środa, 28 lipiec 2021

Poprawa bezpieczeństwa pieszych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6706-poprawa-bezpieczenstwa-pieszych.html
Mamy dobre informacje związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych na terenie naszej gminy w ramach [...]

Mamy dobre informacje związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych na terenie naszej gminy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ogłoszonym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego naborze wniosków o finansowanie na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, Starostwo Powiatowe we Włocławku zgłosiło dwa zadania na terenie naszej gminy. Jest to m.in.

a) Modernizacja i przebudowa przejścia dla pieszych dla drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w km. 10 +186 w miejscowości Choceń (przy Dino),
b) Modernizacja przejścia dla pieszych dla drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w km 5 + 833 w miejscowości Śmiłowice.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w/w zadania znalazły się na liście zadań do realizacji.

Powrót

Polecane artykuły:


Podziękowania

W imieniu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Śmiłowicach na czele z Przewodniczącą Marzanną Rogowicz oraz Druhen i Druhów OSP KSRG Śmiłowice  na czele z Prezesem Mariusz Kieszkowski serde [...]

Sesja nadzwyczajna

W dniu 19 października br., podczas sesji nadzwyczajnej Rada Gminy Choceń rozpatrzyła projekty uchwał w następujących sprawach: 1) zmiany budżetu gminy na 2021 rok oraz zmiany Wieloletniej Pro [...]