środa, 17 sierpień 2022

Nasadzenia drzew na cmentarzu w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7341-nasadzenia-drzew-na-cmentarzu-w-choceniu.html
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu do inwestycji pn.: „Nasadzenie drzew i krzewów w Choceniu jako [...]

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu do inwestycji pn.: „Nasadzenie drzew i krzewów w Choceniu jako forma ochrony przyrody” Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń dokonało nasadzenia 30 szt. drzew na działce nr 46 w Choceniu tzn. wzdłuż alei głównej cmentarza.Są to drzewa gatunku klon oraz śliwa wiśniowa. Zadanie realizuje cele polegające na przedsięwzięciu związanym z ochroną przyrody, w tym urządzaniu i utrzymaniu terenów zieleni i zadrzewień. Drzewa są szczepione na pniu, nie będą rozrastać wzwyż, planowane jest przycinanie korony drzew do formy kulistej.Powrót

Polecane artykuły:


Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych - warsztaty

W dniu 22.09 2022 w ramach  projektu „Gmina  Choceń wspiera niesamodzielnych”  nr RPKP.09.03.02-04-0047/20 w CCK w Choceniu odbyły się warsztaty plenerowe dla Klubu Seniora. Nasi [...]

ZMIANA STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW OD LISTOPADA

Informujemy, że stawka za odpady komunalne wzrośnie o 2 zł od listopada 2022 r. Oznacza to, że stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości posiadaj [...]