wtorek, 25 maj 2021

Wsparcie do budowy bloku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6596-wsparcie-do-budowy-bloku.html
Pozytywnie został zweryfikowany wniosek Wójta Gminy Choceń kierowany do Ministra Rozwoju, Pracy i [...] Pozytywnie został zweryfikowany wniosek Wójta Gminy Choceń kierowany do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Wniosek dotyczy sfinansowania działania polegającego na objęciu przez Gminę Choceń udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Rypińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o. o. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym na konto Gminy Choceń wpłynęła wnioskowana kwota w wysokości 823 060 zł. Przedsięwzięcie, którego dotyczy wsparcie jest związane z realizacją budowy budynku mieszkalnego na wynajem pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 190/7 w obrębie ew. Choceń, gm. Choceń”.

Powrót

Polecane artykuły:


Spotkanie z Panią Poseł na Sejm RP dr Joanną Borowiak

W dniu 24 sierpnia br., gościliśmy w Choceniu Panią Poseł na Sejm RP dr Joannę Borowiak. Pani Poseł w długim wystąpieniu zapoznała, licznie zebranych mieszkańców gminy Choceń z założenia [...]

Zapytanie ofertowe - inspektor zestawienie ofert

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej na terenie g [...]