poniedziałek, 19 czerwiec 2017

Wiosenne przymrozki- składanie wniosków

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4129-wiosenne-przymrozki-skladanie-wnioskow.html
Wojewoda Kujawko- Pomorski zatwierdził skład gminnej komisji do spraw oszacowania zakresu i wysoko [...] Wojewoda Kujawko- Pomorski zatwierdził skład gminnej komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego- przymrozki wiosenne w 2017 roku na terenie Gminy Choceń. W związku z powyższym poszkodowanych rolników zapraszamy do składania wniosków. We wniosku należy wypisać wszystkie uprawy, które znajdują się w gospodarstwie (bazujemy na wniosku obszarowym). Procent strat, jednak nie większy niż 50% wpisujemy przy uprawie, która została dotknięta niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym. Druki wniosków można pobrać na naszej stronie internetowej www.chocen.pl- wniosek w tut. Urzędzie Gminy pokój nr 1. Po zebranie wniosków gminna komisja uda się w teren w celu weryfikacji podanych informacji oraz sporządzeniu protokołu.
Termin składania wniosków upływa 07.07.2017r. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

wniosek- przymrozki wiosenne- pobierz

Powrót

Polecane artykuły:


W imieniu LGD zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminach powiatu włocławskiego

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminach powiatu włocławskiego poprzez udział w badaniu [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020

CEL OGÓLNY 3 - Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku Potrzeba realizacji celu wynikła ze zdiagnozowanych p [...]