wtorek, 19 wrzesień 2017

XXVIII sesja Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4318-xxviii-sesja-rady-gminy-chocen-kadencji-2014-2018.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 201 [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Choceńskim Centrum Kultury.

Proponowany porządek sesji:
 1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy organizacyjne
  - stwierdzenie prawomocności obrad
  - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
  - przyjęcie porządku obrad.
  - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Podziękowania
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) zmiana wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2017 r.;
  2) zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
  3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Choceniu;
  4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wilkowicach;
  5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Śmiłowicach;
  6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu na realizację zadania „Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej”;
  7) przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choceń na lata 2017-2023”;
  8) zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych.
 7. Interpelacje radnych Rady Gminy.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Choceń
Józef Pawłowski

Powrót

Polecane artykuły:


Zawody Wędkarskie

Zapraszamy na Wędkarskie Zawody Spławikowe o Puchar Wójta Gminy Choceń, które odbędą się w obiekcie „Złoty Karp” w Szczutkowie dnia 10.09.2022r (sobota). Zbiórka o godz. 6:00. Zawody roz [...]

Podpisano umowę na budowę zbiorników retencyjnych na wodę pitną w Choceniu

W dniu 08.08.2022 Wójt Gminy Choceń podpisał umowę z firmą Kan-Invest Mariusz Gocel na realizację zadania pt." „Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę pitną” Realizacja inwestycji polega na [...]