czwartek, 22 kwiecień 2021

Weryfikacja terenowa złożonego wniosku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6549-weryfikacja-terenowa-zlozonego-wniosku.html
W dniu 22 kwietnia 2021 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji tere [...]

W dniu 22 kwietnia 2021 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji terenowej wniosku o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Weryfikacja dotyczy 722 mb drogi tzw. skośnej w miejscowości Skibice. Po dokonaniu wizji lokalnej drogi stwierdzono, że obiekt kwalifikuje się do realizacji w ramach środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o min. łącznej grubości warstw 6 cm, planowane jest w roku bieżącym.

Powrót

Polecane artykuły:


82 rocznica bitwy pod Szczytnem

W tym roku uroczystości związane z obchodami 82 rocznicy bitwy pod Szczytnem odbyły się w dniu 11 września w Boniewie, w tym zaplanowany V BIEG PAMIĘCI, marsz Nordic Walking oraz uroczystości p [...]