poniedziałek, 11 kwiecień 2022

Ustalenia Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7146-ustalenia-walnego-zgromadzenia-gminnej-spolki-wodnej-chocen.html
W ostatnim czasie miało miejsce Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Choceń. Przy tej okazji [...]

W ostatnim czasie miało miejsce Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Choceń. Przy tej okazji warto przypomnieć, że w skład Walnego Zgromadzenia wchodzą sołtysi poszczególnych miejscowości. W czasie zebrania przyjęto następujące uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności GSW Choceń za 2021 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, w sprawie uchwalenia planu pracy oraz budżetu GSW Choceń na 2022 r. wynikające z porządku obrad, a związane z rozliczeniem działalności Gminnej Spółki Wodnej Choceń. Ustalono, że priorytetem na 2022 r. jest możliwie jak najszybsze usunięcie zgłoszonych awarii melioracyjnych, konserwacja rowu melioracyjnego w Siewiersku z pozyskanych środków zewnętrznych oraz częściowa naprawa rurociągu melioracyjnego w Czerniewicach w ramach kolejnego etapu prac. Podjęto także dwie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich. W czasie obrad wywiązała się dyskusja dotycząca ustalenia wysokości składki. W związku z tym, że pierwsza rata składki została już zebrana, zdecydowano o tym żeby w roku bieżącym wysokość składki nie uległa zmianie i pozostała na poziomie 12 zł za hektar. Jednakże w związku z rosnącymi kosztami, cenami paliw, materiałów, usług, narzędzi oraz kosztów zatrudnienia pracowników zaszła konieczność zwiększenia stawki w przyszłym roku. Zgłoszono dwie propozycje: 20 zł z hektara i 16 zł z hektara. Zostały one poddane pod głosowanie. Większość osób opowiedziała się za przyjęciem składki członkowskiej na 2023 r. w wysokości 16 zł z hektara.   

czwartek, 07 kwiecień 2022

Droga powiatowa Śmiłowice – Wilkowiczki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7143-droga-powiatowa-smilowice-wilkowiczki.html
Do Urzędu Gminy w Choceniu wpłynął wniosek Powiatu Włocławskiego o wydanie decyzji o środowis [...]

Do Urzędu Gminy w Choceniu wpłynął wniosek Powiatu Włocławskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice – Wilkowiczki od km 0 +040 do km 3 + 020”. Zadanie obejmuje odcinek od ronda w Śmiłowicach do skrzyżowania z drogą Choceń – Wilkowice. Cieszy nas podjęcie przez Powiat Włocławski tematu rozbudowy w/w drogi i mamy nadzieję, że sprawy formalne zostaną przeprowadzone sprawnie z korzyścią dla mieszkańców. 

środa, 06 kwiecień 2022

W szkole w Wilkowicach dzień wolny od plecaka!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7141-w-szkole-w-wilkowicach-dzien-wolny-od-plecaka.html
W dniu 24.03.2022 większość dzieci w naszej szkole przyniosła podręczniki i przybory szkolne w [...] W dniu 24.03.2022 większość dzieci w naszej szkole przyniosła podręczniki i przybory szkolne w niecodziennych tornistrach takich jak ; opona, wózek sklepowy, stół do tenisa, skrzynki narzędziowe, walizki, lodówki podróżne, wiadra, naczynia kuchenne i wiele wiele innych. Pomysłowość i kreatywność dzieci została nagrodzona przez Samorząd Uczniowski nagrodami rzeczowymi oraz słodyczami.

Gratulujemy pomysłów i zachęcamy do udziału do kolejnych akcji.
IMG 20220324 104348 1 99676

Czytaj więcej...

środa, 06 kwiecień 2022

Pogadanka na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7140-pogadanka-na-temat-bezpieczenstwa-w-ruchu-drogowym-w-szkole-podstawowej-w-wilkowicach.html
31 marca 2022 roku klasę 4a i 4b odwiedzili mł. asp. Monika Kowalewska – policjantka Wydziału R [...] 31 marca 2022 roku klasę 4a i 4b odwiedzili mł. asp. Monika Kowalewska – policjantka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz nasz dzielnicowy st. asp. Tomasz Dadzibóg.  Policjanci przekazali wiedzę na temat: jak prawidłowo przekraczać jezdnię, jak poruszać się po niej w przypadku braku chodnika i pobocza oraz przypomnieli dzieciom zasadę ograniczonego zaufania wobec kierowców, by dokładnie upewnić się, że można bezpiecznie przejść przez pasy, aby nie zostać potrąconym na przejściu dla pieszych.  Czwartoklasiści  bardzo aktywnie włączyli się w pogadankę, udzielali prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące podstawowych zasad poruszania się po jezdni. Wykazali się dużą wiedzą o swoich prawach i obowiązkach w ruchu drogowym. Działania te mają na celu propagowanie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci na drodze.

IMG20220331091830 f2d34 IMG20220331091804 70cc9

środa, 06 kwiecień 2022

„Poznaj Polskę” 2022

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7139-poznaj-polske-2022.html
Gmina Choceń otrzyma dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki Pr [...]

Bez tytułu 3ae17

Gmina Choceń otrzyma dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki Programu „Poznaj Polskę” – edycja 2022, na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym. Kwota otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 26.309,80 zł. Wkład własny: 6.579,20 zł. Łączny koszt zadania to 32.889 zł. Dzięki pozyskanym środkom planuje się realizację 4 wyjazdów szkolnych. Uczniowie odwiedzą m.in. Toruń, Kraków, Zakopane i Gdańsk. Dofinansowaniem zostały objęte Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu i Szkoła Podstawowa w Wilkowicach. Przewidywana liczba uczniów, którzy wezmą udział  w wyjazdach wynosi 168.

środa, 06 kwiecień 2022

Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7138-badz-gotowy-poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny.html
Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania o [...] Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa. Dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od kilku lat prowadzi edukację w tym obszarze, przygotowując poradniki bezpiecznych zachowań, infografiki, animacje i filmy, które są rozpowszechniane poprzez profile w mediach społecznościowych oraz są ilustracją do publikowanych ostrzeżeń. "Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny" to ostatni materiał, który został przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Pobierz poradnik

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy--poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny
wtorek, 05 kwiecień 2022

Umowa na remont dróg gminnych podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7136-umowa-na-remont-drog-gminnych-podpisana.html
W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Iloną Walczak, podpisał [...]

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Iloną Walczak, podpisał umowę z Jakubem Kowalczykiem Wiceprezesem Zarządu FIRMY INŻYNIERYJNO-DROGOWEJ DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka na realizację inwestycji pn Remont dróg gminnych nr 190735C Szczytno-Ługowiska, nr 190711C Śmiłowice-Nowa Wola, nr 190714C Śmiłowice-Borzymowice. Na podpisaniu umowy była również obecna Pani Marzena Łukowska przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, współfinansującego przedmiotową inwestycję oraz Pani Magdalena Nowak Dyrektor Biura Pani Poseł Anny Gembickiej. Całkowita wartość robót wynosi 4 450 732,31 zł. W ramach zadania planuje się remont nawierzchni na odcinkach o dł. 7,232 km, obejmujący profilowanie masą MMA pod geosiatkę, ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100 kN/mb, wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm, frezowanie połączeń z innymi drogami, oczyszczenie przepustów, wykonanie remontu 3 peronów oraz wymianę oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego. Zakończenie zadania planowane jest na
5 listopada 2022 rok. Inwestycja jest współfinansowana w 78,24 % w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Czytaj więcej...

wtorek, 05 kwiecień 2022

Projekt budowy gazociągu Gustorzyn Leśniewice wszedł w fazę realizacyjną

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7135-projekt-budowy-gazociagu-gustorzyn-lesniewice-wszedl-w-faze-realizacyjna.html
Treść komunikatu - pobierz Pytania i odpowiedzi dotyczące projektu budowy gazociągu Gustorzyn - [...]

Treść komunikatu - pobierz

Pytania i odpowiedzi dotyczące projektu budowy gazociągu Gustorzyn - Wronów - pobierz

wtorek, 05 kwiecień 2022

Produkujemy prąd ze słońca

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7134-produkujemy-prad-ze-slonca.html
Gmina Choceń wybudowała już łącznie 158 szt., instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 864, [...]

Gmina Choceń wybudowała już łącznie 158 szt., instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 864,94 kWp.

W pierwszym projekcie w zakresie fotowoltaiki, który realizowaliśmy w roku 2018 pn. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Choceń dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW i kolektora słonecznego” powstały 74 instalacje o mocy 3 kWp, 1 instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,9 kWp (o łącznej mocy elektrycznej 225,90 kWp) oraz 1 kolektora słonecznego o mocy 2,4 kWt.

W 2020 roku realizowaliśmy zadanie pn. OZE w Gminie Choceń – mikroinstalacje. Inwestycja obejmowała swym zakresem budowę 30 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,00 kWp do 9,90 kWp. Łączna moc przyłączonych wówczas instalacji to 194,32 kWp.

W roku bieżącym zakończono zadanie „Fotowoltaika w Gminie Choceń”, z zastosowaniem rozwiązania równoważnego lub lepszego w postaci modułów nowocześniejszej technologii - HalfCut i o większej mocy pojedynczego modułu. W ramach inwestycji powstało 47 instalacji na budynkach prywatnych (o mocy 300,095 kWp) i 6 instalacji na budynkach użyteczności publicznej (o mocy 144,625 kWp):

  1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Choceniu – instalacja o mocy 49,840 kW
  2. Gminny Ośrodek Sportu w Choceniu – instalacja o mocy 16,91 kW
  3. Urząd Gminy w Choceniu – instalacja o mocy 14,24 kW
  4. Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach – instalacja o mocy 10,68 kW
  5. Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – instalacja o mocy 36,045 kW
  6. Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka – instalacja o mocy 16,91 kW.

Wszystkie nasze projekty zostały zrealizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przypominamy, by korzystać z energii, kiedy instalacja produkuje prąd. Wówczas korzystamy z prądu 1:1, czyli tyle ile wyprodukujemy tyle możemy zużyć. Gdy trafi do magazynu, z wyprodukowanej 1 kWh możemy wykorzystać tylko 0,8. Słonecznych dni.

wtorek, 05 kwiecień 2022

SYMBOLIKA SAMORZĄDOWA GMINY CHOCEŃ

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7133-symbolika-samorzadowa-gminy-chocen.html
Zgodnie z dawną tradycją i obecnym prawodawstwem, do symboli samorządu terytorialnego zalicza si [...] Zgodnie z dawną tradycją i obecnym prawodawstwem, do symboli samorządu terytorialnego zalicza się m.in. herby, pieczęcie, flagi i sztandary. Oprócz tych symboli jednostki samorządowe mają prawo ustanawiać własne insygnia, czyli atrybuty pełnionych funkcji i urzędów, jak np. łańcuchy. Wszystkie te znaki muszą wynikać z miejscowej historii i odpowiadać zasadom sztuki heraldycznej. Nad ich poprawnością czuwa od 2000 r. Komisja Heraldyczna przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niestety, wskutek nieprecyzyjnych przepisów, w obiegu nadal utrzymują się znaki niepoprawne, „herbopodobne”, które zamiast promować lokalne społeczności faktycznie je kompromitują.

Czytaj więcej...