poniedziałek, 21 maj 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4762-ogloszenie-o-naborze-wnioskow.html
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wi [...]
loga1 929a4
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 1/2018
Termin składania wniosków: od dnia 11 czerwca 2018r. do dnia 26 czerwca 2018r. do godz.15.30
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do15.30
środa od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.
Forma wsparcia: Premia

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia- zostały określone w załączniku nr 12 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 13 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji– stanowią załącznik nr 15 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/
Kwota wsparcia równa: 50 000,00zł.
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 700 000,00 PLN
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD - www.kujawiaki.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl
- Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 54 284 66 69.
Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy.
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
3. Wzór Biznesplanu.
4. Biznesplan tabele finansowe
5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.
6. Wzór formularza umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikiem.
7. Wzór formularza wniosku o płatność.
8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.
9. Wykaz faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentującej poniesione koszty.
10. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu.
11. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu.
12. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia. Załącznik nr 12
13. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. Załącznik nr 13
14. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników. Załącznik nr 14
15. Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW) - Zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej. Załącznik nr 15
16. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD. Załącznik nr 16
17. Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych. Załącznik nr 17
18. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.
19. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.

bez tytulu f327b

Powrót

Polecane artykuły:


Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej

Gminna Spółka Wodna Choceń otrzyma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotację w wysokości 23.000 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Stosowna umowa zosta [...]

Podpisano umowę na budowę zbiorników retencyjnych na wodę pitną w Choceniu

W dniu 08.08.2022 Wójt Gminy Choceń podpisał umowę z firmą Kan-Invest Mariusz Gocel na realizację zadania pt." „Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę pitną” Realizacja inwestycji polega na [...]