czwartek, 10 czerwiec 2021

Walne Zebranie Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6624-walne-zebranie-stowarzyszenia-lgd-dorzecza-zglowiaczki.html
W dniu 24 czerwca 2021 roku  o godz. 13-tej w Zajeździe Piłsudskiego, Dąbie Kujawskie 23, &n [...]

W dniu 24 czerwca 2021 roku  o godz. 13-tej w Zajeździe Piłsudskiego, Dąbie Kujawskie 23,  odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Jest to zebranie sprawozdawcze, którego proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020.
 6. Sprawozdanie finansowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2020.
 11. Dyskusja.
 12. Przedstawienie planu działania  Zarządu na rok 2021.
 13. Wolne wnioski.
 14.  Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Po Walnym Zebraniu Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki planowane jest także spotkanie informacyjno-konsultacyjne pt. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 – w jakim miejscu jesteśmy?”.

Powrót

Polecane artykuły:


Promocja Gminy w TV w ramach projektu Expressway

Gmina Choceń uczestniczy w projekcie Urzędu Marszałkowskiego „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”, który jest realizowany od roku 2016. W promocji biorą udział gminy Aleksandró [...]

Zostały jeszcze tylko 3 dni głosowania na OSP Choceń

Dzięki Waszym głosom zajmujemy obecnie 3 miejsce i prosimy o głosowanie. Każdy głos przybliża do wygranej, więc nie wahaj się go oddać, tak jak Strażacy Ochotnicy nie wahają [...]