czwartek, 10 czerwiec 2021

Dofinansowanie dla OSP Nakonowo Stare

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6626-dofinansowanie-dla-osp-nakonowo-stare.html
Gratulujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym pozyskania dofinansowania w wysokości [...]

Gratulujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym pozyskania dofinansowania w wysokości 600 tys. zł do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego. Jednostka została ujęta w wykazie planowanych zakupów samochodów na rok 2021. Na zakup dla OSP Nakonowo Stare średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego zostało zaplanowane dofinansowanie z następujących źródeł:

- środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW – 261.000 zł

- dotacja budżetowa ze środków KSRG – 246.000 zł

- środki finansowe przekazywane przez zakłady ubezpieczeń – 93.000 zł

Stosowną informację w tym zakresie podpisali: Pan Maciej Wąsik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska oraz nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Jednostka zamierza w najbliższym czasie ogłosić przetarg na zakup samochodu pożarniczego.

Powrót

Polecane artykuły:


GAZ-SYSTEM kolejny raz pomaga uczniom podczas pandemii

Rusza druga edycja akcji „GAZ-SYSTEM dla edukacji”. Wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł zostanie przekazane 17 gminom z sześciu województw. Gminy przeznaczą otrzymane środki dla szkół [...]

Ogłosiliśmy przetarg na odbiór odpadów komunalnych

Obecna umowa na odbiór odpadów kończy się z dniem 30 czerwca br., w związku z powyższym ogłosiliśmy przetarg na zamówienie dotyczące odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z tere [...]