środa, 21 lipiec 2021

Informacja KRUS

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6700-informacja-krus.html
100%auto

Powrót

Polecane artykuły:


Webinar o pomocy dla rolników – zapraszamy!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają rolników do [...]

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej

  Gmina Choceń złożyła wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach [...]