czwartek, 10 czerwiec 2021

Dofinansowanie dla OSP Nakonowo Stare

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6626-dofinansowanie-dla-osp-nakonowo-stare.html
Gratulujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym pozyskania dofinansowania w wysokości [...]

Gratulujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym pozyskania dofinansowania w wysokości 600 tys. zł do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego. Jednostka została ujęta w wykazie planowanych zakupów samochodów na rok 2021. Na zakup dla OSP Nakonowo Stare średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego zostało zaplanowane dofinansowanie z następujących źródeł:

- środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW – 261.000 zł

- dotacja budżetowa ze środków KSRG – 246.000 zł

- środki finansowe przekazywane przez zakłady ubezpieczeń – 93.000 zł

Stosowną informację w tym zakresie podpisali: Pan Maciej Wąsik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska oraz nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Jednostka zamierza w najbliższym czasie ogłosić przetarg na zakup samochodu pożarniczego.

Powrót

Polecane artykuły:


KOMUNIKAT NSP 2021

To już ostatni moment na spisanie się w Narodowym Spisie Powszechnym. Zapraszamy do Urzędu Gminy w Choceniu w godzinach pracy. [...]

Zawody wędkarskie

W dniu 16 października 2021 r. w miejscowości Szczutkowo, staw „Złoty karp” odbyły się zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Choceń. W zawodach brali udział wędkarze z gminy Choceń. Os [...]