czwartek, 14 czerwiec 2018

Program rządowy „Dobry Start”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4816-program-rzadowy-dobry-start.html
Program rządowy „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpocz [...] Program rządowy „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.Świadczenie przysługuje raz w roku   rozpoczynającym rok szkolny dzieciom od 7 roku życia do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają wsparcie do 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, a w przypadku pieczy zastępczej-rodzic zastępczy. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te instytucje które obecnie realizują świadczenie wychowawcze ‘Rodzina 500+” właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę dla dziecka.
Wniosek będzie można złożyć drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny :  empatia.mrpips.gov.pl

Od  1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną/ papierową/.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu , rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż 30 września . W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach jednostki będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia  złożenia wniosku  na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

W gminie Choceń realizacją  programu „Dobry Start „ zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu . Wnioski w  wersji papierowej można pobierać od dnia 25 lipca 2018 r.

Powrót

Polecane artykuły:


Zespoły - "ŚMIŁOWIÓNKI" i "ZIEMIA KUJAWSKA" na VII Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Brześciu Kujawskim

W dniach 30 kwietnia i 1 maja 2023r. w Brzeskim Centrum Kultury i Historii "Wahadło" w Brześciu Kujawskim odbywał się VII Festiwal Zespołów Folklorystycznych im. Tadeusza Zielińskiego. Na sceni [...]