poniedziałek, 06 sierpień 2018

Rozpoczęcie prac na ul. Targowej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4906-ul-targowa-rozpoczecie-prac.html
Od 6 sierpnia rozpoczynają się prace związane z przebudową ul. Targowej w Choceniu. Umowę na [...]
logo RPO 407f9

Od 6 sierpnia rozpoczynają się prace związane z przebudową ul. Targowej w Choceniu. Umowę na realizację inwestycji podpisała firma GIRDER Sp. o.o. Sp. K. z Włocławka. Wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, po to aby przez cały okres trwania zadania inwestycjyjnego droga była przejezdna. Zadanie inwestycyjne dotyczy przebudowy drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z terenem inwestycyjnym. Planowana do przebudowy droga gminna odseparuje ruch pieszy od ruchu samochodowego oraz ułatwi komunikację pomiędzy istniejącym terenem inwestycyjnym przez ulicę Sikorskiego w Choceniu, a drogą wojewódzka nr 269. W konsekwencji teren inwestycyjny będzie powiązany z siecią dróg na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Zadanie inwestycyjne dotyczy m.in. na wykonaniu ulicy dwukierunkowej o długości 0,175 km i szerokości 6 m wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika, oświetlenia oraz odwodnienia. Inwestycja będzie obejmowała przebudowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie chodnika po stronie północnej drogi, wykonanie oświetlenia, wykonanie odwodnienia w postaci wpustów deszczowych włączonych do kanalizacji deszczowej, wykonanie placu postojowego po południowej stronie drogi oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, działanie 5.1. Infrastruktura Drogowa. Wysokość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych.

Powrót

Polecane artykuły:


Sprzęt dla KGW Wichrowice i Śmiłowice przekazany

W dniu 22.05.2023 r., nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętów zakupionych przez Gminę Choceń w ramach umowy nr DFS-V.7241.1.271.2023, sfinansowanych przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dys [...]

Farmy fotowoltaiczne w gminie Choceń

We współdziałaniu z mieszkańcami wybudowaliśmy dotychczas 152 instalacje fotowoltaiczne. Łączna moc to około 1 MW, średnio jedna instalacja to 6 kW. Doliczyć do tego trzeba instalacje wybudo [...]