środa, 20 kwiecień 2022

Promesa na zakup pojazdu pożarniczego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7157-promesa-na-zakup-pojazdu-pozarniczego.html
W dniu 14 kwietnia 2022 r., w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się ur [...]

W dniu 14 kwietnia 2022 r., w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste przekazanie promes na zakup pojazdów pożarniczych. Promesę otrzymała nasza jednostka OSP w Wilkowicach. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczych typu lekkiego zostanie zakupiony jeszcze w roku 2022. Przewidywany koszt zakupu samochodu to około 400 tysięcy, otrzymane dofinansowanie to kwota 225 tys. zł.

środa, 20 kwiecień 2022

XVI edycja Międzyszkolnego Konkurs Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7156-xvi-edycja-miedzyszkolnego-konkurs-poetyckiego-im-leona-stankiewicza-w-smilowicach.html
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach ma zaszczyt zaprosić na XVI edycję [...]

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach ma zaszczyt zaprosić na XVI edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza. Konkurs od 15 lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem młodych poetów. Systematycznie bierze w nim udział ponad stu uczestników z całej Polski. Konkurs daje szansę rzetelnej oceny nadesłanych utworów oraz możliwość spotkania ze znanymi w regionie poetami. Organizatorom ze swej strony szczególnie zależy na uczestnictwie najmłodszych, debiutujących „poetów” oraz starszej, piszącej do szuflady” młodzieży.

Dyrektor SP Śmiłowice Wioletta Krysztoforska

ORGANIZATOR KONKURSU
Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
PATRONAT HONOROWY
Wójt Gminy Choceń
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Zgłowiączki”
Kujawsko - Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne
PATRONAT MEDIALNY
„Wiadomości Choceńskie”

Regulamin konkursu - pobierz tutaj

Leon 0f442

wtorek, 19 kwiecień 2022

Zagłosuj na Żłobek Pomponik w Choceniu.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7155-zaglosuj-na-zlobek-pomponik-w-choceniu.html
Prosimy o oddawanie głosów na nasz Żłobek "Pomponik". Wystarczy wejść na stronę https://kiddy [...]

Prosimy o oddawanie głosów na nasz Żłobek "Pomponik". Wystarczy wejść na stronę https://kiddymoon.pl/pl/info/konkurs-120.html Głosowanie trwa do 8 maja br.

piątek, 15 kwiecień 2022

Umowa na boisko podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7154-umowa-na-boisko-podpisana.html
W dniu dzisiejszym tj. 15.04.2022 r. Wójt Gminy Pan Roman Nowakowski z Panią Skarbnik Iloną Walcz [...]

W dniu dzisiejszym tj. 15.04.2022 r. Wójt Gminy Pan Roman Nowakowski z Panią Skarbnik Iloną Walczak podpisali umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy szkole Podstawowej Wilkowicach. Głównym wykonawcą prac jest firma ADA-LIGHT Sp. z o.o. z Gostynina, która zaproponowała najkorzystniejsza ofertę w wysokości 446 723,00 zł brutto. Termin wykonania zadania ustalony został na 15.09.2022 r.

Zadanie współfinansowane jest w ramach programu „Sportowa Polska”

Czytaj więcej...

czwartek, 14 kwiecień 2022

Spotkanie ósmoklasistów z policją w ramach profilaktyki uzależnień w Szkole Podstawowej w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7153-spotkanie-osmoklasistow-z-policja-w-ramach-profilaktyki-uzaleznien-w-szkole-podstawowej-w-wilkowicach.html
W ramach realizacji działań zawartych w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły w dniu 11 kw [...]

W ramach realizacji działań zawartych w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły w dniu 11 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielkami Komendy Miejskiej Policji we Włocławku st. asp. Eweliną Reszczyńską i panią Edytą Olszewską, w asyście sierżanta Mateusza Kepke policjanta Posterunku Policji w Choceniu. W trakcie prelekcji zostały poruszone zagadnienia dotyczące współczesnych zagrożeń młodzieży, tj. problem nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii i dopalaczy. Omówiono również zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełniane czyny karalne oraz czyny świadczące o demoralizacji w kontekście zażywania środków odurzających oraz dopalaczy. Przedstawiono motywy sięgania po substancje zabronione oraz możliwe skutki ich stosowania.Dla lepszego zrozumienia i zobrazowania tematyki zaprezentowano narkogogle i alkogogle. Zniekształcenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, problemy z oceną odległości i kierunków – to tylko niektóre z efektów obecności alkoholu i narkotyków w organizmie. O tym, jak zmienia się świat osoby nietrzeźwej i pod wpływem środków odurzających miała okazję przekonać się młodzież zakładając te specyficzne okulary. Miejmy nadzieję, że przeprowadzona pogadanka w zakresie szeroko rozumianejprofilaktyki uzależnień będzie stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodegoczłowieka. Wierzymy, że przeprowadzone działanie pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką.

Czytaj więcej...

środa, 13 kwiecień 2022

Raport o stanie gminy za 2021 rok

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7152-raport-o-stanie-gminy-za-2021-rok.html
Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2021”. Jest to dokument opracowany [...] Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2021”. Jest to dokument opracowany na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym. Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Sesja absolutoryjna w gminie Choceń jest planowana w czerwcu br. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W tej debacie oprócz radnych, głos mogą także zabierać mieszkańcy gminy. W takim przypadku mieszkaniec, który chce zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Raport o stanie gminy za 2021 rok - pobierz
wtorek, 12 kwiecień 2022

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7151-konkurs-na-dyrektora-szkoly-podstawowej-w-wilkowicach.html
Wójt Gminy Choceń ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. [...]

Wójt Gminy Choceń ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Termin składania dokumentów: 27.04.2022 r. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone jest na stronie internetowej organu prowadzącego bip.chocen.pl.
Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://bip.chocen.pl/wiadomosci/15437/wiadomosc/624184/zarzadzenie_nr_3632022_wojta_gminy_chocen_z_dnia_12_kwietnia_202

wtorek, 12 kwiecień 2022

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2022

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7150-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-3-2022.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania w [...]
bez tytulu 6bcedStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Nr konkursu LGD: 3/2022

Termin składania wniosków: od dnia 9 maja 2022 r.  do dnia 30 maja 2022 r. do godz.15,30

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki,

ul Sikorskiego 12 ,  87-850 Choceń

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Czytaj więcej

poniedziałek, 11 kwiecień 2022

XXII Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych na Kujawach Choceń 2022

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7149-xxii-powiatowa-wystawa-stolow-wielkanocnych-na-kujawach-chocen-2022.html
Nasza gmina była gospodarzem największej przedświątecznej imprezy na terenie powiatu włocławsk [...]

Nasza gmina była gospodarzem największej przedświątecznej imprezy na terenie powiatu włocławskiego. W wystawie Stołów Wielkanocnych wzięło udział dwadzieścia pięć gminnych kół gospodyń wiejskich. Podczas uroczystości swój dorobek artystyczny zaprezentowali także twórcy ludowi. Przepięknie nakryte, udekorowane i zastawione tradycyjnymi potrawami stoły, nie były jedyną atrakcją imprezy. Organizatorzy - Starosta Włocławski oraz Wójt Gminy Choceń zadbali o to, by zaprosić na uroczystość znanych artystów, przesympatyczny zespół Pectus. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Staroście Romanowi Gołębiewskiemu za decyzję w sprawie organizacji w Choceniu powiatowej wystawy Stołów Wielkanocnych na Kujawach. Było nam bardzo miło gościć Koła Gospodyń i mieszkańców z całego powiatu. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pracowali przy organizacji wydarzenia.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 11 kwiecień 2022

Konkurs dla żłobków

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7147-konkurs-dla-zlobkow.html
Miło nam poinformować, iż nasz Żłobek „Pomponik” w Choceniu bierze udział w konkursie dla [...]

Miło nam poinformować, iż nasz Żłobek „Pomponik” w Choceniu bierze udział w konkursie dla żłobków i przedszkoli  pt. „DZIECIĘCY KĄCIK Z KIDDYMOON”. Do wygrania są bardzo atrakcyjne nagrody marki KiddyMoon: piankowe place zabaw, baseny z piłkami oraz zabawki drewniane (bujaki, drabinka, rowerek). Wygrywa tylko 10 placówek z całej Polski, które w głosowaniu, odbywającym się na stronie internetowej: https://kiddymoon.pl/konkurs zdobędą największą liczbę głosów. Głosować można codziennie, nie trzeba się rejestrować ani potwierdzać oddania głosu przez e-mail. Każdy z uczestników ma możliwość raz dziennie oddać jeden głos. Z każdego komputera o danym adresie IP można oddać jeden głos raz na dobę.  Czas trwania głosowania to 18.04 – 8.05.2022r. Bardzo prosimy o wsparcie naszego żłobka swoimi głosami. Już niejednokrotnie potwierdziło się powiedzenie, że razem można zdziałać cuda, czego przykładem jest wsparcie mieszkańców gminy i nie tylko, w akcjach wspierających lokalne jednostki. Każdy głos się liczy i za każdy bardzo dziękujemy.