środa, 02 maj 2018

Z ostatniej sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4718-z-ostatniej-sesji-rady-gminy-7.html
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Choceń rozpatrzono następujące projekty uchwał: zmiany bud [...] Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Choceń rozpatrzono następujące projekty uchwał:
  • zmiany budżetu gminy Choceń na 2018 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;
  • ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych – zmiana w zakresie przypisania stołówki do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Choceniu;
  • nadania nazwy parku w Choceniu – nadano nazwę Park Niepodległości;
  • nadania nazwy obiektu sportowo - rekreacyjnego w Czerniewicach – nadano imię ks. Kazimierza Świątnickiego;
  • obwodów głosowania – dokonano zmian nazw obwodów głosowania, przeniesiono obwód głosowania z byłej szkoły w Lutoborzu do Remizy OSP w Szczutkowie;
  • Planu Odnowy Miejscowości Choceń – uaktualniono dokument w zakresie budowy targowiska w Choceniu oraz dróg na osiedlu;
  • zmiany uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2018 rok – dokonano zmian w przyjętym programie – uzupełniono o dokładny adres schroniska;
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze – ustalono wymiar godzin zajęć od 1 września br. na 22.
Wszystkie przyjęte uchwały zamieszczono na stronie BIP UG.

Powrót

Polecane artykuły:


Zespoły - "ŚMIŁOWIÓNKI" i "ZIEMIA KUJAWSKA" na VII Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Brześciu Kujawskim

W dniach 30 kwietnia i 1 maja 2023r. w Brzeskim Centrum Kultury i Historii "Wahadło" w Brześciu Kujawskim odbywał się VII Festiwal Zespołów Folklorystycznych im. Tadeusza Zielińskiego. Na sceni [...]

Trenuj z wojskiem

24 czerwca br. w ramach ogólnopolskiego projektu „Trenuj z wojskiem”, we Włocławku odbędą się otwarte szkolenia wojskowe dla każdego chętnego Polaka. Zgodnie, z założeniami programu, szk [...]