piątek, 04 maj 2018

Świetlice w remoncie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4721-swietlice-w-remoncie.html
Trwają remonty w świetlicach w Szczutkowie, Szczytnie i Wilkowicach. Zadanie jest realizowane pr [...]
logo leaderr 8fbbc
Trwają remonty w świetlicach w Szczutkowie, Szczytnie i Wilkowicach. Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Choceń. Stowarzyszenie złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki na „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Stowarzyszenie na remonty i wyposażenie świetlic otrzyma dofinansowanie. W ramach projektu zostaną wyremontowane świetlice w Szczutkowie, Szczytnie i Wilkowicach. Ponadto świetlice w Czerniewicach I oraz Nakonowie Starym otrzymają wyposażenie. Przewidywane zakończenie realizacji zadania czerwiec 2018 r. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Powrót

Polecane artykuły:


Pomoc w sektorze zbóż i nasion oleistych – 1 czerwca rusza nabór wniosków

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponie [...]