wtorek, 18 styczeń 2022

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7024-sesja-rady-gminy-chocen-2.html
Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski zwołał XXXV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2 [...]

Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski zwołał XXXV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołów.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;

2)    wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia z gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka oraz Powiatem Włocławskim;

3)    przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Choceń;

4)    rozpatrzenia petycji.

5.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

6.     Oświadczenia i sprawy różne.

7.       Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Kolejne zadanie inwestycyjne w realizacji

W dniu 4 maja br., podpisano umowę na zakup fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego. Pojazd będzie służył do odbioru nieczystości płynnych oraz mycia przykanalików. Dostawcą jest Gabriela St [...]

Trwają prace przy szlaku pieszym w Choceniu

Prace związane z utworzeniem szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po kolejce w kierunku Ząbina) są zaawansowane. Ścieżka zmienia się z dnia na dzień. Jeszcze w maju planowane jest p [...]