piątek, 06 sierpień 2021

Trwają prace przy rewitalizacji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6724-trwaja-prace-przy-rewitalizacji.html
Realizujemy projekt pn. Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowo [...]

Realizujemy projekt pn. Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II. Wykonano roboty remontowe w Borzymiu na działkach nr 53/6 i 53/5. Trwają prace związane z robotami remontowymi - ul. Spacerowa, Choceń dz. nr 557, nr 558, nr 559, nr 560, nr 561. Ostatni etap dotyczący robót remontowych - Borzymie, dz. nr 19/9, zostanie zakończony 30.11.2021 r.

Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i  kotłowni, wymianie drzwi zewnętrznych i balkonowych, remontu wejść do budynków. Przy jednym z budynków wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz powstaną 2 altany stanowiące części wspólne.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i przy udziale Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Zadanie jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
logo PRO LGD e5038 33ff2 21a84 2b3ae


Powrót

Polecane artykuły:


Umorzona część pożyczki

Na wniosek Wójta Gminy Choceń, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, umorzył 45 208,56 zł pożyczki zaciągniętej przez Gminę Choceń. Kwota ta [...]

Kolorowy skwer

Tradycją już jest, iż w miesiącu maju skwerek w centrum Chocenia tonie w kolorowych kwiatach. W tym roku kwiaty zostały posadzone przez Panie z Ukrainy, które zostały zatrudnione w ramach robó [...]