piątek, 19 październik 2018

Wybory samorządowe 2018.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5064-wybory-samorzadowe-2018.html
Już 21 października 2018r odbędzie się I tura wyborów samorządowych.Będą wybierane przez oby [...] Już 21 października 2018r odbędzie się I tura wyborów samorządowych.
Będą wybierane przez obywateli władze lokalne, tworzące samorządy gmin i powiatów.
W naszej gminie wyborcy otrzymują zestaw kart, w których oddają głos na kandydata do:
rady gminy,
rady powiatu,
sejmiku wojewódzkiego
oraz wójta.

W porównaniu do lat ubiegłych wybory samorządowe będą się znacząco różnić. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: wprowadzenie dwukadencyjności burmistrzów, wójtów i prezydentów miast; ograniczenie jednomandatowych okręgów wyborczych do gmin do 20 tys. mieszkańców; wydłużenie kadencji organów samorządowych do 5 lat (wybory będą się odbywały co 5 lat); nowe rodzaje komisji obwodowych –funkcjonować będą dwie komisje – jedna organizuje głosowanie, druga jest odpowiedzialna za ustalenie wyników głosowania.

Głosować w wyborach samorządowych mogą wszyscy ci, którzy posiadają czynne prawo wyborcze. Są to wszystkie osoby, które mają polskie obywatelstwo lub obywatelstwo Unii Europejskiej. Głosujący musi mieć ukończone 18 lat i stale zamieszkiwać na obszarze gminy, powiatu i województwa, którego dotyczy wybór. Głos korespondencyjny będą mogły oddać jedynie osoby niepełnosprawne.

Ponadto w najbliższych wyborach samorządowych będzie można kandydować jednocześnie na radnego gminy i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lecz jedynie w tej samej gminie i pod warunkiem zamieszkiwania na jej terenie.

Niedopuszczalne będzie natomiast jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego sejmiku województwa i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a także kandydowanie na radnego gminy i wójta (burmistrza prezydenta miasta) w różnych gminach. Kandydat może ubiegać się o fotel wójta, burmistrza lub prezydenta miasta tylko w jednym miejscu.

Głosować będziemy od godz.7.00 do godz.21.00.

Uwaga

Mieszkańcy sołectw: Bodzanowo, Lutobórz, Szczutkowo, Ząbin.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej została zgodnie z uchwałą Rady Gminy Choceń przeniesiona do remizy OSP w miejscowości Szczutkowo.

Zmiana siedziby lokalu wyborczego została podyktowana bardzo złym stanem technicznym budynku w Lutoborzu.

Powrót

Polecane artykuły:


Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Śmiłowice.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Śmiłowice ma za sobą kolejny sezon grań, wystąpień i koncertów różnego formatu, które odbywały się zarówno na terenie gminy w Choceniu, jak i poza nią. [...]

Asfalt na drodze Szczutkowo – Ząbin

Na drodze Szczutkowo – Ząbin trwają prace związane z układaniem asfaltu. Wykonawcą robót jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś. Umowa została zawarta na [...]