piątek, 09 lipiec 2021

Badania mammograficzne

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6670-badania-mammograficzne.html
100%auto
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworow [...]

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o pomoc w zorganizowaniu badań mammograficznych dla

mieszkanek gminy Choceń w 2021 roku w dniu:

30 sierpnia  2021 – poniedziałek (10-17)

przy Szkole Podstawowej  ul. Sikorskiego 12

                Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Co roku u 12 tysięcy Polek diagnozuje się raka piersi. Badania profilaktyczne to najskuteczniejsza forma wykrycia stanów chorobowych we wczesnym stadium rozwoju, która pozwala podjąć skuteczną terapię i daje szansę powrotu do zdrowia. W naszych mammobusach przeciętnie jeden/dwa razy dziennie wykrywamy raka piersi.

 
               MEDICA Sp. z o.o. Sp. K. realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2021 roczniki od 1952 do 1971), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii. Kobietom spoza grupy refundowanej oferujemy badania odpłatnie w kwocie 100zł. Dysponujemy mammobusem wyposażonym w nowoczesny certyfikowany aparat mammograficzny podlegający bieżącym testom i kontrolą jakości oraz  wykwalifikowanym personelem z wieloletnim doświadczeniem.

                Prosimy o udostępnienie miejsca dla naszego pojazdu (długość 10 m, szerokość 2,5 m, wysokości 3,8 m)
z dostępem do energii elektrycznej - 1 gniazdo „siłowe” lub dwa gniazda 230V na oddzielnej fazie, (zabezpieczenie min. 16A zalecane 22A, moc 12kW) oraz sanitariatu dla obsługi mammobusu
. Mammobus jest podstawiany przez kierowcę we wskazane przez Państwa miejsce godzinę przed rozpoczęciem badań, zwyczajowo około godz. 8.00. Wraz z kierowcą przyjeżdża technik radiologii, który wykonuje badania. Aby zwiększyć frekwencję oraz dotrzeć do jak największej liczby podlegających bezpłatnej mammografii kobiet, we własnym zakresie wysyłamy imienne zaproszenia do docelowej grupy, a po wykonanych badań również przesyłamy wyniki do każdej kobiety, która skorzystała z mammografii. Współpracująca z nami instytucja z tytułu przeprowadzanych badań nie ponosi żadnych kosztów. Z Państwa strony  prosimy o propagowanie badań i  dystrybucję materiałów informacyjnych (plakaty, ulotki) wśród mieszkanek Państwa regionu.

                Badania są przeprowadzane z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego zarówno ze strony personelu jaki i pacjentek(obowiązkowa maseczka).

Mamy nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do zwiększenia świadomości zdrowotnej Pań, skutkując jednocześnie wysoką frekwencją na badaniach mammograficznych. Liczymy na owocną współpracę, której celem jest ochrona zdrowia mieszkanek Waszej miejscowości.

Pozostaję do dyspozycji

Monika Socha
Przedstawiciel Medyczny Medica

Powrót

Polecane artykuły:


Gmina Choceń beneficjentem programu MALUCH+2021 w ramach modułu 2

Gmina Choceń, na podstawie złożonego wniosku, otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania 25 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem Programu „Maluch+ [...]

Sesja nadzwyczajna

W dniu 19 października br., podczas sesji nadzwyczajnej Rada Gminy Choceń rozpatrzyła projekty uchwał w następujących sprawach: 1) zmiany budżetu gminy na 2021 rok oraz zmiany Wieloletniej Pro [...]