wtorek, 14 wrzesień 2021

Zakup urządzenia przeciskowego oraz sprzętu do jego przewożenia.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6792-zakup-urzadzenia-przeciskowego-oraz-sprzetu-do-jego-przewozenia.html
W ramach realizacji projektu objętego grantem pt. " Zakup urządzenia przeciskowego oraz sprzętu d [...]

Bez tytułu ea2c9W ramach realizacji projektu objętego grantem pt. " Zakup urządzenia przeciskowego oraz sprzętu do jego przewożenia" Gminna Spółka Wodna Choceń zakupiła urządzenie przeciskowe od firmy Zakład Rzemieślniczy Marchewka Ryszard z miejscowości Wielkie Drogi za kwotę 23.960,40 zł brutto oraz samochód dostawczy marki FIAT DOBLO za kwotę 41082,00 zł brutto, który będzie służył do przewożenia urządzenia przeciskowego. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do drążenia poziomych podziemnych kanałów, umożliwiających drenaż lub bezrozkopowe układanie rur melioracyjnych i drenażu melioracyjnego w związku z prowadzoną działalnością w miejscach, gdzie nie można swobodnie wykopać dołu w celu wykonania prac. Zakup urządzenia umożliwi także świadczenie usług niezwiązanych z prowadzoną działalnością, tzn. wykonywanie przecisków pod kable, rurociągi wodociągowe, urządzenia kanalizacyjne, co będzie stanowiło usługę na rzecz innych podmiotów. Całkowita wartość operacji wynosi 65042,40 zł. Wartość dofinansowania wynosi 50.000,00 zł.

Realizowany projekt dotyczy wsparcia w zakresie: WSPARCIA INWESTYCYJNEGO MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW w ramach realizowanego przez LGD Projektu Grantowego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Powrót

Polecane artykuły:


Zakup działki w celu budowy zbiorników retencyjnych dla wody pitnej

W dniu 13.09.2021 r. Gmina Choceń zakupiła działkę nr 196/2 położoną w Choceniu na ul. Parkowej. Działka o powierzchni ponad 13 arów została zakupiona w związku z realizacją zadania polega [...]

Przed nami ostatnie spotkania konsultacyjne w ramach IIaPGW. Zarejestruj się i zabierz głos w sprawie wody!

W pierwszej dekadzie września: 2. w Bydgoszczy, 7. w Poznaniu i 9. w Zielonej Górze, odbędą się ostatnie spotkania konsultacyjne w ramach II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszar [...]