wtorek, 21 sierpień 2018

Zaproszenie na posiedzenie Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4935-zaproszenie-na-posiedzenie-rady-gminy-5.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 12.00 w Choceńskim Centrum Kultury.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
  2. Sprawy organizacyjne
- stwierdzenie prawomocności obrad

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.

- przyjęcie porządku obrad.

- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

  1. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany budżetu gminy Choceń na 2018 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;
  • zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody;
  • przystąpienia do realizacji projektu pn. „Jakie to proste";
  • utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
  1. Interpelacje radnych Rady Gminy.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Skwerek w nowej odsłonie

Tradycją już jest, iż w miesiącu maju skwerek w centrum Chocenia przybiera kolorowe barwy. W miejsce gdzie rosły leciwe krzewy posadzone zostały klony ozdobne oraz kolorowe sadzonki krzewów. Ni [...]

Końcówka węgla do sprzedaży

Gmina Choceń zaprasza do zakupu tańszego miału w cenie preferencyjnej 1000,00 zł za tonę. Obecnie posiadamy w sprzedaży ponad 5 ton miału, a także 810 kg węgla kamiennego za kwotę 1296,00 z [...]