wtorek, 24 lipiec 2018

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu - usługa unieważnienie postępowania

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4885-rozwoj-infrastruktury-turystycznej-i-rekreacyjnej-w-borzymiu-nakonowie-starym-oraz-w-choiceniu-usluga-uniewaznienie-postepowania.html
Stowarzyszanie dla Rozwoju Gminy Choceń informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego opera [...]
logo leaderr b692e
Stowarzyszanie dla Rozwoju Gminy Choceń informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego operacji:
„Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu” – usługa
Uzasadnienie:
W przedmiotowym postępowaniu cena oferty znacznie przekroczyła możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 27 500 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

Powrót

Polecane artykuły:


Przetarg na ubezpieczenie mienia gminnego

Gmina Choceń ogłosiła przetarg na ubezpieczenie mienia gminnego, który przeprowadzi w jej imieniu Firma Maximus Broker Sp. z o.o. Postepowanie przetargowe odbywa się na platformie zakupowej Open [...]

Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu.

W związku z realizacją Projektu „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” firma Syntea S.A. wraz z powiatem włocławskim oraz rypińskim ma do zaoferowan [...]