poniedziałek, 24 maj 2021

Umowa o finansowanie oczyszczalni w Choceniu podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6594-umowa-o-finansowanie-oczyszczalni-w-choceniu-podpisana.html
Informujemy, że w dniu 21 maja br., w Urzędzie Gminy w Choceniu odbyło się uroczyste podpisani [...]
logo 649e5 1 8bfec
Informujemy, że w dniu 21 maja br., w Urzędzie Gminy w Choceniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na finansowanie zadania pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń. Jest to zadanie o wartości blisko 4 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO i Budżetu Państwa wynosiło będzie 95 % kosztów kwalifikowanych netto. Na umowie w obecności radnych gminy i pracowników podpisy złożyli Pani Aneta Jędrzejewska Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pan Roman Nowakowski Wójt gminy Choceń wraz z Panią Beatą Piłatowską - Skarbnik Gminy Choceń. Zadanie będzie realizowane w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
image000000 2 86f75

Powrót

Polecane artykuły:


Wrzesień ostatni miesiąc na spisanie się

Wrzesień jest ostatnim miesiącem na dokonanie spisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Na terenie gminy Choceń mamy jeszcze niespisanych 1169 osób, co stanowi 14,78 [...]

Komunikat dla mieszkańców gminy na temat planowanej budowy gazociągu Gustorzyn-Wronów, Etap I

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że termin rozpoczęcia prac budowlanych dla gazociągu Gustorzyn – Wronów; Etap I Gustorzyn - Leśniewice planowany jest na pierwszy [...]