wtorek, 20 czerwiec 2017

OGŁOSZENIE KONKURSU 4/2017

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4132-ogloszenie-konkursu-4-2017.html
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszar [...]
loga1 929a4 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD


w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 4/2017
Termin składania wniosków: od dnia 17 lipca 2017r. do dnia 4 sierpnia 2017r. do godz.14.00

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do 15.30
środa od 8.00 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka).
Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: premia.

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia- zostały określone w załączniku nr 10 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 11 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji– stanowią załącznik nr 13 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 45 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit dostępnych środków w ramach naboru 700 000,00 PLN
Kwota wsparcia równa: 50 000,00 zł

Dodatkowe informacje: W sytuacji wyjątkowej (tj. równej ilości punktów uzyskanej przez kilka wniosków w ocenie punktowej wg kryteriów wyboru) o miejscu na Liście operacji wybranych decydować będzie wyłącznie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD - www.kujawiaki.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl
- Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 54 284 66 69.
Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:
 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy. (PDFEXCEL)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. - pobierz
 3. Wzór Biznesplanu. (WORDPDF)
 4. Biznesplan tabele finansowe. - pobierz
 5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznes planu. - pobierz
 6. Wzór formularza umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikiem. - pobierz formularzpobierz załącznik
 7. Wzór formularza wniosku o płatność. (EXCELPDF)
 8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność. - pobierz
 9. Wykaz faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentującej poniesione koszty. - pobierz
 10. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia. - pobierz
 11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. - pobierz
 12. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników. - pobierz
 13. Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW). Zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej. - pobierz
 14. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD. - pobierz
 15. Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych. - pobierz

loga2 73e5d

Powrót

Polecane artykuły:


Omówienie wyników konsultacji w sprawie nowych statutów sołectw

Konsultacje społeczne, zarządzone przez Radę Gminy Choceń, w przedmiocie nadania nowych statutów sołectw zostały przeprowadzone z mieszkańcami gminy Choceń we wszystkich sołectwach. Przedmio [...]

Przetarg na modernizację sieci wodociągowej

Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę rur azbestowo-cementowych. Oferty można składać za pośrednictwem Pla [...]