wtorek, 31 październik 2017

Zrealizowana inwestycja w ramach PROW 2014-2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4556-zrealizowana-inwestycja-w-ramach-prow-2014-2020.html
W dniu 30.10.2017 r. dokonano odbioru robót dotyczących operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej n [...]
Bez tytułu 90f96
W dniu 30.10.2017 r. dokonano odbioru robót dotyczących operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190711C Śmiłowice-Nowa Wola” na odcinku 0 ,998 km w miejscowości Wola Nakonowska. Przedmiotowa inwestycja polegała na poszerzeniu drogi i pokryciu jej nową o warstwą nawierzchni bitumicznej. Wartość dofinansowania wyniosła 101.822 zł. Operacja zrealizowana była w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych.
wtorek, 31 październik 2017

DOTACJA DLA STRAŻAKÓW

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4408-dotacja-dla-strazakow-2.html
W dniu 5 października br., podpisano umowę pomiędzy Gminą Choceń a Powiatem Włocławskim o udz [...] W dniu 5 października br., podpisano umowę pomiędzy Gminą Choceń a Powiatem Włocławskim o udzielenie pomocy finansowej. W ramach umowy Powiat Włocławski udziela z budżetu powiatu w roku 2017 pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 13.000,00 zł dla Gminy Choceń z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego, włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Środki te przeznaczone są dla czterej jednostek z naszej gminy tj: Czerniewice, Nakonowo Stare, Choceń i Śmiłowice.
wtorek, 31 październik 2017

Informacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w sprawie prawidłowego użytkowania urządzeń grzewczych.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4407-informacja-komendy-miejskiej-psp-we-wloclawku-w-sprawie-prawidlowego-uzytkowania-urzadzen-grzewczych.html
Pobierz dokument Pobierz dokument
piątek, 27 październik 2017

Harcerska Akcja Znicz

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4402-harcerska-akcja-znicz.html
Harcerze z Chocenia jak co roku organizują AKCJE ZNICZ podczas, której sprzątają opuszczone mogi [...] Harcerze z Chocenia jak co roku organizują AKCJE ZNICZ podczas, której sprzątają opuszczone mogiły na cmentarzu w Choceniu oraz prowadzą zbiórkę lampionów, które w dniu Wszystkich Świętych zostaną zapalone na zapomnianych grobach. Każdy z nas może włączyć się w to przedsięwzięcie poprzez oddanie znicza lub przekazanie drobnej ofiary na zakup lampionów dnia 29 października po każdej Mszy Świętej przed kościołem św. Idziego w Choceniu. Harcerze i zuchy będą sprzątać groby dnia 31 października w godz. 15.00 - 18.00, w tym czasie również będzie można wesprzeć harcerską akcję w wyznaczonych punktach przy cmentarzu.
piątek, 27 październik 2017

Zaproszenie na posiedzenie Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4401-zaproszenie-na-posiedzenie-rady-gminy-chocen-2.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 201 [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Choceńskim Centrum Kultury.

Czytaj więcej...

środa, 25 październik 2017

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4398-informacja-26.html
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.10.2017 r. (wtorek) Urząd Gminy w Choceniu będzie czy [...]
Uprzejmie informujemy,
w dniu 31.10.2017 r. (wtorek)
Urząd Gminy w Choceniu
będzie czynny do godz. 13:00,
kasa do  godz. 12:00
piątek, 20 październik 2017

Turniej siatkówki na Hali w Boniewie.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4390-turniej-siatkowki-na-hali-w-boniewie.html
Zapraszamy wszystkie chętne drużyny na kolejny turniej siatkówki na Hali w Boniewie. Wszystkie wa [...] Zapraszamy wszystkie chętne drużyny na kolejny turniej siatkówki na Hali w Boniewie. Wszystkie ważne informacje są umieszczone na plakacie. Wszystkie najważniejsze informacje dla zawodników znajdują się w regulaminie. Linki do dokumentów do pobrania na stronie facebook.com/halaboniewo.
piątek, 20 październik 2017

Przerwa w dostawie energii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4386-przerwa-w-dostawie-energii-24.html
ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania: Obszary Okres wyłącz [...] ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania:
Obszary

Okres wyłączenia

Komunikat

Gmina Choceń, Miasto i Gmina Kowal

24 paź 09:30 - 24 paź 13:30

Czerniewice 3 obwód 300

Gmina Choceń

24 paź 10:00 - 24 paź 14:00

stacja Choceń Polna 2 obwód 200

Gmina Choceń

26 paź 09:00 - 26 paź 14:00

Bodzanówek, Janowo

czwartek, 19 październik 2017

OGŁOSZENIE

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4440-ogloszenie-9.html
Gmina Choceń w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji prog [...]

Gmina Choceń w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz.1146 z poźn. zm.) jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) ogłasza nabór na partnera z terenu Gminy Choceń spoza sektora finansów publicznych, zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn.: „Przedszkolaki z gminy Choceń” który został ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 W ramach Poddziałania 10.2.1Wychowanie przedszkolne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, w ramach Osi priorytetowej 10. 

Czytaj więcej...

środa, 18 październik 2017

Bezpłatne przeglądy pojazdów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4385-bezplatne-przeglady-pojazdow.html
Starosta Włocławski Kazimierz Kaca  informuje, że Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego [...] Starosta Włocławski Kazimierz Kaca  informuje, że Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego we Włocławku organizuje wspólnie ze stacjami kontroli pojazdów działającymi na terenie powiatu włocławskiego akcję bezpłatnych przeglądów pojazdów, która przeprowadzona zostanie w sobotę – 21 października  2017 r. w godzinach 8.00 do 14.00

Na terenie gminy Choceń przeglądy prowadzić będzie Stacja Kontroli Pojazdów: N.S.P. „PIOTREX”, 87-850 Choceń, ul. Kazimierza Wielkiego 1.

Czytaj więcej...