środa, 21 kwiecień 2021

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby żłobka

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6546-przebudowa-pomieszczen-na-potrzeby-zlobka.html
Rozpoczęły się prace związane z przebudową istniejących pomieszczeń w budynku na pomieszczeni [...]

logo EFS 1c894

Rozpoczęły się prace związane z przebudową istniejących pomieszczeń w budynku na pomieszczenia Żłobka „Pomponik” w Choceniu zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń. Zakres prac obejmuje: roboty remontowe ogólnobudowlane (prace wewnętrzne), remont schodów wejściowych, budowę pochylni w budynku żłobka, roboty instalacji sanitarnych i elektrycznych. W wyniku zapytania ofertowego wybrano do realizacji firmę "Maremo", Bartłomiej Stacherczak, al. Chopina 2/4 Włocławek. Wartość zadania wynosi 89.544 zł. Prace zostaną wykonane do dnia 18 lipca 2021 r.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu: Godzimy życie zawodowe i rodzinne – utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku „Pomponik” w Choceniu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego, Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

IMG 20210417 105821 75df6 IMG 20210420 062321 a7c74

IMG 20210420 062407 c6aec

Powrót

Polecane artykuły:


Podziękowania

W imieniu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Śmiłowicach na czele z Przewodniczącą Marzanną Rogowicz oraz Druhen i Druhów OSP KSRG Śmiłowice  na czele z Prezesem Mariusz Kieszkowski serde [...]

Informacja z sesji

Na sesji Rady Gminy Choceń w dniu 31 sierpnia 2021 r. radni przyjęli sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie: zmiany budżetu gminy Choce [...]