środa, 04 sierpień 2021

Obowiązek zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6721-obowiazek-zgloszenia-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-2.html
100%auto
CEEB to nowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoj [...]

CEEB to nowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchów. Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Deklarację do CEEB można złożyć w następujący sposób:

- w formie elektronicznej, czyli przez internet na stronie: https://www.gunb.gov.pl

- w formie papierowej - wypełniony dokument można złożyć w Urzędzie Gminy.

Wzory wniosków:

- Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

- Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Powrót

Polecane artykuły:


Nowy pojazd asenizacyjny

W dniu wczorajszym do Urzędu Gminy w Choceniu dostarczono fabrycznie nowy pojazd asenizacyjny. Pojazd będzie służył do odbioru nieczystości płynnych oraz mycia przykanalików. Dostawcą jest Ga [...]

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły w Wilkowicach

W dniu 8 sierpnia br., podczas sesji Rady Gminy Choceń, Wójt Gminy Roman Nowakowski wręczył Pani Monice Leśniewskiej zarządzenie w sprawie powierzenia stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w [...]