poniedziałek, 10 lipiec 2017

Ogłoszenie konkursu 5/2017

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4181-ogloszenie-konkursu-5-2017.html
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączkiinfor [...]
loga1 929a4OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Nr konkursu LGD: 5/2017

Termin składania wniosków:
 od dnia 07 sierpnia 2017r. do dnia 25 sierpnia 2017r. do godz. 14.00

Miejsce składania wniosków:
 
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do15.30
środa od 8.00 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.
Forma wsparcia: refundacja
Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia- zostały określone w załączniku nr 11 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 12 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji– stanowią załącznik nr 14 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/
Limit dostępnych środków w ramach naboru 1 000 000,00 zł.
Intensywność pomocy: 70% kosztów kwalifikowalnych
Maksymalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł.
Minimalna całkowita wartość operacji: 50 000,00 zł.
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD - www.kujawiaki.pl
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl
- Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 54 284 66 69.
Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy. (PDFEXCEL)
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. (pobierz)
3. Wzór biznesplanu. (pobierz PDFWORD)
4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu. (pobierz)
5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa. (pobierz PDFEXCEL)
6. Zasady wypełniania Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa. (pobierz)
7. Wzór formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. (pobierz PDFEXCEL)
8. Wzór formularza wniosku o płatność. (pobierz PDF, EXCEL)
9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność. (pobierz)
10. Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami. (pobierz)
11. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia. (pobierz PDF)
12. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. (pobierz)
13. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników. (pobierz)
14. Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW) - Zakresy tematyczne: rozwijanie działalności gospodarczej. (pobierz)
15. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD. (pobierz)
16. Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych. (pobierz)

loga2 73e5d

Powrót

Polecane artykuły:


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych DZIAŁKI REKREACYJNE CHOCEŃ

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu, po uzgodnieniu z Urzędem Gminy w  Choceniu, podaje informację właścicielom nieruchomości niezamieszkałych dotyczącą harmonogramu wywozu [...]

Podpisano umowę na budowę zbiorników retencyjnych na wodę pitną w Choceniu

W dniu 08.08.2022 Wójt Gminy Choceń podpisał umowę z firmą Kan-Invest Mariusz Gocel na realizację zadania pt." „Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę pitną” Realizacja inwestycji polega na [...]