piątek, 05 maj 2023

Sukces ucznia klasy 8 Szkoły Podstawowej w Wilkowicach w konkursie matematycznym organizowanym przez LZK we Włocławku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7740-sukces-ucznia-klasy-8-szkoly-podstawowej-w-wilkowicach-w-konkursie-matematycznym-organizowanym-przez-lzk-we-wloclawku.html
23 marca uczniowie z klasy 8 Szkoły Podstawowej w Wilkowicach sprawdzili swoje umiejętności anali [...]

23 marca uczniowie z klasy 8 Szkoły Podstawowej w Wilkowicach sprawdzili swoje umiejętności analitycznego rozwiązania łamigłówek i zadań matematycznych podczas "Logicznych potyczek" organizowanych przez Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku. W zmaganiach "ścisłych umysłów" wyróżnienie otrzymał Szymon Dzik uczeń klasy ósmej. Gratulujemy i dziękujemy Szymonowi, oraz wszystkim startującym w konkursie za godne reprezentowanie naszej Szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowicach Monika Leśniewska

Czytaj więcej...

piątek, 28 kwiecień 2023

Powiatowy Piknik Strażacki w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7739-powiatowy-piknik-strazacki-w-choceniu.html
Starosta Włocławski Roman Gołębiewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wierzowiecki org [...]

Starosta Włocławski Roman Gołębiewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wierzowiecki organizują w Choceniu w dniu 12 maja 2023 r., III Powiatowy Piknik Strażacki. Impreza rozpocznie się o godz. 17.00 na terenie Boiska Sportowego przy GOSiR w Choceniu. Teren boiska został użyczony w celu zorganizowania wydarzenia. Jest to impreza zamknięta i wejście na boisko będzie możliwe po okazaniu zaproszenia.

środa, 26 kwiecień 2023

Światowy Dzień Ziemi

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7736-swiatowy-dzien-ziemi.html
W sobotę, 22.04.2023r. podczas Światowego Dnia Ziemi zuchy z 11 Choceńskiej Gromady Zuchowej „P [...]

W sobotę, 22.04.2023r. podczas Światowego Dnia Ziemi zuchy z 11 Choceńskiej Gromady Zuchowej „Pszczółki” sprzątały las i ścieżkę edukacyjną w Choceniu. Dzieci zebrały około 70 worków śmieci, które nie tylko szpecą piękną naturę, zniechęcają do spacerów w lesie, ale co najgorsze, są śmiertelnym zagrożeniem dla wielu zwierząt. Po ciężkiej pracy na zuchy czekało ognisko z kiełbaskami.

Dziękujemy przybyłym rodzicom za pomoc w sprzątaniu.

Akcja została zorganizowana przez Katarzynę Gawrysiak, hm. Piotra Jankowskiego i hm. Michała Ryńca, a odbyła się we współpracy z Nadleśnictwem Kutno z siedzibą w Chrośnie oraz Gminą Choceń, którzy przekazali worki i zorganizują wywóz zebranych odpadów.

Zuchy dbają o naszą planetę, nie tylko od święta, a Ty?

Czytaj więcej...

środa, 26 kwiecień 2023

Badania terenowe po SARS-CoV-2

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7735-badania-terenowe-po-sars-cov-2.html
Uprzejmie informujemy, że Gmina Choceń jako jedna z nielicznych w woj. kujawsko-pomorskim została [...]

Uprzejmie informujemy, że Gmina Choceń jako jedna z nielicznych w woj. kujawsko-pomorskim została wytypowana do badań terenowych. Badania będą prowadzone w ramach projektu badawczego „Trajektorie i wyzwania rozwoju wewnętrznego peryferii w nowych uwarunkowaniach spójności post SARS-CoV-2” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Badania terenowe prowadzone będą w okresie maj – czerwiec 2023 r. i obejmowały będą trzy aspekty:

  1. Badania ankietowe mieszkańców.
  2. Badania fokusowe z przedstawicielami samorządu i organizacji społecznych oraz z przedsiębiorcami.
  3. Wywiad z władzami lokalnymi.

Badania wskazane w punktach 1 i 2 realizowane będą przy udziale firmy SBS ULTEX ANKIETER sp. z o.o. z Poznania. Kierownik projektu prof. dr hab. Paweł Churski zwrócił się do Wójta Gminy Choceń z prośbą o przychylność i pomoc w trakcie prowadzonych badań.

poniedziałek, 24 kwiecień 2023

Raport o stanie gminy za 2022 rok

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7733-raport-o-stanie-gminy-2.html
Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2022”. Jest to dokument opracowany [...]

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2022”. Jest to dokument opracowany na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym. Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Sesja absolutoryjna jest planowana w czerwcu br. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W tej debacie oprócz radnych, głos mogą także zabierać mieszkańcy gminy. W takim przypadku mieszkaniec, który chce zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Pobierz raport

piątek, 21 kwiecień 2023

Przetarg na modernizację drogi

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7732-przetarg-na-modernizacje-drogi-2.html
Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Modernizacja drogi gminnej Bodzan [...]

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Modernizacja drogi gminnej Bodzanówek – gr. gm. Brzyszewo, polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie tłuczniowej o długości 680,00 m. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 5 maja 2023 r. do godz. 10:00. Realizacja zadania planowana jest na rok bieżący.

piątek, 21 kwiecień 2023

Realizacja programu „Czyste powietrze” na terenie gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7730-realizacja-programu-czyste-powietrze-na-terenie-gminy.html
Rok Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji p [...]

Rok

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji przez WFOŚiGW

2019

10

103 064,57

2020

25

296 541,32

2021

26

252 274,95

2022

60

1 034 776,50

RAZEM

121

1 686 657,34

czwartek, 20 kwiecień 2023

Zapraszamy na spotkanie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7728-zapraszamy-na-spotkanie-3.html
CP zdjęcie 0cb88
środa, 19 kwiecień 2023

Odnawiamy miasteczo rowerowe

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7727-odnawiamy-miasteczo-rowerowe.html
Wiemy wszyscy jak ważnym jest by nasze najmłodsze pociechy umiały się poruszać bezpiecznie po d [...]

Wiemy wszyscy jak ważnym jest by nasze najmłodsze pociechy umiały się poruszać bezpiecznie po drogach publicznych. Odnawiamy właśnie tor do nauki jazdy przy szkole w Choceniu. Każdy będzie mógł ponownie uczyć się jazdy zgodnie ze znakami drogowymi i innymi obostrzeniami przepisów o ruchu drogowym a także docelowo uzyskać tzw. kartę rowerową.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

  

wtorek, 18 kwiecień 2023

KOMUNIKAT w sprawie Budowy gazociągu Gustorzyn-Wronów etap I Gustorzyn-Leśniewice

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7724-komunikat-w-sprawie-budowy-gazociagu-gustorzyn-wronow-etap-i-gustorzyn-lesniewice.html
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że prace terenowe budowlane dla gazo [...] Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że prace terenowe budowlane dla gazociągu Gustorzyn-Wronów, Etap I Gustorzyn-Leśniewice wchodzą w fazę końcową. Termin zakończenia budowy i oddania gazociągu do eksploatacji planowany jest na ostatni kwartał 2023 r. Od czerwca br. wykonawcy: robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego przystąpią do sukcesywnego zdawania tych nieruchomości, na których prace budowalne zostaną uznane za zakończone.

W związku z powyższym, mimo, że obecność nie jest obowiązkowa, zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych o udział w czynnościach spisowych końcowych. Wykonawca robót budowlanych poinformuje pisemnie właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie zdania nieruchomości. Podczas zdawania nieruchomości zostaną spisane wszystkie okoliczności mające wpływ na szacowanie odszkodowania przez rzeczoznawcę powołanego przez Wojewodę.

Pobierz pełną treść komunikatu - kliknij tutaj.
Oświadczenie o nr rachunku - WZÓR specustawa Gustorzyn Leśniewice - kliknij tutaj.
Pełnomocnictwo działki Gustorzyn-Leśniewice z RODO FIN - kliknij tutaj.