poniedziałek, 07 maj 2018

Dotacja przyznana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4728-dotacja-przyznana.html
Otrzymaliśmy promesę na dotację na przedsięwzięcie pn.: „Zielony krajobraz w roku 2018”. Za [...] Otrzymaliśmy promesę na dotację na przedsięwzięcie pn.: „Zielony krajobraz w roku 2018”. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek i przyznał kwotę w wysokości 12.000,00 zł. W ramach powyższego zadania zakupione zostaną krzewy i drzewa, które zostaną posadzone na obszarze który stanowi własność Gminy Choceń. Informujemy, że był to główny warunek otrzymania dotacji. Zdaniem nowego Zarządu Funduszu, Gmina nie może przeznaczyć dotacji na zakup roślinności, którą chcieliśmy rozdysponować dla mieszkańców jak miało to miejsce w poprzednich latach.

Powrót

Polecane artykuły:


50 lat gminy Choceń

50 lat temu uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy utworzono w powiecie włocławskim Gminę Choceń. W tym roku obchodzimy więc piękny, złoty jubileusz. Z tego też powodu oraz z okaz [...]