czwartek, 10 czerwiec 2021

Umowa na finansowanie inwestycji w Czerniewicach podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6625-umowa-na-finansowanie-inwestycji-w-czerniewicach-podpisana.html
100%auto
W dniu 8 czerwca odbyło się uroczyste podpisanie umów na finansowanie inwestycji w ramach Fundusz [...]

W dniu 8 czerwca odbyło się uroczyste podpisanie umów na finansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wśród zadań dofinansowanych w ramach funduszu jest projekt pn. Przebudowa drogi gminnej nr 190786C  i nr 190785C w miejscowości Czerniewice. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 55 % wartości zadania, które zrealizuje Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi za kwotę 598 219,41 zł. Termin wykonania inwestycji planowany jest na 30.10.2021 r. Inwestycja obejmuje położenie na ul. Lipowej i ul. Nowej, nawierzchni bitumicznej na długości 519 m. Pobocza o szer. 0,75 m na całej długości zostaną obustronnie ulepszone na szerokości 50 cm warstwą kamienia, pozostała szerokość to cześć gruntowa. Wykonane zostaną chodniki o łącznej długości 680,00 m. Powstaną przejścia dla pieszych ze znakiem aktywnym D6. Zastosowane zostanie lokalne ograniczenie prędkości znakami B-33 oraz zamontowany zostanie wolnostojący punkt świetlny - jednoramienna lampa solarno-hybrydowa, poprawiająca bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Aby zabezpieczyć drogę przed degradacją spowodowaną wodami opadowymi planowane jest wykonanie 2 wpustów ulicznych i studni rewizyjnych oraz odmulenie rowów 328,00. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości.
Bez tytułu 7fed5 3949e


1460x616 5fae6

Powrót

Polecane artykuły:


Umowa o finansowanie oczyszczalni w Choceniu podpisana

Informujemy, że w dniu 21 maja br., w Urzędzie Gminy w Choceniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na finansowanie zadania pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020

Głównym działaniem Stowarzyszenia jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.     W tym celu LGD przeprowadza m. in. nabory wniosków na realizację różnych [...]