wtorek, 18 kwiecień 2023

Decyzja na budowę drogi Szczutkowo – Ząbin

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7722-decyzja-na-budowe-drogi-szczutkowo-zabin.html
Starosta Włocławski wydał w dn. 14 kwietnia br., decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji [...]

Starosta Włocławski wydał w dn. 14 kwietnia br., decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Budowę drogi Szczutkowo – Ząbin. Dotyczy to odcinka od drogi powiatowej Wilkowiczki – Lutobórz do zabudowań p. Wojtczak. Decyzja obejmuje zatwierdzenie projektu budowalnego, ustalenie lokalizacji drogi i zezwolenie na realizację. Został zatwierdzony także projekt podziału nieruchomości przejmowanych na poszerzenie pasa drogowego. Z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna nastąpi przeniesienie własności nieruchomości z dotychczasowych właścicieli na rzecz gminy. Finansowanie inwestycji jest planowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek jest w trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim.

poniedziałek, 17 kwiecień 2023

Nabór ofert na prowadzenie kąpieliska

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7721-nabor-ofert-na-prowadzenie-kapieliska.html
Gmina Choceń poszukuje chętnego do prowadzenia kąpieliska nad jeziorem Borzymowskim. Prowadzenie [...]

Gmina Choceń poszukuje chętnego do prowadzenia kąpieliska nad jeziorem Borzymowskim. Prowadzenie kąpieliska polegać ma na obsłudze kąpieliska oraz prowadzeniu gastronomii. W związku z tym na stronie Gminy Choceń pojawiło się ogłoszenie o naborze ofert. Oferty można składać do dnia 25.04.2023r. do godź. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy. Szczegóły znajdują się pod linkiem: www.bip.chocen.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Obsługa ratownicza będzie przedmiotem odrębnej umowy.

Sylwia Krajewska

poniedziałek, 17 kwiecień 2023

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7720-agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-rozpoczela-nabor-wnioskow-o-pomoc-finansowa-dla-producentow-pszenicy-lub-kukurydzy-ktorzy-poniesli-straty-spowodowane-agresja-federacji-rosyjskiej-na-ukraine.html
O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy: mają nadany numer identyfikacyjny w trybie prze [...]

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy:

  1. mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  2. działają jako mikro-, małe albo średnie przedsiębiorstwo;
  3. w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ponieśli dodatkowe koszty ze względu na brak stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy;
  4. w 2022 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić:

  1. bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego;
  2. za pośrednictwem platformy ePUAP;
  3. za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
  4. rejestrowaną przesyłką pocztową.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 31 maja 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Więcej informacji oraz formularz wniosku – otwórz

Informacja o pomocy finansowej opublikowana na Facebooku:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ToJYqY6msR31DBja79dg7XxtoQnkvTSD9z3EhwH4u8uZzHZUzCQmQHZ9txhQ8ds2l&id=100064591245689

poniedziałek, 17 kwiecień 2023

Droga powiatowa Śmiłowice – Wilkowiczki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7719-droga-powiatowa-smilowice-wilkowiczki-2.html
Droga powiatowa Śmiłowice – Wilkowiczki na odcinku od kościoła do tzw. Trzech Krzyży w przebu [...]

Droga powiatowa Śmiłowice – Wilkowiczki na odcinku od kościoła do tzw. Trzech Krzyży w przebudowie. Jest to odcinek około 3 km a koszt inwestycji to 6 mln zł. Praktycznie powstanie nowa droga szerokości 6 mb i ścieżka pieszo – rowerowa na całej długości, nowe zjazdy i oświetlenie hybrydowe.

Chciałbym podziękować p. Staroście i całemu samorządowi powiatowemu za zrozumienie naszych problemów. Droga Śmiłowice – Wilkowiczki to dla gminy bardzo ważny ciąg drogowy. Ze względu na lokalizacje wielu firm ruch zwłaszcza pieszy i rowerowy jest naprawdę duży. Będzie bezpieczniej.

Oczywiście będziemy zabiegać o dokończenie budowy i przebudowanie pozostałego odcinka drogi do Wilkowiczek. Liczę na dalszą owocna współpracę z powiatem.

Roman Nowakowski

Wójt gminy

Czytaj więcej...

piątek, 14 kwiecień 2023

Prace wod-kan na terenach przemysłowo-usługowych w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7718-prace-wod-kan-na-terenach-przemyslowo-uslugowych-w-choceniu.html
Trwają prace wodociągowo-kanalizacyjne na gruntach za targowiskiem i sklepem „Twój Market” pr [...]

Trwają prace wodociągowo-kanalizacyjne na gruntach za targowiskiem i sklepem „Twój Market” przy ulicy Targowej w Choceniu. Celem jest przystosowanie istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej pod przyszłe inwestycje, które powstaną na tym terenie m.in. sklep Biedronka, nowa siedziba firmy RT-BUD i pasaż handlowy. Prowadzone obecnie prace pozwolą na wykonanie w przyszłości przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do wszystkich tych podmiotów. Prace wykonywane są przez pracowników Urzędu Gminy w Choceniu.

Czytaj więcej...

środa, 12 kwiecień 2023

Promesa dla OSP w Szczutkowie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7715-promesa-dla-osp-w-szczutkowie.html
W Brzeskim Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w dniu 7 kwietnia 2023 r., przekazano promesy n [...] W Brzeskim Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w dniu 7 kwietnia 2023 r., przekazano promesy na dofinansowanie do zakupu wozów bojowych dla OSP w 2023 roku. Wśród jednostek, które otrzymały dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego jest jednostka OSP Szczutkowo. Na zakup samochodu dla jednostki zostały zaplanowane środki finansowe z NFOŚiGW/WFOŚiGW w wysokości 185 tys. zł.
wtorek, 11 kwiecień 2023

Rekrutacja uczestników do projektu „PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJE Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7713-rekrutacja-uczestnikow-do-projektu-przy-gotuj-sie-na-animacje-z-dorzeczem-zglowiaczki.html
Informujemy, iż w terminie 07.04.2023r. -22.04.2023r. odbędzie się nabór uczestników do projekt [...]

Informujemy, iż w terminie 07.04.2023r. -22.04.2023r. odbędzie się nabór uczestników do projektu pn. „PRZY-GOTUJ SIĘ NA ANIMACJE Z DORZECZEM ZGŁOWIĄCZKI” Nr RPKP.11.01.00-04-0029/22 realizowanego przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki. Okres realizacji projektu 01.04.2023-31.10.2023r. Projekt skierowany jest dla osób dorosłych zamieszkujących obszar działania LGD, które będą mogły brać udział w dwóch rodzajach spotkań warsztatowych. Dla każdego uczestnika zostaną zapewnione materiały warsztatowe. W ramach projektu na obszarze LSR zostaną utworzone Centra Aktywności Lokalnej, w których będą odbywały się spotkania/warsztaty.

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego wraz załącznikami (oświadczenie o zamieszkaniu oraz dokument poświadczający miejsce zamieszkania).

Czytaj więcej

środa, 05 kwiecień 2023

Kolejne pieniądze z PUP na dotacje

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7709-kolejne-pieniadze-z-pup-na-dotacje.html
Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie nabór w [...]

Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dokumenty będzie można składać od 17 do 21 kwietnia 2023r.

Kwota dofinansowania wynosi 30 tysięcy złotych. O dotację może ubiegać się osoba bezrobotna zarejestrowana w bazie włocławskiego urzędu pracy. Ponadto zainteresowany dotacją, musi przedstawić ciekawy pomysł na własną działalność, który będzie poparty doświadczeniem zawodowym bądź udokumentowanymi kwalifikacjami osoby wnioskującej.

W tym samym terminie PUP we Włocławku będzie prowadził nabór wniosków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. W tym wypadku wsparcie finansowe to również 30 tysięcy złotych. Warunkiem przyznania funduszy przez PUP, jest pisemna deklaracja przedsiębiorcy, o utworzeniu i utrzymaniu stanowiska pracy, a co za tym idzie zatrudnienie osoby bezrobotnej na okres 24 miesięcy od momentu przyznania środków z urzędu pracy.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie: wloclawek.praca.gov.pl

wtorek, 04 kwiecień 2023

Umowa na przebudowę drogi

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7708-umowa-na-przebudowe-drogi.html
W dniu 4 kwietnia 2023 r. Wójt Roman Nowakowski podpisał umowę z firmą PGTB Sp. z o.o. z siedzib [...]

W dniu 4 kwietnia 2023 r. Wójt Roman Nowakowski podpisał umowę z firmą PGTB Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na wykonanie zadania pn Przebudowa drogi gminnej Nr 190705C Choceń – gr. Gminy (Humlin) odcinek Krukowo-Olganowo od km 3+180 do km 3+840 o długości 0,660 km. Inwestycja jest kontynuacją poszerzenia tzw. Traktu brzeskiego i obejmuje położenie nawierzchni bitumicznej. Pobocza dróg na całej długości zostaną wzmocnione i poszerzone na szerokość 50 cm. Na drodze na odcinku 3+830 zaprojektowano zamontowanie lampy solarowo hybrydowej. Odwodnienie nawierzchni utworzone zostanie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Termin wykonania robót planowany jest na 04.10.2023 r. Całkowity koszt inwestycji to 659 583,01 zł brutto.

wtorek, 04 kwiecień 2023

Podpisana umowa na budowę dróg na nowym osiedlu w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7707-podpisana-umowa-na-budowe-drog-na-nowym-osiedlu-w-choceniu.html
W dniu 03.04.2023 r. Wójt Gminy Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Iloną Walczak, podpisa [...]

logo polski lad 1c972
W dniu 03.04.2023 r. Wójt Gminy Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Iloną Walczak, podpisał umowę z Tomaszem Jakubowskim Prezesem Zarządu FIRMY INŻYNIERYJNO-DROGOWEJ DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka na realizację inwestycji pn Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Choceniu. Całkowita wartość robót wynosi 6 159 378,29 zł. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 10 odcinków dróg o łącznej długości 2,497 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: kanalizacją deszczową. Roboty obejmować będą w kolejności technicznej wykonanie: kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w ulicach Łąkowej i Akacjowej. Realizowane będą prace związane z wykonaniem na wszystkich drogach nowych konstrukcji podbudowy i nawierzchni. Wszystkie działki skomunikowane zostaną z drogami poprzez zjazdy wykonane z kostki betonowej z masy bitumicznej i nawierzchni tłuczniowej na pozostałe grunty. Zakończenie zadania planowane jest na 03.01.2024 rok. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 592 490,10 zł.

poniedziałek, 03 kwiecień 2023

Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości- atrakcje dla mieszkańców

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7706-przeciwdzialanie-przyczynom-przestepczosci-atrakcje-dla-mieszkancow.html
Gmina Choceń podpisała umowę dotacyjną w ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zad [...]

Gmina Choceń podpisała umowę dotacyjną w ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r., pt. „ Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich – organizacja czterech spotkań w celu przeciwdziałania przestępczości ”. Dotacja przyznana została czterem kołom z terenu gminy na łączna kwotę 19 000,00 zł.
W ramach dotacji celowej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dotowane koła zorganizować muszą spotkania dla społeczności lokalnej, które ukierunkowane będą na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Na spotkaniach obecni będą przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, a także pracownicy instytucji odpowiedzialnych za niwelowanie zjawisk przestępczości i pomoc poszkodowanym w jej wyniku tj. przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Ratownictwa Medycznego. Głównym celem spotkań będzie edukacja społeczna w zakresie przestępczości, jej przeciwdziałaniu oraz możliwych sposobach szukania pomocy i ochrony przed negatywnymi zjawiskami. Wartościową atrakcją będzie przeprowadzony na jednym z pikników kurs udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie spotkania będą miały formę pikników plenerowych połączonych z obchodami dnia dziecka, zapewniających atrakcję dla dzieci, animatorów, muzykę i zabawę taneczną, a także darmowy poczęstunek dla zgromadzonych uczestników.

Kalendarz planowanych spotkań:
28 maj 2023 r.- Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich –przeciwdziałanie przyczyną przemocy domowej- miejsce wydarzenia Orlik Czerniewice
2 czerwiec 2023 r.- Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich – bezpieczeństwo w ruchu drogowym – boisko szkolne w Śmiłowicach
11 czerwiec 2023 r.- Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich – przeciwdziałanie przyczyną przemocy na szkodę małoletnich miejsce wydarzenia boisko sportowe w Wichrowicach
1 lipiec 2023 r. -Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich – przeciwdziałanie przyczyną cyberprzestępczości- Świetlica Wiejska w Szczutkowie

Już dziś władze Gminy wraz w przedstawicielami kół gospodyń serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców do czynnego udziału w wydarzeniach.