wtorek, 26 lipiec 2022

Od sierpnia zmiana firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7309-od-sierpnia-zmiana-firmy-odbierajacej-odpady-komunalne-z-terenu-gminy-chocen.html
Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu Sp z o.o. wygrał przetarg na odbiór i zagospodarowanie odp [...]

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu Sp z o.o. wygrał przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń i to on świadczył będzie usługi w tym zakresie od sierpnia przez najbliższe 18 miesięcy. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp z o.o. z Baruchowa obsługiwał nas od 1 lipca 2013 r. Jego oferta za odbiór 1 tony odpadów wynosiła 862 zł, jednakże to firma z Chodcza przedstawiła korzystniejszą ofertę cenową na odbiór i zagospodarowanie odpadów za 849 zł za tonę.

Ogólne zasady odbioru odpadów nie ulegają zmianie. Odpady segregowane, zmieszane, biodegradowalne oraz popiół będą odbierane zgodnie z zamieszczonym harmonogramem. Odpady budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe dostarczamy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Niemojewie w ilościach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń.

Kontakt do  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu Sp z o.o. w sprawie reklamacji nieodebranych odpadów- tel. 54 2848036

Powrót

Polecane artykuły:


Kamień Pamięci w Księżej Kępce

10 września 2022r. odbyło się odsłonięcie Kamienia ku Pamięci mieszkańcom wsi Księża Kępka pomordowanym podczas II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele Pa [...]

Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu.

W związku z realizacją Projektu „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” firma Syntea S.A. wraz z powiatem włocławskim oraz rypińskim ma do zaoferowan [...]