oferty można składać do 07 czerwca 2022 r. do godz. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbędzie się 07 czerwca 2022 r. o godz. 10:15. Trzymamy kciuki za pomyślny zakup wozu.

  
wtorek, 31 maj 2022

Umorzona pożyczka

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7223-umorzona-pozyczka.html
Na wniosek Wójta Gminy Choceń, Rada Nadzorcza Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospod [...]

Na wniosek Wójta Gminy Choceń, Rada Nadzorcza Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzyła kwotę 138.708,27 zł, co stanowi 6,83 % pożyczki udzielonej Gminie w roku 2012 na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Choceń”. Umorzona część stanowi duże wsparcie dla naszego budżetu i zostanie przeznaczona na inwestycje związane z gospodarką wodno – ściekową w gminie w tym roku. Bardzo dziękujemy. 

  
wtorek, 31 maj 2022

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach Posłami

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7222-uczniowie-szkoly-podstawowej-im-anny-wajcowicz-w-smilowicach-poslami.html
30 maja 2022r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy miała miejsce uroczystość [...] 30 maja 2022r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy miała miejsce uroczystość wręczenia mandatów poselskich województwa kujawsko-pomorskiego na XXVIII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. W gronie 20 uczniów ze szkół z całego województwa, którzy zostali wyłonieni w drodze ogólnopolskich eliminacji znalazło się dwoje uczniów Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach: Franciszek Piętowski i Oliwier Słowiński. Grono szczęśliwców odebrało Mandaty Posła z rąk Pana Marka Gralika– Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Udział uczniów w eliminacjach zainicjowała dyrektor szkoły im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach Pani Wioletta Krysztoforska. Nasi parlamentarzyści będą uczestniczyli w pracy młodzieżowego Sejmu dwa dni – od 31 maja do 1 czerwca. Życzymy niezapomnianych wrażeń i czekamy na relacje z pobytu. Gratulujemy uczniom i ich rodzicom! 

Czytaj więcej...

poniedziałek, 30 maj 2022

Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2022

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7216-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-4-2022.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości [...]

Bez tytułu 3a9f9Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-427/22

 

Numer konkursu nadany przez LGD: 4/2022

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży

 

Cel ogólny:

CEL OGÓLNY   2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel szczegółowy:

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa  7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Czytaj więcej