piątek, 15 czerwiec 2018

Zarządzenie nr 352/2018 w sprawie zakazu podlewania

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4822-zarzadzenie-nr-352-2018-w-sprawie-zakazu-podlewania.html
Zarządzenie nr 352/2018Wójta Gminy Choceńz dnia 15 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia zakazu po [...]

Zarządzenie nr 352/2018
Wójta Gminy Choceń
z dnia 15 czerwca 2018

w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania

Działając na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018  r. poz. 994 z późn. zm) w związku z trudną sytuacją pogodową spowodowaną brakiem opadów deszczu oraz niedoborem wody na terenie Gminy Choceń,  
 
zarządza się, co następuje
§ 1
Wprowadza się zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej: ogrodów przydomowych, działkowych, sadów, upraw oraz terenów zielonych na terenie gminy Choceń począwszy od dnia 15.06.2018 r. aż do odwołania.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Powrót

Polecane artykuły:


Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich przeciwdziałanie przyczynom przemocy na szkodę małoletnich

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny do godz. 14.50. W tym dniu odbędzie się wydarzenie organizowane przez Urząd Gminy z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz [...]