czwartek, 22 kwiecień 2021

Przebudowa drogi w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6548-przebudowa-drogi-w-czerniewicach.html
Projekt pn Przebudowa drogi gminnej nr 190786C  i nr 190785C w miejscowości Czerniewice, znala [...]

Bez tytułu 7fed5Projekt pn Przebudowa drogi gminnej nr 190786C  i nr 190785C w miejscowości Czerniewice, znalazł się na liście inwestycji objętych dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina otrzyma dofinansowania w wysokości 55 % wartości zadania. Inwestycja obejmuje położenie na ul. Lipowej i ul. Nowej, nawierzchni bitumicznej na długości 519 m. Pobocza o szer. 0,75 m na całej długości zostaną obustronnie ulepszone na szerokości 50 cm warstwą kamienia, pozostała szerokość to cześć gruntowa. Wykonane zostaną chodniki o łącznej długości 680,00 m. Powstaną przejścia dla pieszych ze znakiem aktywnym D6. Zastosowane zostanie lokalne ograniczenie prędkości znakami B-33 oraz zamontowany zostanie wolnostojący punkt świetlny - jednoramienna lampa solarno-hybrydowa, poprawiająca bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Aby zabezpieczyć drogę przed degradacją spowodowaną wodami opadowymi planowane jest wykonanie 2 wpustów ulicznych i studni rewizyjnych oraz odmulenie rowów 328,00. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości.

Przeprowadzone zostało już postępowanie przetargowe. Do urzędu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi na kwotę 598 219,41 zł. Termin wykonania inwestycji planowany jest na 30.10.2021 r.

Powrót

Polecane artykuły:


Dożynki 2021

W tym roku dziękowaliśmy za plony w Czerniewicach. Była to tradycyjna uroczystość dożynkowa, choć z przerwą w ubiegłym roku, z uwagi na ograniczenia epidemiczne. Ten szczególny dzień rozpoc [...]

Gmina Choceń beneficjentem programu MALUCH+2021 w ramach modułu 2

Gmina Choceń, na podstawie złożonego wniosku, otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania 25 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem Programu „Maluch+ [...]