czwartek, 10 czerwiec 2021

Walne Zebranie Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6624-walne-zebranie-stowarzyszenia-lgd-dorzecza-zglowiaczki.html
W dniu 24 czerwca 2021 roku  o godz. 13-tej w Zajeździe Piłsudskiego, Dąbie Kujawskie 23, &n [...]

W dniu 24 czerwca 2021 roku  o godz. 13-tej w Zajeździe Piłsudskiego, Dąbie Kujawskie 23,  odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Jest to zebranie sprawozdawcze, którego proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020.
 6. Sprawozdanie finansowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2020.
 11. Dyskusja.
 12. Przedstawienie planu działania  Zarządu na rok 2021.
 13. Wolne wnioski.
 14.  Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Po Walnym Zebraniu Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki planowane jest także spotkanie informacyjno-konsultacyjne pt. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 – w jakim miejscu jesteśmy?”.

Powrót

Polecane artykuły:


Prace remontowe oraz wymiana pomp na Stacjach Uzdatniania Wody

W związku z pracami remontowymi oraz wymianą pomp w Ujęciach Wody na terenie gminy Choceń  informujemy, że w dniu dzisiejszym mogą wystąpić wieczorem okresowe spadki ciśnienia wody. Od d [...]

Jak przetrwać upały?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni. Tak wysokie temperatury stają się niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia. Wraz ze [...]