środa, 28 kwiecień 2021

Świeży asfalt na osiedlu w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6560-swiezy-asfalt-na-osiedlu-w-choceniu.html
100%auto
Trwają prace drogowe na osiedlu w Choceniu. Mieszkańcy ul. Polnej, Paderewskiego, Wrzosowej i Buko [...]

logo polska 076a0 9c7ceTrwają prace drogowe na osiedlu w Choceniu. Mieszkańcy ul. Polnej, Paderewskiego, Wrzosowej i Bukowej mogą już korzystać z częściowo wyasfaltowanej nawierzchni. Zadanie dofinansowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 932 723,00 zł.  Koszt ogólny inwestycji to 1 332 462, 69 zł brutto. Inwestycja obejmowała będzie przebudowę jezdni - nawierzchnia mineralno- asfaltowa, przebudowę chodników - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych na posesję i tereny inwestycyjne oraz wykonanie kanalizacji deszczowej – odwodnienie za pomocą wpustów ulicznych. Przewidywana jest budowa kanału deszczowego wzdłuż ul. Wrzosowej, Bukowej i  Polnej. Długość kanału deszczowego L=500m.Nowa infrastruktura drogowa wpłynie  pozytywnie na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów, gdyż drogi zapewniają bezpośredni dojazd do terenów inwestycyjnych i miejsc użyteczności publicznej. Stanowią połączenie z drogą powiatową 291 C, są ściśle powiązane z siecią dróg wyższych kategorii. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki lokalizacji 2 przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą i oświetleniem lampami fotowoltaicznymi, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości.
Inwestycja zakończona zostanie w czerwcu 2021 roku.
image000000 a28bf

image000002 19fac

Powrót

Polecane artykuły:


Organizacja imprezy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zamieściło na bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe dotyczące organizacji imprezy własnej LGD/Promocja LSR:  https://bazako [...]