środa, 20 wrzesień 2017

Ważna informacja!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4320-wazna-informacja-2.html
Szanowni Rodzice, w związku z niepokojącymi komentarzami  rodziców uczniów kl. I-III&n [...] Szanowni Rodzice, w związku z niepokojącymi komentarzami  rodziców uczniów kl. I-III  informuję, że zajęcia edukacyjno-wychowawcze   w kl. I-III odbywają się „bez dzwonków”. Przerwę w zajęciach organizuje nauczyciel w zależności od potrzeb  uczniów.  Dzieci  także mogą spędzać przerwy  na zabawie w sali lekcyjnej. Do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego nauczyciele kl. 0-III mają do dyspozycji salę gimnastyczną w budynku szkoły podstawowej.  Jeśli chodzi o podręczniki, to sukcesywnie zostają  dostarczane do szkoły przez wydawnictwa, my  najszybciej jak to możliwe, przekazujemy je uczniom (jest konieczność inwentaryzacji  podręczników – pieczątka +numer).
Wszelkie uwagi dotyczące organizacji pracy szkoły przyjmuje dyrektor szkoły .
                                                          Dyrektor szkoły - Anna Pawłowska


Powyższa treść pisma p. Dyrektor to przedruk ze strony szkoły, który chciałbym uzupełnić o dwie kwestie:
  1. Sala sportowa w starej szkole podstawowej jest czynna od 4 wrzesnia i nigdy nie była zamknięta z jakichkolwiek powodów, tym bardziej na archiwum dla gminy. Gminne archiwum znajduje się w piwnicach budynku gimnazjum.
  2. W kwestii organizacji zajęć w klasach I-III powszechnie wiadomo, że od wielu, wielu lat nie obowiązują zasady godzin lekcyjnych i przerw. Jest to indywidualna ocena nauczyciela i on decyduje kiedy, jaką długą i jak zorganizować przerwę (zrobić np. spacer itp.)
Przykro nam, że np. jedna z matek ze Szczytna rozpowszechnia w mediach społecznościowych nieprawdziwe informacje na wyżej opisane tematy. W przypadku jakichkolwiek problemów lub uwag co do funkcjonowania szkoły, zachęcam do kontaktu z p. Dyrektor lub z moją skromną osobą, zanim wprowadzimy do obiegu nieprawdziwe informacje. Dane do kontaktu znajdują się na stronach internetowych.
Roman Nowakowski - Wójt Gminy Choceń

Powrót

Polecane artykuły:


Konsultacje w sprawie nazwy miejscowości Zapust

Rada Gminy Choceń zarządziła przeprowadzenie konsultacji w sprawie numeracji porządkowej wsi Zapust. Przedmiotem konsultacji jest przekazanie mieszkańcom miejscowości Zapust, informacji w zakres [...]

Dodatek węglowy w GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od 22 sierpnia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy. Ustawa o dodatku węglowy [...]