poniedziałek, 12 lipiec 2021

Wniosek na zajęcia wspomagające

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6678-wniosek-na-zajecia-wspomagajace.html
Informuję, iż Gmina Choceń wystąpiła z wnioskiem do MEN o przyznanie dofinansowania do zajęć [...]

Informuję, iż Gmina Choceń wystąpiła z wnioskiem do MEN o przyznanie dofinansowania do zajęć wspomagających, które będą realizowane od września 2021 r. w Zespole Szkolno  - Przedszkolnym w Choceniu, Szkole Podstawowej w Wilkowicach oraz Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach. W ramach w/w zajęć planuje się zajęcia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Będą odbywały się wyłącznie w szkole. Mogą w nich uczestniczyć chętni uczniowie.

Powrót

Polecane artykuły:


1 wolne miejsce w Żłobku „Pomponik” w Choceniu

Informuję, iż posiadamy 1 wolne miejsce w Żłobku „Pomponik” w Choceniu w projekcie „Godzimy życie zawodowe i rodzinne. Utworzenie nowych 15 miejsc.” Czesne w projekcie wynosi 100,00 zł m [...]

Kontrola segregacji odpadów na terenie gminy.

W czasie ostatniej zbiórki odpadów zmieszanych i biodegradowalnych pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z Baruchowa sprawdzali odpady wystawione przez mieszk [...]