piątek, 29 wrzesień 2017

Przerwa w dostawie energii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4338-przerwa-w-dostawie-energii-21.html
ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania: Obszary Okres wyłącz [...] ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania:
Obszary

Okres wyłączenia

Komunikat

Gmina Choceń

2 paź 08:00 - 2 paź 11:30

stacja Niemojewo 1

Gmina Choceń

2 paź 08:00 - 2 paź 11:00

Borzymowice, Niemojewo

Gmina Choceń, Gmina Chodecz

4 paź 07:00 - 4 paź 17:00

Brzyszewo, Przyborowo, Chodeczek, Wola Adamowa, Lubieniec, Niwki, Końce, Piotrowo, Micielno, Ługowiska

6 paź 13:00 - 6 paź 17:00

Gmina Choceń, Miasto i Gmina Włocławek

4 paź 08:30 - 4 paź 11:30

Lijewo, Łagiewniki, Poddębice

piątek, 29 wrzesień 2017

Krwiobus w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4337-krwiobus-w-choceniu.html
Po raz pierwszy w Choceniu zorganizowana zostanie akcja krwiodawstwa - przyjedzie do nas KRWIOBUS z [...] Po raz pierwszy w Choceniu zorganizowana zostanie akcja krwiodawstwa - przyjedzie do nas KRWIOBUS z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa z Bydgoszczy. Zachęcamy mieszkańców powiatu włocławskiego a w szczególności mieszkańców Gminy Choceń do przyjścia i oddania krwi - to nic nie kosztuje a może uratować komuś życie ! Krwiobus stacjonował będzie przy budynku szkoły w Choceniu (boisko sportowe) 30 września w godzinach - 11.00 - 16.00.

Dzięki wsparciu Aeroklubu Włocławskiego spośród osób, które oddadzą krew o godz. 16.00 rozlosujemy dwa wyjątkowe upominki: lot balonem oraz lot szybowcem.

Czytaj więcej...

piątek, 29 wrzesień 2017

Z ostatniej sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4336-z-ostatniej-sesji-rady-gminy-5.html
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 26 września 2017 r. rozpatrzono sprawozdanie z wykonania [...] Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 26 września 2017 r. rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r., oraz projekty uchwał w sprawie:
  1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2017 r.;
  2. zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – dotyczy realizacji przydomówek;
  3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Choceniu;
  4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wilkowicach;
  5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Śmiłowicach;
  6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu na realizację zadania „Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej” – zdecydowano o pomocy w wysokości 15.000 zł;
  7. przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choceń na lata 2017-2023” – przewidziane zadania do realizacji w ramach Programu zlokalizowane w sołectwach – Choceń, Borzymie i Szczutkowo;
  8. zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych – dotyczy ulicy Targowej w Choceniu.

    Uchwały w wyżej wymienionych sprawach zostaną zamieszczone w najbliższym czasie na stronie BIP Urzędu Gminy.
piątek, 29 wrzesień 2017

Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych w SP Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4341-obchody-europejskiego-dnia-jezykow-obcych-w-sp-chocen.html
26 września 2017r. (wtorek) w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu odbyły się obcho [...] 26 września 2017r. (wtorek) w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu odbyły się obchody Europejskiego Dnia Języków. Celem włączenia się do święta ustanowionego w 2011 roku z inicjatywy Rady Europy było przede wszystkim uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu oraz zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną. Zdobywając wiedzę na temat kultur obcych krajów, uczniowie kształtują w sobie postawę szacunku wobec nich. Jako, że uczonymi językami w naszej szkole są niemiecki i angielski, przebieg Europejskiego Dnia Języków skupił się właśnie na nich i krajach, w których występują jako ojczyste.

Czytaj więcej...

czwartek, 28 wrzesień 2017

FOTOWOLTAIKA - wariant I

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4334-fotowoltaika-warinat-i.html
Szanowni Państwo w związku z tym, że  Urząd Marszałkowski przedłużył termin rostrzygni [...] Szanowni Państwo w związku z tym, że  Urząd Marszałkowski przedłużył termin rostrzygnięcia konkursu dotyczacego instalacji fotowoltaicznych do 22 listopada 2017 r. bardzo prosimy o nie dokonywanie wpłat na instalacje fotowoltaiczne w wariancie I. Po uzyskaniu informacji o otrzymanym dofinansowaniu będziemy podpisywali z Państwem stosowne ankesy do już zawartych umów. Wyznaczomy sobie nowy termin dokonywania płatności. Osobom, które uiszczyły opłatę wynikającą z umowy, środki finansowane zostana zwrócone w całości. Za utrudnienia przepraszamy. O pzebiegu sprawy będziemy Państwa na bieżąco informować.
środa, 27 wrzesień 2017

Podziękowania dla dyrektora Skalskiego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4333-podziekowania-dla-dyrektora-skalskiego.html
Uroczyste pożegnanie z funkcji Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu Pana Leszka Skalsk [...] Uroczyste pożegnanie z funkcji Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu Pana Leszka Skalskiego odbyło się podczas ostatniej sesji Rady Gminy. Pan dyrektor Leszek Skalski pracował w gimnazjum od samego początku jego powołania. Przez 15 lat pełnił funkcję dyrektora i wychowywał młodzież naszego gimnazjum. Jak podkreślił Wójt gminy – Roman Nowakowski, Pan Skalski zabiegał także o utworzenie szkoły średniej na terenie gminy. Mamy nadzieję, że jeszcze zatęskni za życiem w szkole. Za wszystkie lata pracy i szkolnej energii - dziękujemy. Pan Skalski deklaruje, że nadal pozostanie aktywny w pracy społecznej jako Prezes Stowarzyszenia Dla Rozwoju Gminy Choceń. Życzenia podczas sesji złożyli Panu Skalskiemu także jego przyjaciele: Marszałek województwa Sławomir Kopyść, koledzy dyrektorzy ze szkół w Lubrańcu, Izbicy, Osięcinach, Chocenia, Wilkowic i Śmiłowic, Krzysztof Kitrys dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubrańcu, Andrzej Gralak starszy wizytator Kuratorium Oświaty, Ariel Malinowski dyrektor CCK-B oraz dyrektor Przedszkola w Choceniu Ewa Malinowska.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 25 wrzesień 2017

Przerwa w dostawie energii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4330-przerwa-w-dostawie-energii-20.html
ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania: Obszary Okres wyłącz [...] ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania:
Obszary

Okres wyłączenia

Komunikat

Gmina Choceń

26 wrz 09:00 - 26 wrz 14:00

odbiorcy zasilani ze stacji: Bodzanówek 1 obwód 200

Gmina Choceń, Gmina Chodecz

26 wrz 07:00 - 26 wrz 16:00

odbiorcy zasilani ze stacji: Nowiny 5, Wola Adamowa 1, Lubieniec 1, 2, 4

Gmina Choceń

26 wrz 07:00 - 27 wrz 10:00

odbiorcy zasilani ze stacji: Janowo 1, 2, Janowo EW, Bodzanówek 1, 2, Borzymie 3, Niemojewo 3

Gmina Choceń, Gmina Chodecz, Gmina Lubień Kujawski

27 wrz 13:00 - 27 wrz 16:00

Borzymie, Janowo, Ługowiska, Niemojewo, Bodzanówek, Brzyszewo, Przyborowo, Chodeczek, Wola Adamowa, Lubieniec, Niwki, Końce, Piotrowo, Nowiny, Władysławowo, odbiorcy zasilani ze stacji: Janowo 1, 2, Janowo EW, Bodzanówek 1, 2, Borzymie 3, Niemojewo 3, Brzyszewo 1 Przyborowo, Brzyszewo 2, 3, 4, Lubieniec 1, 2, 3, 4, Wola Adamowa 1, 2, 3, Nowiny 5

28 wrz 12:00 - 28 wrz 15:00

29 wrz 08:00 - 29 wrz 10:00

29 wrz 12:00 - 29 wrz 15:00

poniedziałek, 25 wrzesień 2017

Ulica Zakrzewska w Choceniu już z asfaltem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4329-ulica-zakrzewska-w-choceniu-juz-z-asfaltem.html
Trwa przebudowa drogi Zakrzewek – Szczutkowo. Zniszczona przez nawalne deszcze w roku 2014 droga Z [...] Trwa przebudowa drogi Zakrzewek – Szczutkowo. Zniszczona przez nawalne deszcze w roku 2014 droga Zakrzewek - Szczutkowo, po latach oczekiwań, doczekała się rządowego wsparcia finansowego. Otrzymaliśmy promesę na dofinansowanie przebudowy drogi wraz z przebudową przepustu na kwotę 150 tys. zł.  Na odcinku 300 mb wykonano obecnie warstwę wiążącą. Pozostała do wykonania w przyszłym tygodniu warstwa ścieralna. Realizacja zadania planowana jest do końca października br. 
czwartek, 21 wrzesień 2017

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DRZEWA

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4327-ogloszenie-o-sprzedazy-drzewa.html
Wójt Gminy Choceń informuje, że istnieje możliwość zakupu 7 szt. drzew rosnących wzdłuż ale [...] Wójt Gminy Choceń informuje, że istnieje możliwość zakupu 7 szt. drzew rosnących wzdłuż alei topolowej w miejscowości Wichrowice (pierwszych 7 szt. jadąc od Olganowa na wysokości wiaty przystankowej). Drzewa będą przewrócone, osoba, która zakupi drzewo będzie zobowiązana do usunięcia drzewa i gałęzi we wskazanym terminie oraz uporządkowania terenu. Zainteresowanych kupnem mieszkańców zapraszamy do Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12 w terminie do 29.09.2017 r. Informacji udziela Dawid Dalmann, pokój nr 1.
czwartek, 21 wrzesień 2017

Wizyta samorządowców na Ukrainie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4326-wizyta-samorzadowcow-na-ukrainie.html
Na Ukrainę w weekend 23 – 24 września br., uda się z gminy Choceń oraz z miasta Włocławek, g [...] Na Ukrainę w weekend 23 – 24 września br., uda się z gminy Choceń oraz z miasta Włocławek, gminy Boniewo i gminy Lubraniec delegacja samorządowców. Wizyta została zorganizowana na zaproszenie władz miasta Chmielnicki w związku z obchodami 586 rocznicy uzyskania praw miejskich. Wizyta ma na celu także promocję gmin oraz nawiązanie nowych kontaktów. W programie oprócz uroczystego spotkania z przedstawicielami władz miasta w Urzędzie Miasta Chmielnicki odbędzie się także spotkanie z dziećmi, które odpoczywały na obozie w Choceniu "Kultura bez granic-2017". Planowane jest także podpisanie porozumienia o nawiązaniu współpracy pomiędzy gminą Choceń i malowniczo położoną gminą Tatarów. 
czwartek, 21 wrzesień 2017

Fotowoltaika wariant I – szczegółowe informacje

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4325-fotowoltaika-wariant-i-szczegolowe-informacje.html
W związku z pojawianiem się pytań dotyczących realizacji przez gminę zadania dotyczącego budow [...] W związku z pojawianiem się pytań dotyczących realizacji przez gminę zadania dotyczącego budowy instalacji fotowoltaicznych (Uwaga! Wariant I – instalacje 3 kW) na budynkach mieszkalnych, gospodarczych i gruncie, chcielibyśmy Państwa poinformować o podejmowanych decyzjach Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Oczywiście nie zgadzamy się z nimi, jednakże nie mamy na nie wpływu. Poniżej przedstawiamy treść Uchwały podjętej przez Zarząd Województwa. Pozwoliliśmy sobie zaznaczyć pewne bardzo istotne fragmenty, a ich ocenę pozostawiamy Państwu.

Czytaj więcej...