środa, 17 październik 2018

Projekt statutu gminy Choceń do konsultacji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5061-projekt-statutu-gminy-chocen-do-konsultacji.html
Podstawowym aktem prawnym, który reguluje ustrój i organizację gminy jest jej statut. Statut Gmin [...] Podstawowym aktem prawnym, który reguluje ustrój i organizację gminy jest jej statut. Statut Gminy Choceń został uchwalony w 2006 roku. Dotychczasowe statuty stracą moc z mocy prawa z dniem rozpoczęcia kolejnej kadencji. W związku z powyższym przedkładamy do konsultacji projekt statutu gminy Choceń, który będzie obowiązywać dla kadencji organów samorządu terytorialnego 2018 – 2023.

Najważniejsze zmiany ujęte w projekcie, a wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) to:
1)      głosowanie jawne imienne radnych i publikacja imiennych wykazów głosowań radnych w BIP i na stronie internetowej gminy,
2)      wydłużenie kadencji rady gminy do 5 lat (ustawa),
3)      utworzenie komisji, skarg, wniosków i petycji,
4)      transmisja i utrwalanie obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich publikacji w BIP i na stronie internetowej gminy,
5)      wymóg utworzenia klubu radnych przez co najmniej 3 radnych,
6)      ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań Radnych, na które Wójt ma obowiązek udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni (składane na piśmie),
7)      obowiązek przedłożenia przez wójta do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy, nad którym przeprowadzana jest debata na sesji rady gminy,
8)      obowiązek podjęcia uchwały przez radę gminy dotyczącej obywatelskiej inicjatywy  uchwałodawczej.

Projekt uchwały jest aktem prawa miejscowego, a więc zachodzi konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych. Projekt wyłożono do konsultacji na stronie BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Uwagi dotyczące projektu statutu można zgłaszać w godzinach pracy Urzędu Gminy w Choceniu lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz treść statutu

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

Powrót

Polecane artykuły:


Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Śmiłowice.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Śmiłowice ma za sobą kolejny sezon grań, wystąpień i koncertów różnego formatu, które odbywały się zarówno na terenie gminy w Choceniu, jak i poza nią. [...]

Spotkanie w sprawie możliwości finansowania OZE

Informujemy! Dnia 22 września 2023 r.odbędzie się spotkanie o programie dofinansowań na OZE. Na terenie gminy Choceń w ramach programów dofinansowań prowadzony jest nabór na:- instalacje fotow [...]