poniedziałek, 13 sierpień 2018

Ogłosiliśmy przetarg na: Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4923-oglosilismy-przetarg-na-kompleksowy-projekt-gospodarki-wodno-sciekowej-na-terenie-aglomeracji-chocen.html
Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji ChoceńZ [...] Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń
Zadanie 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Choceń

Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach Działania 4.3 –  Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej – Schemat Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Czekamy na dobre oferty do dnia 28 sierpnia 2018 r., do godz. 10.00. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać na www.bip.chocen.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

Powrót

Polecane artykuły:


Końcówka węgla do sprzedaży

Gmina Choceń zaprasza do zakupu tańszego miału w cenie preferencyjnej 1000,00 zł za tonę. Obecnie posiadamy w sprzedaży ponad 5 ton miału, a także 810 kg węgla kamiennego za kwotę 1296,00 z [...]

50 lat gminy Choceń

50 lat temu uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy utworzono w powiecie włocławskim Gminę Choceń. W tym roku obchodzimy więc piękny, złoty jubileusz. Z tego też powodu oraz z okaz [...]