piątek, 20 sierpień 2021

Wyjdź z domu – radość jest blisko.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7033-wyjdz-z-domu-radosc-jest-blisko.html
100%auto
Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń  od 1 marca 2021r. do 31 września 2021r. realiz [...]

Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń  od 1 marca 2021r. do 31 września 2021r. realizuje projekt grantowy pt. „Wyjdź z domu – radość jest blisko”.

Grant skierowany jest do mieszkańców Gminy i Miasta Kowal. Do projektu zrekrutowanych zostało 11 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także 4 osoby będące ich otoczeniem. Łącznie w projekcie uczestniczy 15 osób, które aktywnie korzystają z zajęć ruchowych w formie spacerów nordic walking. Drugim ważnym elementem projektu są wycieczki pozwalające na poznanie kultury na różny sposób. Zaplanowano łącznie 5 wycieczek np. do teatru, opery, kina czy filharmonii. Uczestnicy projektu wezmę również udział w „wieczorku z kulturą” czyli spotkaniu z lokalnym twórcą, wysłuchają prelekcji na temat sztuki oraz zintegrują się. Na zakończenie grantu odbędzie się wydarzenie podsumowujące „Senioriada”, a podczas niej pogadanka i szkolenie m.in. z zakresu techniki nordic walking oraz mini-zawody. 

Celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/osób niesamodzielnych oraz ich otoczenia w życiu społecznym oraz wzrost aktywności społecznej (7 osób) i efektywności społecznej (4 osoby). Ponad to u osób z otoczenia (3 osoby) nastąpi wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu to 38 206,10 zł. Projekt jest  dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w kwocie 36 295,79 zł  (95 %), wkład własny wynosi 1 910,31 zł (5 %).

Powrót

Polecane artykuły:


Konkurs na dyrektora w szkole w Wilkowicach

Pierwszego września br. upływa kadencja obecnego dyrektora szkoły w Wilkowicach Pana Marka Romana Zapieca.  W związku z tym konieczne było rozpisanie nowego konkursu na dyrektora szkoły. W [...]

Usuwanie drzew i prace pielęgnacyjne w parku w Śmiłowicach

W dniu 4 maja br. w parku w Śmiłowicach zaplanowane zostały prace polegające na wycince drzew, które zagrażają bezpieczeństwu korzystających z jego uroków oraz podróżujących droga powiato [...]