środa, 28 lipiec 2021

Przebudowa ulic w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6707-przebudowa-ulic-w-czerniewicach.html
Na ukończeniu są prace związane z Przebudową drogi gminnej nr 190786C  i nr 190785C w miejs [...]

Bez tytułu 7fed5 03f93
Na ukończeniu są prace związane z Przebudową drogi gminnej nr 190786C  i nr 190785C w miejscowości Czerniewice. Zadanie jest objęte dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 55 % wartości zadania. Inwestycja obejmuje położenie na ul. Lipowej i ul. Nowej nawierzchni bitumicznej na długości 519 m. Zadanie jest realizowane przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi za kwotę 598 219,41 zł. TPowrót

Polecane artykuły:


Promesa już odebrana

W dniu 28 lipca 2022 r., Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski odebrał promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych dla gmin, w których funkcjonowały PGR. Gmina Cho [...]

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły w Wilkowicach

W dniu 8 sierpnia br., podczas sesji Rady Gminy Choceń, Wójt Gminy Roman Nowakowski wręczył Pani Monice Leśniewskiej zarządzenie w sprawie powierzenia stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w [...]