wtorek, 27 luty 2018

Inwestycja z Powiatem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4608-inwestycja-z-powiatem.html
100%auto
Wspólnie z Powiatem Włocławskim będziemy realizowali zadanie  przebudowy kolejnego odcinka [...] Wspólnie z Powiatem Włocławskim będziemy realizowali zadanie  przebudowy kolejnego odcinka drogi Śmiłowice-Wilkowice. W ostatnim czasie w starostwie powiatowym we Włocławku podpisano umowę na przebudowę drogi nr 2921C Śmiłowice – Wilkowiczki. Powiat wykona nawierzchnię asfaltową. Gmina Choceń wykona roboty przygotowawcze pod przebudowę tej drogi, zapewni kruszywo, robociznę i sprzęt specjalistyczny.  Zadanie jest planowane do zakończenia jeszcze przed wakacjami.

Powrót

Polecane artykuły:


Kolejne koła gospodyń wiejskich otrzymały nowy sprzęt

W dniu 25.05.2023 r., nastąpiło kolejne oficjalne przekazanie sprzętów zakupionych przez Gminę Choceń w ramach umowy nr DFS-V.7241.1.271.2023, sfinansowanych przez  Fundusz Sprawiedliwości [...]